Vacatures bouw Haarlem


7 vacatures gevonden

Risicomanager infrastructuur

Haarlem - bouwhuysch

Als risicomanager help je het projectteam met het vaststellen en juist definiëren van de risico’s. Dit zijn zowel technische als omgevingsrisico’s. Deze kwantificeer je samen met het team; wat is de kans op het risico en het gevolg? Je stelt de risciomanagementvisie op, verwerkt deze in een plan en neemt samen met het team waar naar nodig beheersmaatregelen. Hiermee dek je zoveel mogelijk de risico’s af en bepaal je mede het budget. Dit doe je door risicoanalyses uit te voeren en de resultaten daarvan regelmatig te rapporteren aan het projectmanagement. Risicomanagement pas je in hoofdzaak toe op infrastructurele projecten; in de aanbestedingsfase als tijdens de uitvoeringsfase. Een functie waarin jij de juiste vragen weet te stellen, goed de antwoorden analyseert en de juiste conclusies trekt.

25 Juli 2017 - lees meer ...

Woningadviseur

omgeving Haarlem - Voort

Als woningadviseur fungeer jij bij verschillende projecten als eerste aanspreekpunt voor de kopers. Hierbij vertaal jij de woonwensen van de koper naar de uitvoering en zorg je er voor dat de kopers optimaal worden geadviseerd en geïnformeerd op het gebied van de woonwensen. Onder je taken en verantwoordelijkheden vallen onder andere het samenstellen van verkoopmappen, het voeren van begeleidings- en inventarisatiegesprekken, het samenstellen van een woonwensenoverzicht met inspirerende tekeningen en het organiseren van verkoopmanifestaties. 

23 Juli 2017 - lees meer ...

Civieltechnische projectleider

Haarlemmermeer - Voort

Het gaat over de functie van projectleider binnen een gemeente omgeving Haarlem. De nadruk van de functie ligt op de procesmatige en organisatorische kant. Iemand met ruime ervaring minimaal 7 jaar ervaring in de projectleiding en die een teamspeler is. In eerste instantie voor een half jaar, maar met grote kans op verlenging voor 10 maal.   

22 Juli 2017 - lees meer ...

Emvi-coördinator / planschrijver

Haarlem - Voort

In tenders ben je verantwoordelijk voor het EMVI-plan dat samen met de prijs de aanbieding vormt. Je analyseert de klantvraag en ondersteunt bij het bepalen van de juiste strategie. Je bevraagt en adviseert om te komen tot een winnend plan dat aansluit bij en antwoord geeft op de vraag die de aanbesteder stelt. Je vervult een centrale rol bij de totstandkoming van het plan omdat jij degene bent die de gevraagde onderdelen (bijv. bouwfasering, uitvoeringswijze, risico- en omgevingsmanagement) integraal met elkaar verbindt. Dit doe je in samenwerking met andere deskundigen, waarbij je rapporteert aan de tendermanager of de verantwoordelijke manager.

22 Juli 2017 - lees meer ...

Civieltechnisch ontwerper

Haarlemmermeer - Voort

Als civieltechnische ontwerper ben je mede verantwoordelijk voor de integrale civieltechnische ontwerp & voorbereidingsfase. Je bent de rechterhand van de projectleider. Zo coördineer je het toetsen van zelf of door derden (projectontwikkelaars) gemaakte ontwerpplannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases, opdrachten aan ontwerp- c.q. ingenieursbureaus voor het opstellen van onderzoeken, verkavelings- en inrichtingsplannen (en in voorkomende gevallen bestekken en tekeningen). Tevens toets je alle inhoudelijke producten op de civieltechnische uitgangspunten. Je begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma’s van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid. Je verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines. Deeltaken en korte uitwerking: Toetsen van SO-VO-DO openbare buitenruimte ontwerpen, waterhuishouding-rioleringsstructuurplannen;Uitzetten toetsen van de producten door interne en externe partijen, verzamelen toetsresultaten en (laten) verwerken toetsresultaten;Indien de te toetsen producten in opdracht van ontwikkelaars zijn gemaakt het afstemmen van de opmerkingen na toetsing.Opstellen programma van eisen, plan van aanpak, ramingen en risicoanalyses;Maken van eenvoudige ontwerpen;Verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan projectleider;Coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen;Aanvragen van vergunningen (keurontheffing, omgevingsvergunning etc.);Deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger;Tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten);Bijhouden van de planning.

22 Juli 2017 - lees meer ...

Shop Manager

Haarlem - DEMT-flex

Organiseren van en leidinggeven aan de in de shop te verrichten werkzaamheden, zodanig dat de geplande werkzaamheden volgens de Lean driehoek, klantspecificaties en betreffende voorschriften/regels worden uitgevoerd binnen de gestelde tijd en tegen zo laag mogelijke kosten per eenheid. Geeft leiding binnen de kaders van het personeelsbeleid, wet en regelgeving en de CAO, teneinde voldoende, juist opgeleide en ontwikkelde, goed gemotiveerde en voor hun taak berekende medewerkers te verkrijgen en te behouden. Resultaten generiek: - Implementeren, bewaken en verbeteren van het veiligheidsbeleid en stimuleren van de veiligheidscultuur - Uitvoeren en continu verbeteren van de commerciële/klant afspraken en de KPI’s: Safety, quality, kosten en oplevering en teamspirit - KPI’s kennen ‘by heart’ - Kennis hebben, monitoren, rapporteren en continu verbeteren van de plant/unit performance/resultaten - Continu innoveren - Succesvol implementeren en verder ontwikkelen van teaming visie - De visie kennen en vertalen naar (verbeter0acties binnen eigen unit/gebied - Stimuleren, begeleiden en faciliteren van teamontwikkeling - Uitvoeren en ontwikkelen van het HRM beleid - Teaming: goed informeren en betrekken van medewerkers - Continu verbetercultuur stimuleren (teams en support) - Zichtbare klantfocus Resultaten specifiek: - Kwaliteit shop - TAT shop - Reparaties van componenten tegen minimale kosten - Marge van klantencontracten per shop - Correcte en tijdige administratie van het repair proces (o.a. certificaten) - Implementatie van nieuwe capabilities - Zekerstellen dat er wordt voldaan aan alle relevante wet en regelgeving, in het repair proces - Safety

14 Juli 2017 - lees meer ...

Planvoorbereider Woningbouw 8681

Noord Holland - Centerpoint

Als planvoorbereider bent u betrokken bij het uitwerken van conceptwoningen totdat deze plannen uitvoeringsgereed zijn. Zodra de ontwikkelaar start bent u meteen betrokken bij de projecten. U onderhoudt de contacten met de architect, constructeur en adviseert tijdens de haalbaarheidsonderzoeken. Tevens bent u betrokken bij de prijsvorming en adviseert u hierin. Uiteindelijk draagt u het project over aan de projectleider van het uitvoeringsteam. Tijdens de bouw blijft u een adviserende rol spelen.

26 Juni 2017 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm