Vacatures bouw Maastricht


14 vacatures gevonden

Technisch medewerker integrale handhaving

MAASTRICHT - Maandag

Voor een gemeente in Zuid Limburg ben ik per direct op zoek naar een technisch medewerker integrale handhaving voor 16 uur in de week. Een gemeente die met recht een plaats op de landkaart heeft weten te bemachtigen en is uitgegroeid tot één van de grotere gemeenten in Limburg. Er zijn inmiddels grote woonwijken gebouwd, mooie natuurparken aangelegd en er worden jaarlijks vele festiviteiten georganiseerd. Er is genoeg om op te handhaven! Een greep uit de werkzaamheden: - Je bent integraal toezichthouder met specialisme bouwen, brandveiligheid en asbest en bent tevens integraal toezichthouder op grond van Milieuwet- en regelgeving, Drank- en Horecawet, APV en RO-aspecten en handelt deze zelfstandig af; - Je houdt toezicht en handhaaft op bouwkundige en constructieve kwaliteit en veiligheid van in uitvoering zijnde en bestaande bouwwerken en het gebruik op grond van het bestemmingsplan; - Je formuleert aanschrijvingen op het terrein van reguliere handhavingszaken; - Je legt werkzaamheden stil, vaardigt in spoedeisende situaties een last uit, treft de vereiste veiligheidsmaatregelen indien ontoelaatbare strijdigheid wordt geconstateerd inzake bouwwerken/bouwactiviteiten dan wel sloopactiviteiten. Is gemachtigd deze handelingen te verrichten vooruitlopend op het besluit van het college van B&W; - Behandelt klachten en stelt onderzoeken in naar de toestand van bouwwerken, open erven en terreinen en het gebruik in relatie met het bestemmingsplan. Dus, wat denk je ervan… Wil je meer weten? Ik vertel het je graag!  06 83 02 45 08   [email protected]

27 Mei 2020 - lees meer ...

Projectmanager Waterschap Limburg

MAASTRICHT - Maandag

Ben jij een van de twee nieuwe Projectmanagers bij Waterschap Limburg? Voor Waterschap Limburg ben ik op zoek naar twee Projectmanagers voor de dijkversterkingen in de volgende regio's: -         Project Arcen en Well; -         Project Heel, Beesel, Nieuw-Bergen en Buggenum. De projectmanager is verantwoordelijk voor het bereiken van het Projectresultaat, een door GS goedgekeurd projectplan Waterwet inclusief alle benodigde planologische besluiten, vergunningen, ontheffingen en compensatieplannen, binnen de vooraf door de programmadirectie gestelde randvoorwaarden ten aanzien budget, tijd en kwaliteit. Binnen de gestelde randvoorwaarden ligt het primaat bij budget- en risicogestuurd werken en de projectmanager legt hier verantwoording over af aan de programmadirectie van het HWBP-programma binnen het waterschap Limburg. De projectmanager staat zelfstandig aan de lat voor: -         Het vormgeven van een projectteam conform het IPM-model dat aan de lat staat voor het behalen van het afgesproken projectresultaat; -         Het sturen op het te behalen projectresultaat; -         Het afleggen van verantwoording en het verzorgen van de reguliere rapportages aan -         De programmadirectie betreffende de voortgang van het project; -         Het bewaken van de (onderlinge) raakvlakken binnen de verschillende disciplines van het project. Dus, wat denk je ervan… Wil je meer weten? Ik vertel het je graag!  06 83 02 45 08  [email protected]

26 Mei 2020 - lees meer ...

Projectleider, Maastricht

Maastricht - Eminent Groep

Als projectleider vervul jij een belangrijke rol in onze multidisciplinaire projectteams. Daarbij ligt de focus niet alleen op de uitvoering. Je bent betrokken bij de selectie-/aanbestedingsfase en in het voortraject (bouwteam) ben jij hét aanspreekpunt van de opdrachtgever. Interesse? Neem contact op met Bjorn Bakens, 06 - 18 73 36 06, [email protected]

23 Mei 2020 - lees meer ...

Voorman Timmerman Restauratie, Maastricht

Maastricht - Eminent Groep

Als voorman geef je dagelijks leiding aan medewerkers van de aan jou toegewezen project(en). Je bepaalt een zo efficiënt mogelijke inrichting van de bouwplaats en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het werk. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen. Je overlegt met je uitvoerder en regelmatig met andere leden van het projectteam. Tevens onderhoud je contacten met opdrachtgevers, gebruikers, toeleveranciers en onderaannemers. Je treedt op als vraagbaak en aanspreekpunt voor projecten en werkt onder de uitvoerder. Interesse? Neem contact op met Bjorn Bakens, 06 - 18 73 36 06, [email protected]

21 Mei 2020 - lees meer ...

Calculator

Mierlo - Eminent Groep

Als Bouwkundig Calculator ben jij het brein achter de cijfers. Jij weet precies welke en hoeveel materialen nodig zijn om de klus te klaren. Je denkt mee met de organisatie en bent je bewust wat en hoeveel alles kost. Ook het verzorgen van technische ontwerpen met de daarbij behorende berekeningen behoren tot jouw takenpakket. In deze organisatie denk je mee en ben je niet alleen de Calculator. Met jouw kennis en ervaring geef je ook advies aan je collega's. Samen werken jullie aan succes. Samen groeien in een financieel gezonde organisatie.  Interesse? Neem contact op met Filip Martens, 06 - 18 25 71 31, [email protected]

16 Mei 2020 - lees meer ...

Uitvoerder R&O, Maastricht

Maastricht - Eminent Groep

Vanwege het diverse takenpakket van deze functie zal geen dag hetzelfde zijn. Je bent het uithangbord van deze organisatie. Daarnaast ben jij samen met de werkvoorbereider en projectleider verantwoordelijk voor de realisatie van renovatieprojecten. Je takenpakket: Bewaken van de planning; Overleg met de werkvoorbereiding en projectleider(s); Bouwplaats inrichting, inkoop, afroepen materiaal en materieel; Meer- en minder werkcontrole; Coördinatie bouwplaats, aansturen medewerkers er onderaannemers; Opleveren projecten. Interesse? Neem contact op met Bjorn Bakens, 06 - 18 73 36 06, [email protected]

16 Mei 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider R&O, Maastricht

Maastricht - Eminent Groep

Vanwege het wisselende takenpakket van deze functie zal geen dag hetzelfde zijn. Je bent in staat naar buiten te treden en het veldwerk echt te verrichten als uithangbord van deze organisatie. Daarnaast ben jij samen met je team verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de renovatieprojecten. Om een beeld te schetsen hierbij een greep uit je takenpakket: Werkvoorbereiding; Planningen opstellen en bijhouden; Communicatie met betrokken partijen; Zelfstandig detail-planningen opstellen; Werkplannen maken; Juiste en correcte overdracht houden; Risico’s in een project zien en vroegtijdig uitzoeken. Interesse? Neem contact op met Bjorn Bakens, 06 - 18 73 36 06, [email protected]

16 Mei 2020 - lees meer ...

Calculator

Nuenen - Eminent Groep

Als Bouwkundig Calculator ben jij het brein achter de cijfers. Jij weet precies welke en hoeveel materialen nodig zijn om de klus te klaren. Je denkt mee met de organisatie en bent je bewust wat en hoeveel alles kost. Ook het verzorgen van technische ontwerpen met de daarbij behorende berekeningen behoren tot jouw takenpakket. In deze organisatie denk je mee en ben je niet alleen de Calculator. Met jouw kennis en ervaring geef je ook advies aan je collega's. Samen werken jullie aan succes. Samen groeien in een financieel gezonde organisatie.  Interesse? Neem contact op met Lars Verbakel, 06 - 39 87 27 11, [email protected]

16 Mei 2020 - lees meer ...

Meewerkend Voorman Bouw

Maastricht - Eminent Groep

Als meewerkend voorman ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning in het uitvoeren en begeleiden van projecten. Je bent samen met de uitvoerder de drijvende kracht van het project in de uitvoering en je geeft leiding aan je medewerkers. Je werkt zelf actief mee op de projecten. Interesse? Neem contact op met Bjorn Bakens, 06 - 18 73 36 06, [email protected]

16 Mei 2020 - lees meer ...

Opzichter

MAASTRICHT - Maandag

Thuis begint bij een goed onderhouden, veilig en leefbaar huis. Ben jij de sociaal bouwkundige expert die daar zorg voor draagt? Ik zoek een opzichter voor 36 uur per week die in het mooie Limburg wil werken.   Wat ga je doen? Na je eerste kop koffie open je de dag met je collega-opzichters. Wat kunnen jullie vandaag weer verwachten? Welke mutatie-, klachten- en reparatieverzoeken zijn er binnen gekomen en welke moeten er nog tot uitvoer gebracht worden? Jij gaat deze ochtend aan de slag met de voorbereiding en Piet naast jou gaat bekijken hoe de werkzaamheden vlotten van het verzoek vorige week. Gisteren was deze rolverdeling immers andersom.   Na een welverdiende lunch in het zonnetje ga je op pad. Je hebt nog wat gesprekken op de agenda staan. Eerst ga je zelf aangebrachte voorzieningen beoordelen. Daarna rijd je richting een van jouw wijken om de behoefte aan geriefvoorstellen te inventariseren. Deze wil jij met jouw gezonde verstand en bouwkundig inzicht natuurlijk graag opstellen. Wat een dag, op naar je laatste afspraak van vandaag . Dit is een eindopname bij huurders waar je graag over de vloer komt. Je bent hier al geweest in verband met WMO aanpassingen die jij zelf hebt aangebracht. Jammer dat je afscheid moet nemen van deze huurders, maar leuk om de woning startklaar te maken voor nieuwe huurders!   Het is hard werken. Maar wat krijg jij daar dan voor terug? Een dienstverband bij Maandag®! Een passend salaris, goede arbeidsvoorwaarden en reiskostenvergoeding. Mooi? Ook mooi is dat jij op nummer 1 staat. We zorgen samen voor een goed voorbereid gesprek en je krijgt de ruimte en stimulans jezelf te blijven ontwikkelen via onze eigen academy. Je ontvangt persoonlijke projectbegeleiding van Marvin en een luisterend oor van mij, Stèfanie, als recruiter.   Laten we snel kennis maken!   ☎ l 06 57 08 50 82 ✉ l [email protected] 

15 Mei 2020 - lees meer ...

Bouwkundig professional woningcorporaties

MAASTRICHT - Maandag

Kun jij niet wachten om als ervaren corporatiemedewerker jouw bouwkundige expertise te delen binnen nieuwe woningcorporaties en mee te draaien in verschillende keukens? Dan zit je hier goed!   In het mooie Limburg ben ik constant op zoek naar bouwkundige professionals met ervaring binnen corporatiewereld. Je kunt hierbij denken aan functies als opzichter, medewerker vastgoed, projectleider, (niet) planmatig onderhoud en technisch beheer. Ook specialisaties in bijvoorbeeld procesverbetering en duurzaamheid vallen hieronder. Verlies jij het sociaal en maatschappelijk belang niet uit het oog en heb je (stage)ervaring opgedaan binnen een woningcorporatie? Dan kom ik graag met je in contact! 

15 Mei 2020 - lees meer ...

Vergunningverlener Wabo

MAASTRICHT - Maandag

Samen werken aan het Maastricht van morgen. Dit is je kans! Voor de gemeente Maastricht zijn wij op zoek naar een Vergunningverlener Wabo.. In het Team Vergunnen Wabo werkt de Vergunningverlener Wabo nauw samen met de eigen disciplines welstandsecretariaat, adviseurs constructieve veiligheid, vergunningverleners bodem (WBB) en de toezichthouders en handhavers bouw. In het aanvraagproces schakelt de vergunningverlener waar nodig diverse overige gemeentelijke specialistische disciplines in waaronder o.a. adviseurs stedenbouw, ecologie en natuur, cultureel erfgoed en archeologie, duurzaamheid, economie, wonen, verkeer en parkeren Dit ga je doen -         Je organiseert en bewaakt het vergunproces en het overleg met de aanvrager van het vooroverleg tot en met het besluit; -         Je schakelt intern specialistische vakdisciplines en eventuele externe adviseurs in; -         Je beoordeelt een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk waarbij je o.a. toetst aan het bestemmingsplan, bouwbesluit en bouwverordening en eventueel de welstands- en monumentenrichtlijnen; -         Je beoordeelt zienswijzen en bezwaren bij het bouwen van een bouwwerk en/of planologische ontheffing bij gebruik gronden en bouwwerken; -         Je beoordeelt bij aanvragen en/of sloopmeldingen de eventuele aanwezige monumentale status van gebouwen, het beschermd stadsgezicht en andere geldende kaders; -         Je stelt een besluit op op basis van een intergrale afweging van eventuele bijdragen van specialisten en juristen. Interessant? Dacht ik ook! Neem contact met mij op via 06 83 02 45 08 of [email protected] en laten we onder het genot van een kop koffie inzoomen op de mogelijkheden.

14 Mei 2020 - lees meer ...

Beleidsmedewerker BWT - Technisch Toezicht

MAASTRICHT - Maandag

Voor een gemeente in Zuid Limburg ben ik op zoek naar een Beleidsmedewerker BWT – Technisch Toezicht voor 36 uur per week voor de duur van 3 maanden. Jouw werkzaamheden als Beleidsmedewerker BWT - Technisch Toezicht zijn: -         Als casemanager zorgdragen voor informatie, intake, technische toetsing en behandeling/advisering van vergunningaanvragen/meldingen waarbij een accent ligt op de procedures met betrekking tot de bouwregelgeving; -         Adviseren in de bouwtechnische sfeer bij gemeentelijke (ver)bouwplannen; -         Het houden van toezicht op basis van verleende vergunningen, controleert periodiek op de naleving van bouwregelgeving en vergunningsvoorwaarden; -         Voert controles uit in het kader van handhaving; -         Adviseert in voorkomende gevallen het bestuur over beleidsmatige aangelegenheden die het takenpakket betreffen; -         Onderhouden van contacten met burgers en externe specialisten met betrekking tot lopende en te volgen procedures; -         Het verstrekken van informatie aan derden over met name de bouwregelgeving; -         Verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden. Klinkt goed toch? Dacht ik ook! Neem contact met mij op via 06 83 02 45 08 of [email protected] en wie weet ziet jouw maandag er binnenkort heel anders uit.

4 Mei 2020 - lees meer ...

Casemanager WABO

MAASTRICHT - Maandag

Ben jij die Casemanager WABO met een rugzak vol ervaring? Lees dan snel verder! Een moderne gemeente in Midden Limburg, die niet stil staat en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners zoekt per direct een Casemanager WABO Jij, Casemanager WABO, gaat je voornamelijk bezig houden met het verstrekken van proces- en procedure informatie op het gebied van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO). Denk hierbij aan o.a. bouwregelgeving, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en overige aan initiatieven gerelateerde regelgeving. Daarnaast ben jij druk met het behandelen en toetsen van aanvragen om omgevingsvergunning (waaronder bouwen, slopen, monumenten). Je bent als Casemanager verantwoordelijk voor het gehele vergunningsproces. Tevens adviseer je in voorkomende gevallen bij cases van aanpalende werkvelden. Ben jij in staat om bovengenoemde taken zonder moeite uit te voeren, kun jij goed samenwerken en denk jij altijd in oplossingen in plaats van problemen? Bel (06 83 02 45 08) of mail ([email protected]) mij dan snel, want ik ben op zoek naar JOU!

4 Mei 2020 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm