Vacatures toezicht / directievoering


23 vacatures gevonden

Toezichthouder Bouw

Arnhem - Maandag

Is jouw bouwkundige kennis up to date en sta jij in voor de wet en regelgeving omtrent bouwen en wonen? Dan ben jij degene die ik zoek! Voor het team Toezicht en handhaving van een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Toezichthouder/handhaver bouw- en woningtoezicht Het betreft een tijdelijke functie voor 24 uur per week. Wat zijn je taken? Het uitvoeren van controles op de naleving van omgevingsvergunningen bouwen, gebruik, en brandveilgheid, en verwerkt de resultaten via het digitale toezichtsprotocol;  Je verstrekt de resultaten van gegevens aan de BAG en de WOZ;  Je coördineert werkzaamheden met betrekking tot het uitzetten van bouwplannen, rioolaansluitingen, en gebruik openbaar gebied;  Je houdt toezicht op vergunningsvrije bouwwerken, en het bouwen zonder vergunning;  Je geeft uitvoering aan handhavingverzoeken op het gebied van bouw- en woningtoezicht, en behandelt klachten.

Vandaag - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op projecten in de grond-, weg- en waterbouw? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc.

15 November 2017 - lees meer ...

Directievoerder infra voor herontwikkeling

Enschede - Kracht Recruitment

In de functie van directievoerder infra voor een herontwikkelingsproject begeef jij je op het brede speelveld van kwaliteit, tijd, financien en contract en bewaakt deze facetten scherp. Je speelt van nature een controlerende en leidende rol waarin je aannemers ruimte voor initiatief geeft maar ook aanstuurt c.q. aanspreekt op gemaakte afspraken. Vanuit je expertise en ervaring speel je een leidende rol tijdens de realisatie van het project. Voor complexe civiele vraagstukken fungeer je als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, de overheid en uitvoerende partijen. Je stuurt het project zelfstandig aan en je bent verantwoordelijk voor de oplevering van het project binnen tijd en budget.

13 November 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Milieu

Groningen - Maandag

Voor een opdrachtgever in Noord-Nederland zijn wij daarom op zoek naar een Toezichthouder Milieu voor 36 uur in de week. Ben jij een zelfstandig werkend Toezichthouder Milieu met uitstekende kennis van Milieubeheer? Dan kan jij wel eens de juiste persoon zijn voor deze functie bij Maandag®! Een vast dienstverband behoort tot de mogelijkheden. Kwalitatief goed toezicht en waar nodig handhaving in het kader van de Wet Milieubeheer is essentieel om het milieu en onze leefomgeving te beschermen. Daarnaast zijn de milieuwetten en regels er om een eerlijk speelveld te creëren voor ondernemers. De werkzaamheden voor de rol van Toezichthouder Milieu zijn: - Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse - Handhaven van geconstateerde overtredingen - Maken van risicoanalyses - Rapporteren van bevindingen en het melden van overtredingen - Toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten - Tijdig inschakelen van experts voor specialistische onderdelen

10 November 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Enschede - Maandag

Ben jij een ervaren Toezichthouder in de Civiele Techniek die op zoek is naar een nieuwe uitdaging binnen de overheid? Voor een gemeente in Twente zijn wij op zoek naar een civiele toezichthouder met gemeentelijke ervaring. In deze functie ben jij verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerdere civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang van het werk, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Met betrekking tot de civieltechnische werken ben jij het aanspreekpunt voor de omgeving, de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Het is daarom belangrijk dat je sterk bent in je mondelinge- en schriftelijke communicatie.

10 November 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Enschede - Maandag

Kijk jij met een kritische blik naar bouw,- sloop- en renovatieprojecten? Als toezichthouder bouw controleer je de werkzaamheden tijdens bouw,- sloop- of renovatieprojecten. Je toetst of er wordt voldaan aan de verleende vergunningen en geldende wet- en regelgeving. Wanneer dit niet het geval is ga je met de betrokken partijen in gesprek en adviseer je over een passende oplossing. Zo nodig voer je sanctiemaatregelen uit. Met je bouwkundige achtergrond, kennis van vergunningen en gemeentelijke ervaring ben jij in staat om de bouw,- sloop- of renovatiewerkzaamheden te toetsen. Daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden waardoor je hier helder en duidelijk over kunt overleggen met je collega's, ondernemers, bewoners en andere betrokkenen.

10 November 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Groningen - Maandag

Ben jij iemand die er niet klakkeloos vanuit gaat dat alles volgens de regels voorloopt? Check en controleer jij liever alles eerst? Heb jij daarnaast een Bouwkundige achtergrond? Dan pas jij goed in de functie als Toezichthouder Bouw. Als Toezichthouder Bouw voer je bouwcontroles en controles op sloopwerkzaamheden uit. Hierbij check je of deze conform bouwbesluit, vergunning en bestemmingsplan gaan.

8 November 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Breda - Maandag

Maandag® is op zoek naar een Toezichthouder Civiel die op detacheringbasis bij ons in vast dienstverband wilt werk voor de provincie Midden-Brabant of Zeeland. Als toezichthouder Civiele Techniek toets je voor de opdrachtgever (gemeente, provincie, waterschap) de tijdige, uitvoerbare en kwalitatieve activiteiten binnen civieltechnische projecten. Denk daarbij aan wegen, riolering, kabels en leidingen, groenvoorziening, kunstwerken, water, straatmeubilair etc. Je wordt door de overheid aangesteld en je bent een onafhankelijke en onpartijdig instituut dat toeziet op de naleving van wet- en regelgeving bij projecten. Je stemt af met de aannemer en controleert of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het bestek en tekeningen. Je legt technische- en administratieve gegevens vast volgens afgesproken planning en systemen. Hierbij ben je ook verantwoordelijk voor het bewaken van deze planning. Je bent het aanspreekpunt voor de projectleider over lopende en verwachte werkzaamheden, zoals meer-, en minderwerk. Jij hebt het totale overzicht over de projecten die je coördineert en je bent verantwoordelijk voor het teamresultaat. Kijk jij met een kritische blik naar civiele projecten? Hou je overzicht en staat waarborging van kwaliteit bij jou hoog in het vaandel. Dan ben jij welllicht de nieuwe Toezichthouder Civiele Techniek die Maandag® zoekt!

8 November 2017 - lees meer ...

EPA-W Inspecteurs

Zeeland & Noord-Brabant - DEMT-flex

• Wij zijn op zoek naar 7 EPA-W inspecteurs in heel Noord-Brabant/Zeeland. De verdeling is als volgt: o 2 EPA-W inspecteurs voor regio Midden- en Oost-Brabant o 5 EPA-W inspecteurs voor provincie Zeeland met een werkgebied t/m de westkant van Breda • Het uitvoeren van EPA-W inspecties • Je wordt zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inspecties op het gebied van EPA-W.

8 November 2017 - lees meer ...

Toezichthouder directievoerder

Zwolle - Maandag

Als toezichthouder / directievoerder ben je verantwoordelijk voor de realisatie van alle voorkomende civieltechnische projecten. Je bent hierbij verantwoordelijk voor tijdplanning, financiën en kwaliteit van de te realiseren projecten binnen de gestelde doelstellingen. In voorkomende gevallen maak je deel uit van een bouwteam. In het geval van initiatieven van derden bewaak je de randvoorwaarden in het programma van eisen en de standaard eisen van de gemeente ten aanzien van de openbare ruimte. Je wordt in het voortraject betrokken bij het tot stand komen en beoordelen van contractdocumenten (RAW-bestekken, D&C en UAV-GC-contracten) van zowel de eigen dienst als van externe partijen met name ontwikkelaars en adviesbureaus. Je adviseert interne voorbereiders t.a.v. civieltechnische realisatie en aannemers criteria. Je beoordeelt de concepten van uitvoeringstekeningen en bestekken van te realiseren infrastructurele werken op technische uitvoerbaarheid. Je ziet toe op deugdelijke verkeers- en veiligheidsmaatregelen van de door de opdrachtnemers in uitvoering zijnde werken. Je onderhandelt met hen over verrekenprijzen, bijkomende werkzaamheden en/of bestekwijzigingen. Na afloop van de realisatie draag je de projecten over aan de afdeling beheer. Je bent tijdens de realisatie als direct betrokkene van de gemeentelijke organisatie contactpersoon naar de burgers.

8 November 2017 - lees meer ...

Directievoerder Civiel

Maastricht - Maandag

Een nieuwe weg inslaan! Onze grote opdrachtgever in Zuid-Limburg is ter versterking op zoek naar een Directievoerder Civiel. Tot de taken behoren het uitvoeren van taken in een van de teams van het IPM-team in het geval van majeure en zeer complexe nieuwbouwprojecten die worden uitgevoerd dan wel het uitvoeren van het projectmanagement van projecten m.b.t. jaarlijks terugkerend (asfalt)onderhoud. Je verricht daarnaast ook taken van de uitvoeringsplannen en werkpakketten van complexe (ver)nieuwbouwprojecten. Aansturen van de teamleden van een of meerdere teams van het Integraal Projectmanagement Model is voor jou vanzelfsprekend. Je onderhoudt contacten met diverse lagen van de organisatie, van de medewerkers van de teams tot en met de opdrachtgevers, vertegenwoordigers en andere stakeholders.

6 November 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Milieu

AMSTERDAM - Maandag

Ben je in staat om zelfstandig milieucontroles uit te voeren en wil jij aan de slag in regio Amsterdam? Wij zijn op zoek naar een Toezichthouder Milieu! Als toezichthouder voer je zelfstandig inspecties uit en controleer je of horeca, basisscholen en detailhandel voldoen aan de wettelijke bepalingen (waaronder die op het gebied van de Wet milieubeheer, Bouwbesluit, Drank en Horecawet en APV). Je controleert of aan de voorschriften wordt voldaan en van deze controle maak je een constateringsrapport. Als je een overtreding hebt geconstateerd start je een handhavingstraject op. Bij alle overtredingen met uitzondering van de APV maak je een ambtelijke waarschuwingsbrief op. Voor de overtredingen van de APV maak je een constateringsrapport op van de handhavingsjuristen zodat zij de benodigde handhaving kunnen opstarten. Het behandelen van overlast meldingen is een belangrijk onderdeel van de functie. Deze meldingen betreffen veelal geluidsklachten van horecazaken. Hierbij blijf je objectief, rustig en respectvol zodat er geen escalatie ontstaat richting de bewoner en richting de ondernemer. Je bent minimaal 50 % van je tijd buiten. De controles worden per fiets uitgevoerd. Je houdt je goed op de hoogte van vakinhoudelijke ontwikkelingen. Je bent onderdeel van een team waarin dit soort onderwerpen ook worden besproken.

6 November 2017 - lees meer ...

Projectopzichter Vastgoed

Alkmaar - Maandag

Zorg jij voor dé perfecte coördinatie en uitvoering van nieuwbouw en planmatige onderhoudswerkzaamheden? Grijp dan nu die kans om voorgesteld te worden bij de opdrachtgever en stuur mij jouw CV! Namens Maandag® ben ik voor een van onze opdrachtgevers in Noord-Holland op zoek naar een Projectopzichter Vastgoed, voor 36 uur per week. De technische jaarbegroting en MJP opstellen is voor jou een koud kunstje, daarnaast draag je verantwoording af aan de bedrijfsleider. Zowel tegen je collega's als de bewoners stel jij je klantgericht op en stress..? Daar kan jij prima mee omgaan! Je zorgt dat de termijnbetalingen en de oplevering van het werk tijdig in orde zijn, voor zowel aannemer als bewoner of gebruiker. Correcte planning staat bij jou hoog in het vaandel en nieuwe ideeën om het kwaliteitsproces te verbeteren introduceer jij maar al te graag. Verder haal je voldoening uit al die blije gezichten die je krijgt! Voel jij je aangesproken tot deze functie en kan jij zowel zelfstandig als in teamverband werken, neem dan contact op met mij!

6 November 2017 - lees meer ...

Gemeente utrecht: directievoerder uav

Utrecht - Voort

Voor het projectteam Leidsche Rijn (afdeling realisatie) van de gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een directievoerder die het bestaande team van 3 senior directievoerders komt versterken. Je zult voornamelijk bezig zijn met projecten met betrekking tot het bouw- en woonrijp maken van grootschalige gebiedsuitbreidingen. Deze gebiedsuitbreidingen zijn voornamelijk gericht op de woningbouw en het centrumgebied (winkels en voorzieningen) van Leidsche Rijn.  Als Directievoerder ben jij verantwoordelijk voor de volgende taken:  ​DirectievoeringToezicht houden op de verschillende projectenOmgevingsmanagementAdministratie en ondersteuning van de projecten. 

4 November 2017 - lees meer ...

Bouwinspecteur Zuid-Nederland

Breda - YER

Jouw ambitie is onze uitdaging! Ben jij de Bouwinspecteur die het verschil maakt bij onze opdrachtgevers? YER Public biedt je de kans jouw kennis en ervaring uit te breiden binnen de Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Civiele Techniek bij gemeenten in Zeeland, Brabant en Limburg. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Controle op naleving van de relevantie wet- en regelgeving van vergunningen en beschikkingen (WABO) Inspecteren van de bouwkundige voorzieningen Inzetten van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Opstellen van schriftelijke controle rapporten Geven van voorlichting aan burgers en betrokken partijen

2 November 2017 - lees meer ...

Toezichthouder civiele techniek en cultuurtechniek

Eindhoven - Voort

Als toezichthouder ga je bezig zijn met onder andere: Het ondersteunen bij dagelijks toezicht op de uitvoering van cultuur- en civieltechnische werken in het kader van onder meer gebiedsontwikkelingsplannen, kavelaanvaardingswerken, watergebiedsplannen en natuurbouwprojecten De uitvoering van cultuurtechnische projecten(voornamelijk aanleggen van sportvelden)Zelfstandig voorbereiden van de door de opdrachtgever aangedragen vraagstukkenDe bestekadministratie met behulp van van het KPD-bestek programma Maken van verslagen van vergaderingen en werken met Word en ExcelVerzorgen van de communicatie met aannemers, onderaannemers, vergunningverlenende instanties en direct betrokkenen (bewoners/particulieren)

1 November 2017 - lees meer ...

Bouwkundig inspecteur

Drenthe - Bouwselect

In deze functie ben je veel onderweg en inspecteer je woningen van corporaties, hierdoor kom je veel in contact met heel veel diverse mensen. Dit moet je aanspreken. Je rapportages maak je op kantoor, onder begeleiding van een ervaren inspecteur leer je het vak. 

30 Oktober 2017 - lees meer ...

Inspecteur vloeistofdichte vloeren (regio brabant/limburg)

Limburg - Voort

Voor een opdrachtgever in Zuid-Limburg zijn we op zoek naar een inspecteur vloeistofdichte vloeren. De werkzaamheden zullen bestaan uit het geheel zelfstandig inspecteren van vloeistofdichte voorzieningen en legt daarbij de resultaten vast in een inspectierapport. Indien er gebreken worden geconstateerd wordt in de rapportage een deskundig en richtinggevend hersteladvies gegeven.

20 Oktober 2017 - lees meer ...

WABO inspecteur 9056

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

U bent verantwoordelijk voor de handhaving van het beleid, de bestuurlijke aanpak en regelgeving op het gebeid van bouwen, wonen en slopen. U controleert en houdt toezicht op de uitvoering van bouwplannen, bouwplaatsen, gebouwen en terreinen en op de naleving van vergunningen, wet- en regelgeving en beleid. U spoort illegale activiteiten op en handelt deze correct af. De focus ligt op handhaving. De opdracht is voor minimaal 6 maanden met een optie tot verlenging.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Inspecteur 8859

Heemskerk - Centerpoint Amsterdam

In de functie van inspecteur verzorgt u, voor derden, de inspecties van onroerend goed. Ten behoeve van renovatie- en onderhoudsprojecten stelt u de staat van de objecten vast. In overleg met de opdrachtgever stelt u het PvE op wat als uitgangspunt dient. U bepaalt het plan van aanpak, stuurt collegae inspecteurs aan en u stemt met de verschillende afdelingen de werkzaamheden af.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Ervaren Civiel Technicus

Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer

Ben jij een ervaren civiel technicus die de hand niet omdraait voor risicogestuurd beheer en die graag wil werken aan een mooie stad met goed en veilig onderhouden wegen? Solliciteer dan bij de gemeente Zoetermeer! Bij Stadsbeheer zeggen we: ‘We werken samen aan de kwaliteit van de stad’. Of het nu gaat om boomverzorging, straatvegen, openbare verlichting of rioolbeheer, wij zorgen voor een leefbaar Zoetermeer. Als civiel-technisch specialist zijn onze wegen en straten jouw domein. Je zorgt dat ze in optimale conditie zijn en blijven. Je voert inspecties uit, analyseert data (denk aan wegbelasting of slijtagepatronen) en ontwerpt de scenario’s die ten grondslag liggen aan het meerjarenprogramma voor onderhoud en beheer. Je zorgt er ook voor dat dit programma wordt omgezet in concrete uitvoeringsprogramma’s en je beheert het bijbehorende systeem, Geovisia. Je houdt je kennis actueel door ontwikkelingen binnen het vakgebied nauwlettend te volgen en door netwerken te onderhouden met collega-specialisten, aannemers, adviesbureaus en andere ketenpartners. Maar je houdt je kennis niet voor jezelf: als materiedeskundige neem je deel aan werk- en projectgroepen, soms in samenwerking met andere gemeenten en overheden. Je adviseert het management en het bestuur bij het maken van beleid over het beheer en onderhoud van de stad. Als civiel technicus lever je op die manier een cruciale en vooral zichtbare bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Je werkt voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken. Mooi toch?

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder civiel (spoor)

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Voor deze klant zijn wij op zoek naar een toezichthouder met spoorervaring. De toezichthouder ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken met de uitvoerende partijen, signaleert afwijkingen en rapporteert deze. De toezichthouder coördineert de werkzaamheden en stemt deze af met belanghebbenden. Houdt technische werkbesprekingen met aannemers. Voert hoeveelheidmetingen uit, rapporteert hierover en controleert de termijnstaten. De toezichthouder is tevens verantwoordelijk voor een heldere verslaglegging van de bouwvergaderingen. Werkzaamheden: Aanspreekpunt opdrachtgever Aansturen uitvoeringsbegeleidingsteam Coördineren uitvoeringsbegeleiding Verrichten van toetsingen Controleren toetsingen Vrijgeven van toetsingen Funtie eisen: MBO Civiele Techniek met 11 tot 20 jaren ervaring in relevante functies of HBO Civiele Techniek met 7 tot 16 jaren ervaring in relevante functies; Ruime ervaring met het toezichthouden op multidisciplinaire spoor gerelateerde projecten; Ervaring met review bestek; Fulltime beschikbaar; De toezichthouder voelt zich verantwoordelijk voor een goed resultaat en heeft kwaliteit hoog in het vaandel; Iemand met een praktische aanpak en die geen van negen tot vijf mentaliteit heeft; Beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden.

13 September 2017 - lees meer ...

Directievoerder ondergrondse transportleidingen

Gelderland - Prostruct

Vanwege de realisatie van een aanzienlijk aantal reconstructies, HDD boringen en saneringen van ondergrondse drinkwater transportleidingen zijn wij voor een klant op zoek naar een Directievoerder Ondergrondse Transportleidingen.   Voor de genoemde periode zijn wij op zoek naar een gedreven kandidaat met kennis en vaardigheden op het gebied van ondergrondse infra en HDD boringen. Je maakt deel uit van een projectteam dat zich bezig houdt met het ontwerp, aanbestedingen, vergunningen, verleggingsregelingen en begeleiding bij de realisatie.. Je bent namens de opdrachtgever de contracthouder voor realisatie. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, planning en het budget. Als Directievoerder zit je de bouwvergaderingen voor, verzorgt verslaglegging en rapporteert aan de opdrachtgever. Daarnaast stem je de werkzaamheden af met andere externe partijen zoals vergunningverleners.    

21 Augustus 2017 - lees meer ...

Bent u een kei in het controleren van bouwwerken van uit de kant van de opdrachtgever en bent u op zoek naar een vacature als directievoerder of bouwkundig toezichthouder? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Op deze website zijn vele werkgevers op zoek naar goede mensen in de toezicht / directievoering. Zij laten dit zien door hun vacatures te plaatsen in onze vacaturebank. Via dit zoekformulier kunt u de voor u ideale baan boven water halen. Ook zijn de werkgevers actief met het zoeken naar interessante CV's in onze CV-databank. Wilt u ook gevonden worden in deze database? Laat dan hier uw CV achter en wacht rustig af. U kunt uw CV ook anoniem plaatsen. Wanneer werkgevers uw CV interessant vinden, nemen ze direct contact met u op. Gemakkelijker kan bijna niet.

Bent u hier echter niet op zoek naar een vacature als directievoerder of in de toezicht, maar bent u juist een werkgever? Klik dan hier voor de verschillende mogelijkheden om in contact te komen met uw doelgroep.

Filteren