Vacatures toezicht / directievoering


41 vacatures gevonden

Bouwinspecteur

Rotterdam - Maandag

Draag je bij aan bouw, sloop en renovatie plannen? Voor verschillende opdrachtgevers in de regio Rotterdam ben ik op zoek naar een Bouwinspecteur die breed inzetbaar is voor de werkzaamheden die binnen dit vakgebied voorkomen. Jouw baan Binnen de afdeling Toezicht en handhaving houdt de inspecteur bouwtoezicht zich hoofdzakelijk bezig met uitvoering van toezicht op basis van vastgestelde programma's. Jij controleert en inspecteert zelfstandig bouwplannen die volgens de wet en regelgeving worden ingediend. Voor bouwplannen die niet volgens de regels zijn ingediend zoek jij een passende oplossing. Jij doet onderzoek, beoordeelt en analyseert verschillende situaties die je toetst met het bouwbesluit 2012. Ook voer je overleg met andere organisaties, ondernemers, bewoners, overige betrokken partijen en/of belanghebbenden Jouw werkdag Vandaag ga je op project bezoek bij de bouw van een nieuwe woonwijk waarbij de woningen gecontroleerd moeten worden aan de hand van constructie en brandveiligheid. Deze uitvoering doe je aan de hand van de verleende WABO vergunningen en de daarin opgenomen voorschriften. 's Middags vertaal je alle informatie die je hebt ontvangen in een software bestand Squit XO en JOIN.

18 Mei 2018 - lees meer ...

Junior Toezichthouder Civiel

Rotterdam - Maandag

Heb jij de opleiding HBO Civiele Techniek afgerond en wil jij graag als Toezichthouder aan de slag bij een Gemeente in de regio Zuid-Holland? Als resultaatgerichte toezichthouder, ben jij de troubleshooter die als doel heeft dat projecten succesvol worden afgerond. Wanneer de bewoners overlast ervaren, weet jij hen gerust te stellen. Ook controleer jij de werken die worden uitgevoerd door de aannemers en onderaannemers. Jij controleert de projecten kritisch en neemt een assertieve rol aan op het moment dat zich een probleem voordoet. Jij bent het centrale aanspreekpunt, stelt werkplannen op, rapporteert jouw bevindingen aan de teamleider en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werken. Binnen de diverse projecten ben jij toezichthouder op de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger / beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichtingen, hekwerken en speeltoestellen.

18 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Rotterdam - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op projecten in de grond-, weg- en waterbouw? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc.

18 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Eindhoven - Maandag

Als Toezichthouder ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civiel technische werken in de (GWW) grond- weg- en waterbouw. Jouw werkzaamheden zullen onder andere zijn: Jij beoordeelt rapporten, werkplannen, de voortgang van het werk(en de bijbehorende kwaliteit), meer - minderwerk en signaleert afwijkingen. Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor de omwonenden, de opdrachtgever en de aannemers. Hiervoor is het van belang dat jij zowel mondeling als schriftelijke je sterk bent. Naast deze controlerende functie ben jij ook de coördinator van de uitvoering en bewaak jij de planning ten aanzien van de uitvoering. Lijkt dit jou een leuke uitdaging? Dan kom ik graag met je in contact!

18 Mei 2018 - lees meer ...

EVS-2 Inspecteur

Groningen - Or-Quest

Voor een gerenommeerde opdrachtgever zijn wij op zoek naar een EVS-2 Inspecteur. Als EVS-2 inspecteur voer je uitgebreide inspecties uit in het aardbevingsgebied in Groningen. In deze dynamische functie combineer je kantoor- en buitenwerkzaamheden. Je stelt een inspectieplan op en voert het contact met de bewoners. Je beoordeelt de constructieve staat van de gebouwen en je stelt een basisrapport op met de conclusies van de inspectie zodat er een versterkingsadvies opgesteld kan worden. Je werkt samen met constructeurs en andere inspecteurs in teamverband. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie tot bijvoorbeeld bouwcoach. Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct bij Wouter.

18 Mei 2018 - lees meer ...

Waarnemer / Directievoerder Civiele Techniek

Zeeland - Maandag

Het project betreft de aanleg van de verbinding Borssele en Riland, welke ongeveer 40 kilometer lang zal worden. Binnen deze projecten komen de volgende werkzaamheden voor: het aansluiten van het nieuw te bouwen station Riland, reconstructiewerkzaamheden, realisatie mastlocaties, verbinden en verwijderen bestaande verbindingen. Het werk is aanbesteed op basis van een UAV GC contract, waarbij er getoetst zal worden op basis van deze contractvorm en Systeem Gerichte Contractbeheersing. Inhoudelijk wordt jij voor de volgende onderdelen verantwoordelijk gesteld: - Het toetsen of er voldaan wordt aan de ontwerpuitgangspunten en project-/werkplannen - Het signaleren en gestructureerd vastleggen van waarnemingen en afwijkingen in waarnemingsrapportages, en deze bespreken met de Bouwleider - Het toetsen van de opdrachtnemer en het bijhouden van de wijzigingen op het uitvoeringstekeningpakket - Het geven van advies inzake technische oplossingen en de wijze van de uitvoering - Het rapporteren van de voortgang aan de Bouwleider - Bijwonen van stop- en bijwoonpunten - Assisteren als vak deskundige Deze vacature is tot stand gekomen door het te realiseren van een nieuw project, via een groot Ingenieursbureau. Dat betekend concreet voor jou, dat jij vanaf september 2018 tot 2021 zal meewerken aan dit project, met een eventuele uitloop tot 2023.

17 Mei 2018 - lees meer ...

Onderhoudinspecteur gebouwen

Nederland - ELLBRU Professionals B.V.

- Het uitvoeren van inventarisaties en bouwkundige inspecties conform NEN 2767; - Het verwerken van inspectie-, inventarisatie- en onderzoekgegevens; - Het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en rapporten; - Het (zelfstandig) opstarten van projecten en deze uitvoeren en bewaken; - Het rapporteren van de voortgang aan leidinggevenden en opdrachtgevers; - Het formuleren en bewaken van kwaliteitseisen; - Het (mede) opstellen van begrotingen en planningen.

16 Mei 2018 - lees meer ...

Opzichter Dagelijks Onderhoud

Amsterdam - Maandag

Binnen een specifieke regio houd jij toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud (door vakmannen en derden) en zorg je ervoor dat dit onderhoud binnen planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid en budget wordt uitgevoerd. Ook voer je inspecties uit als gevolg van reparatieverzoeken. Daarnaast lever jij een proactieve bijdrage aan het continu verbeteren van onze processen. Op dit moment zoeken wij een ervaren opzichter dagelijks onderhoud. Ligt jouw hart bij het dagelijks onderhoud en draag jij graag je steentje bij aan een maximale klanttevredenheid? Dan zien wij jouw reactie op deze vacature graag tegemoet!

15 Mei 2018 - lees meer ...

Opzichter woningbouwcorporatie

Flevoland - Bouwselect

Als opzichter verricht je bouwkundige inspecties aan woningen voor het onderhoudsplan op lange termijn. Je houdt toezicht bij zowel onderhouds-  als nieuwbouwprojecten. Hierbij is een bewonersgerichte benadering belangrijk. Ook begeleid je bewoners bij het aanpassen van hun woningen en hun wensen hierin. Je geeft hierin bouwkundig advies en voert inspecties uit op de gemaakte aanpassingen. Daarnaast draag je bij aan de bevordering van veiligheid en leefbaarheid van de woningen en de woonomgeving.  

15 Mei 2018 - lees meer ...

Evs-2 inspecteur (versneld herstel)

Drenthe - Bouwselect

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de aannemer tijdens de inspecties. Je voert daarnaast uitgebreide inspecties uit in het aardbevingsgebied. De inspecties dienen uiteraard op locatie te worden uitgevoerd en rapportages maak je op kantoor. Hierdoor is dit een zeer dynamische functie, waarin je contact hebt met diverse mensen. Je dient de constructieve staat van gebouwen te beoordelen en stelt hiervoor een rapport op. Je overlegt met constructeurs en op basis van jullie advies/rapport wordt er een versterkingsadvies geformuleerd.

15 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Milieu

Zwolle - Maandag

Vandaag staan bezoeken aan drie verschillende bedrijven op het programma, dus jij bent al vroeg op pad. De omgevingsdienst vraagt zich af of de bedrijven wel voldoen aan de milieuwetgeving. Jouw expertise is benodigd om dit te onderzoeken! Jij bent volledig op de hoogte van de milieuwetten en bent dan ook de aangewezen persoon voor deze opdracht! Je stapt in de auto, mogelijkheden om bij te dragen aan een gezond milieu laat jij nooit schieten. Eenmaal aangekomen bij het bedrijf, begin je met de inspectie. Voldoet het bedrijf volledig aan de geldende wetgeving, of moet er nog iets worden verbeterd? Helaas voldoet dit bedrijf niet aan de vergunningsvoorschriften. Dit rapporteer je, daarnaast ga je in gesprek met het bedrijf. Wordt vervolgd! Als toezichthouder milieu is dit voor jou de uitgelezen mogelijkheid om een kijkje achter de schermen te nemen bij verschillende organisaties. Vanuit een tijdelijk óf vast dienstverband bij Maandag kun je werken aan een grote diversiteit aan opdrachten. Jouw expertise is hard nodig dus verwacht een warm welkom bij de opdrachtgevers! Laat je inspireren door nieuwe collega's, doorbreek de sleur van een vaste werkomgeving en blijf je kennis vergroten door middel van onze trainingen en cursussen.

14 Mei 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Amsterdam - Maandag

Hoe ziet een dag als Bouwinspecteur er eigenlijk uit? Als Inspecteur bezoek je verschillende bouwlocaties. Op deze locaties voer je onderzoek uit en signaleer je afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van bouwen en wonen. De uitvoering wordt getoetst aan specifieke voorschriften, besluiten, kaders en protocollen. Als je een afwijking of overtreding signaleert dan treed je corrigerend op en adviseer je over de toepassing van bestuursdwang. Ook draag je zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming. Tijdens jouw werkzaamheden inventariseer je risico's en rapporteer je over oplossingen. Op de bouwlocatie adviseer je over prioritering en afhandeling van aanvragen. Je geeft op woon- en bouwtechnisch en milieukundig gebied voorlichting en informatie. Op deze manier begeleidt je burgers, bedrijven en instellingen. Ook is het mogelijk dat er een gedeelte van het proces rondom handhaving onder jouw verantwoordelijkheid valt. Als dit het geval is dan informeer je, wanneer je een overtreding hebt gesignaleerd, over handhavingsaspecten en maatregelen en procedures.

14 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder groen

Amsterdam - Maandag

Werkzaamheden Als toezichthouder controleer je de kwaliteit van de uitvoering van onderhoudscontracten. Je rapporteert over kwaliteit en voortgang aan de directievoerder en projectleider, en verwerkt de projectinformatie in de beheerdatabase.  Je bent contactpersoon voor omwonenden en je ziet toe op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens de uitvoering. Tevens stuur je de dagelijkse werkzaamheden aan van de opdrachtnemers en zorgt ervoor dat de productie en kwaliteit van het geleverde werk goed is. Daarnaast heb je een directe samenwerking met de directievoerder. Je houdt toezicht op en toetst de inspanningsverplichting op beeldkwaliteitsbestekken en RAW bestekken voor het onderhoud aan groen in de openbare ruimte van het stadsdeel.  Je houdt toezicht op naleving van vergunningen en BLVC afspraken bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Je voert relevante informatie/mutaties in, in het beheersysteem, en je levert relevante informatie aan de kaartbeheerder aan.

14 Mei 2018 - lees meer ...

Mutatie opzichter

Amsterdam - Maandag

Wil jij deel uitmaken van een organisatie die zich bezighoudt met het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte. Maandag® is voor een ambitieuze wooncorporatie in Noord-Holland op zoek naar een mutatie opzichter. Als mutatieopzichter ben je verantwoordelijk voor de inspecties van de woningen. Binnen deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor: • Het controleren van de woningen • Bepalen welke werkzaamheden noodzakelijk zijn • Controle van zelf aangebrachte voorzieningen • Opdrachten verstrekken aan de aannemer • Risico's inschatten betreft asbest • Administratie verwerken

14 Mei 2018 - lees meer ...

Opzichter Dagelijks Onderhoud

Amsterdam - Maandag

Binnen een specifieke regio houd jij toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud (door vakmannen en derden) en zorg je ervoor dat dit onderhoud binnen planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid en budget wordt uitgevoerd. Ook voer je inspecties uit als gevolg van reparatieverzoeken. Daarnaast lever jij een proactieve bijdrage aan het continu verbeteren van onze processen. Op dit moment zoeken wij een ervaren opzichter dagelijks onderhoud. Ligt jouw hart bij het dagelijks onderhoud en draag jij graag je steentje bij aan een maximale klanttevredenheid? Dan zien wij jouw reactie op deze vacature graag tegemoet!

14 Mei 2018 - lees meer ...

Opzichter Dagelijks Onderhoud

Amsterdam - Maandag

Binnen een specifieke regio houd jij dagelijks onderhoud toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud en zorg je dat het onderhoud binnen planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid en budget wordt uitgevoerd. Ook voer je inspecties uit als gevolg van reparatieverzoeken. Je houdt je voornamelijk bezig met: - (indien nodig) inspecteren van situatie om oorzaak melding te achterhalen, inschatten benodigd onderhoud uitvoering aansturen; - bewaken van de voortgang van werkzaamheden middels de beheersaspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit; - houden van (bouwkundig en installatietechnisch) toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden; - kennen en toepassen van de regelgeving (waaronder Arbowet en V&G beleid); - signaleren en bewaken van meer-/minderwerk; - realiseren dat de kwaliteitsnorm van de uitvoering blijft gehandhaafd; - uitvoeren van vooropnames; - beoordelen van uitgevoerd werk door vakman (of derden) bij technische oplevering; - bewaken van naleving en uitvoering onderhoudscontracten; - heeft conform een vooraf vastgesteld rooster een aantal malen per kalenderjaar bereikbaarheidsdienst. Communicatie en afstemming: - deelnemen aan de werkvergaderingen; - signaleren van uitvoeringsproblemen en zorgdragen dat deze worden opgelost; - onderhouden van interne contacten die gericht zijn op het afstemmen van informatie en gegevens, samenwerking, coördinatie, overdracht van werkzaamheden en gesignaleerde problemen van sociale aard; - onderhouden van externe contacten zoals aannemers, gemeente en bewoners gericht op samenwerking, onderhandeling, coördinatie, het geven en afstemmen van informatie en het maken van afspraken. Rapportage en administratie: - aanleveren gegevens dagelijks onderhoud voor jaarlijkse onderhoudsbegroting en afhandeling bewonerscorrespondentie aan Bedrijfsbureau.

11 Mei 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Breda - Maandag

Als Bouwinspecteur ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de naleving van vergunningen en gemeentelijke regelgeving voor een Gemeente in Brabant. Denk hierbij onder andere aan toezichthoudende en handhavende werkzaamheden op het terrein van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. Ook controleer je bouw- en sloopwerkzaamheden en heb je te maken met het bouwbesluit en met bestemmingsplannen.  Daarnaast onderhoud je als Bouwinspecteur contacten met burgers en bedrijven, en daarbij neem je verschillende rollen aan; soms adviserend, dan weer handhavend. Tenslotte moet je als Bouwinspecteur handhavend optreden bij illegale bouw en bij bouwen in afwijking van de verleende vergunning.

9 Mei 2018 - lees meer ...

Junior inspecteur Bouw

Groningen - Maandag

Als junior inspecteur zie je er op toe dat bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden conform vergunning, bouwbesluit en bestemmingsplan. Je signaleert overtredingen en start de handhavingsprocedure op waar nodig. In dat geval denk je mee in oplossingen en ga je het gesprek aan. Je draagt zorg voor goede afhandeling van klachten en meldingen op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Je stelt rapportages op van de bevindingen en koppelt deze terug aan jouw collega's (denk aan bouwkundig adviseurs en juridisch medewerkers).

9 Mei 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Rotterdam - Maandag

Voor een opdrachtgever in de regio Zuid-Holland ben ik op zoek naar een Toezichthouder met een Bouwkundige achtergrond. In deze functie controleer je of de aannemer de werkzaamheden volgens de gemaakte afspraken uitvoert. Jij kan kritisch kijken naar de bereikte kwaliteit en stelt rapportages op. Ook toets jij de werktekeningen op uitvoerbaarheid, risico's en integraliteit. Tijdens dit project zal je nauw samenwerken met de directievoerder. Jij beschikt over een ruim takenpakket, waarin je zal meewerken aan het gehele proces, van uitvoering tot en met oplevering en nazorg.

9 Mei 2018 - lees meer ...

Inspecteur Civiele Techniek

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Inspecteur Civiele Techniek ga je bij onzeopdrachtgever in omgeving Rotterdam houdt je je dagelijks bezig met hetinspecteren en controleren van complexe van infrastructurele werken zoalsbruggen, tunnels en sluizen. Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid waarinje takenpakket onder andere bestaat uit:- Zelfstandig uitvoeren van inspecties - Inplannen van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Voorbereiden van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Bewaken van de voortgang, kosten en kwaliteit van hetproject - Onderhouden van klantcontact

7 Mei 2018 - lees meer ...

Inspecteur Elektrotechniek

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Inspecteur Elektrotechniek ga je bij onzeopdrachtgever in omgeving Rotterdam houdt je je dagelijks bezig met hetinspecteren en controleren van complexe elektrotechnische installaties van infrastructurelewerken of industrie en utiliteit. Je hebt een hoge mate van zelfstandigheidwaarin je takenpakket onder andere bestaat uit: - Zelfstandig uitvoeren van inspecties - Inplannen van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Voorbereiden van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Bewaken van de voortgang, kosten en kwaliteit van hetproject - Onderhouden van klantcontact

7 Mei 2018 - lees meer ...

Inspecteur Werktuigbouwkunde

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Inspecteur Werktuigbouwkunde ga je bij onzeopdrachtgever in omgeving Rotterdam houdt je je dagelijks bezig met hetinspecteren en controleren van complexe werktuigbouwkundige werken. Dit kanzijn in de infra, utiliteit of industrie. Je hebt een hoge mate vanzelfstandigheid waarin je takenpakket onder andere bestaat uit: - Zelfstandig uitvoeren van inspecties - Inplannen van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Voorbereiden van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Bewaken van de voortgang, kosten en kwaliteit van hetproject - Onderhouden van klantcontact

7 Mei 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur / Toezichthouder BWT

Den Haag - Maandag

Als Bouwinspecteur houd jij je bezig met het toezien op en controleren en/of handhaven van de correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving op het gebied van bouwen en wonen. Tijdens het bezoeken van verschillende bouwlocaties voer je onderzoek uit en signaleer je afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein. De uitvoering wordt getoetst aan specifieke voorschriften, besluiten, kaders en protocollen. Als je een afwijking of overtreding signaleert dan treed je corrigerend op en adviseer je over de toepassing van bestuursdwang. Ook draag je zorg voor de afhandeling van formele besluitvorming. Tijdens jouw werkzaamheden inventariseer je risico's en rapporteer je over oplossingen. Op de bouwlocatie adviseer je over prioritering en afhandeling van aanvragen. Je geeft op woon- en bouwtechnisch en milieukundig gebied voorlichting en informatie. Op deze manier begeleid je burgers, bedrijven en instellingen. Ook is het mogelijk dat er een gedeelte van het proces rondom handhaving onder jouw verantwoordelijkheid valt. Als dit het geval is dan informeer je, wanneer je een overtreding hebt gesignaleerd, over handhavingsaspecten en maatregelen en procedures.

7 Mei 2018 - lees meer ...

Bouwkundig Opzichter

EINDHOVEN - Maandag

Als bouwkundig opzichter ben he onderdeel van de afdeling Vastgoed en rapporteert aan de teamleider Beheer en Onderhoud. Je gaat aan de slag met de volgende taken: - Direct contact met huurders dus je bent veel ‘buiten' te vinden. - De schakel tussen de huurder en onze technische partners en bewaakt de verwachtingen. - Je neemt serviceverzoeken van huurders en verzoeken tot mutatieonderhoud en woningaanpassingen in behandeling: je beoordeelt het verzoek, stelt de termijn vast waarop het werk uitgevoerd kan worden en bewaakt deze. - Je houdt toezicht op de kwaliteit en voortgang van uit te voeren werkzaamheden. - Je bent in de wijk en komt in de woongebouwen en woningen. Je hebt dan ook een signaalfunctie voor ongewenste ontwikkelingen die de verhuurbaarheid beïnvloeden en je denkt mee over oplossingen hiervoor. - Een veilige woonomgeving heeft een hoge prioriteit. Je verricht daarom inspecties in en aan woningen en woongebouwen op het gebied van de bouwkundige veiligheid en doet in dit kader verbetervoorstellen. - Ook bij brand- en stormschade ben jij het eerste aanspreekpunt voor collega's en huurders. Je zorgt voor het inschakelen van een schade-expert en voor de herstelwerkzaamheden. - Je doet conditiemetingen van het bezit en verwerkt dit in de onderhoudsbegroting. - Je denkt met het team mee over en doet voorstellen voor de onderhoudsbegroting en (groot) onderhoudsprojecten.

7 Mei 2018 - lees meer ...

Directievoerder Civiele Techniek

Den Haag - Maandag

In de functie van directievoerder zet jij jouw vakinhoudelijke expertise in. Je bent het aanspreekpunt voor de toezichthouders en je stemt de plannen af met onder andere de gemeente, bewoners en gebruikers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de organisatie van diverse werkzaamheden in de uitvoeringsfase van civieltechnische werken in de openbare buitenruimte. Hierbij komen onder andere groen- en speelvoorzieningen, cultuurtechnische werken, riool, openbare verlichting en VRI aspecten aan de orde. Als directievoerder zit je bouw- en nutsvergaderingen voor en stel je de bouwverslagen op. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van het werk binnen de gestelde doelstellingen. Tenslotte ben je degene die zorgt voor een oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen naar beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente d.m.v. een overdrachtsdossier.

4 Mei 2018 - lees meer ...

Bent u een kei in het controleren van bouwwerken van uit de kant van de opdrachtgever en bent u op zoek naar een vacature als directievoerder of bouwkundig toezichthouder? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Op deze website zijn vele werkgevers op zoek naar goede mensen in de toezicht / directievoering. Zij laten dit zien door hun vacatures te plaatsen in onze vacaturebank. Via dit zoekformulier kunt u de voor u ideale baan boven water halen. Ook zijn de werkgevers actief met het zoeken naar interessante CV's in onze CV-databank. Wilt u ook gevonden worden in deze database? Laat dan hier uw CV achter en wacht rustig af. U kunt uw CV ook anoniem plaatsen. Wanneer werkgevers uw CV interessant vinden, nemen ze direct contact met u op. Gemakkelijker kan bijna niet.

Bent u hier echter niet op zoek naar een vacature als directievoerder of in de toezicht, maar bent u juist een werkgever? Klik dan hier voor de verschillende mogelijkheden om in contact te komen met uw doelgroep.

Filteren