Vacatures toezicht / directievoering


12 vacatures gevonden

Toezichthouder Milieu Delft

Delft - Kracht Recruitment

Jij werkt als Toezichthouder Milieu in opdracht van diverse overheden aan een aantal verschillende uitdagende projecten waar je zelfstandig de controle op wet en regelgeving uitvoert bij tal van bedrijven die jou toegezegd worden. Vervolgens werk je jouw controles uit in de vorm van rapportages en adviesbrieven.Naast het werk als toezichthouder lever je intern binnen de organisatie een bijdrage aan de inhoudelijke kennins van het werkveld waar jij actief bent. Jij analyseert in teamverband de behoeften in de markt en je speelt hierop in door nieuwe producten en oplossingen te creëeren. Tot slot leg en onderhoudt je het contact met (potentiële) opdrachtgevers.

13 September 2017 - lees meer ...

Allround Bouwkundig Inspecteur Veenendaal

Veenendaal - Kracht Recruitment

Als Allround Bouwkundig Inspecteur draag je in teamverband zorg voor een tijdige en correcte afwikkeling van de aangenomen projecten. Dit doe je onder leiding van een projectleider. Je voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:- Je draagt specifieke zorg voor het inspecteren op techinsch gebied van het vastgoed;- Conditiemeting: het uitvoeren van bouwkundige inventarisaties en inspecties conform NEN2767;- Veiligheidskeuringen: het uitvoeren van inspectie- en keuringswerkzaamheden conform NTA8025-Energie index en energie advies: het uitvoeren van inventarisaties, inspecties en berekenen conform NEN7120;- Je rapporteert je bevindingen;- Je draagt bij aan de positieve bekendheid van het bedrijf

13 September 2017 - lees meer ...

Toezichthouder civiel (spoor)

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Voor deze klant zijn wij op zoek naar een toezichthouder met spoorervaring. De toezichthouder ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken met de uitvoerende partijen, signaleert afwijkingen en rapporteert deze. De toezichthouder coördineert de werkzaamheden en stemt deze af met belanghebbenden. Houdt technische werkbesprekingen met aannemers. Voert hoeveelheidmetingen uit, rapporteert hierover en controleert de termijnstaten. De toezichthouder is tevens verantwoordelijk voor een heldere verslaglegging van de bouwvergaderingen. Werkzaamheden: Aanspreekpunt opdrachtgever Aansturen uitvoeringsbegeleidingsteam Coördineren uitvoeringsbegeleiding Verrichten van toetsingen Controleren toetsingen Vrijgeven van toetsingen Funtie eisen: MBO Civiele Techniek met 11 tot 20 jaren ervaring in relevante functies of HBO Civiele Techniek met 7 tot 16 jaren ervaring in relevante functies; Ruime ervaring met het toezichthouden op multidisciplinaire spoor gerelateerde projecten; Ervaring met review bestek; Fulltime beschikbaar; De toezichthouder voelt zich verantwoordelijk voor een goed resultaat en heeft kwaliteit hoog in het vaandel; Iemand met een praktische aanpak en die geen van negen tot vijf mentaliteit heeft; Beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden.

13 September 2017 - lees meer ...

EVS-2 Inspecteur

Groningen - Or-Quest

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een EVS-2 Inspecteur. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de woninginspecties in het aardbevingsgebied in Groningen ten behoeven van het constructief versterken van deze woningen. Je communiceert met de aannemers en bewoners en je opereert samen met een team. Daarnaast schrijf je inspectierapporten en werk je mee aan het verbeteradvies.

12 September 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Omgevingsvergunning

Elburg - Gemeente Elburg

Gemeente Elburg. Samen verantwoordelijk voor een leefbare samenleving. Elburg is een veelzijdige en goed bereikbare gemeente aan het Veluwemeer met historie, natuurschoon en recreatie. De gemeente Elburg wil voor haar 23.000 inwoners een doelmatige en dienstverlenende instelling zijn en voor haar ruim 175 medewerkers een aantrekkelijke werkgever. De organisatie van de gemeente Elburg bestaat uit vier domeinen en een directeur. Voor het Team Toezicht en Handhaving van het domein Dienstverlening zoeken wij: Toezichthouder Omgevingsvergunning 30 uur per week  Het team Het team Toezicht en Handhaving houdt zich in hoofdzaak bezig met het houden van toezicht op de naleving en het handhaven van alle wettelijke en gemeentelijke regels en verordeningen. Het gaat hierbij zowel om bestuursrechtelijke als om strafrechtelijke handhaving. Het team bestaat uit twee adviseurs, twee medewerkers, twee toezichthouders Omgevingsvergunning en drie toezichthouders/ boa’s openbare ruimte. Het toezicht op en de handhaving van de taakvelden milieu en slopen is overgedragen aan de omgevingsdienst. Functie-inhoud Het houden van toezicht op de naleving van de verleende omgevingsvergunningen. Het opsporen van overtredingen op grond van de Wabo en het onderzoeken van klachten. Het aanspreken van overtreders en het voeren van overleg om te komen tot een oplossing. Het opstellen van constateringsrapporten, het toezien op de nakoming en zonodig melden van overtredingen voor verdere afhandeling.

5 September 2017 - lees meer ...

Directievoerder ondergrondse transportleidingen

Gelderland - Prostruct

Vanwege de realisatie van een aanzienlijk aantal reconstructies, HDD boringen en saneringen van ondergrondse drinkwater transportleidingen zijn wij voor een klant op zoek naar een Directievoerder Ondergrondse Transportleidingen.   Voor de genoemde periode zijn wij op zoek naar een gedreven kandidaat met kennis en vaardigheden op het gebied van ondergrondse infra en HDD boringen. Je maakt deel uit van een projectteam dat zich bezig houdt met het ontwerp, aanbestedingen, vergunningen, verleggingsregelingen en begeleiding bij de realisatie.. Je bent namens de opdrachtgever de contracthouder voor realisatie. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, planning en het budget. Als Directievoerder zit je de bouwvergaderingen voor, verzorgt verslaglegging en rapporteert aan de opdrachtgever. Daarnaast stem je de werkzaamheden af met andere externe partijen zoals vergunningverleners.    

21 Augustus 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Inspecteur 8859

Heemskerk - Centerpoint

In de functie van inspecteur verzorgt u, voor derden, de inspecties van onroerend goed. Ten behoeve van renovatie- en onderhoudsprojecten stelt u de staat van de objecten vast. In overleg met de opdrachtgever stelt u het PvE op wat als uitgangspunt dient. U bepaalt het plan van aanpak, stuurt collegae inspecteurs aan en u stemt met de verschillende afdelingen de werkzaamheden af.

2 Augustus 2017 - lees meer ...

Bouwplantoetser/ Bouwinspecteur

Utrecht - YER

Jouw ambitie is onze uitdaging! Ben jij de Bouwplantoetser/Bouwinspecteur die het verschil maakt bij onze opdrachtgevers? YER Public biedt je de kans jouw kennis en ervaring uit te breiden binnen de Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Civiele Techniek bij gemeenten in heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Controle op naleving van de relevantie wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen (WABO) Inspecteren van de bouwkundige voorzieningen Inzetten van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Opstellen van schriftelijke controle rapporten Geven van voorlichting aan burgers en betrokken partijen De aanvrager faciliteren m.b.t. een vooroverleg Zelfstandig behandelen van vooroverleggen/principeverzoeken, sloopmeldingen en eenvoudige APV, Wabo-(aan)vragen

6 Juli 2017 - lees meer ...

Traineeship RO (WABO Vergunningverlener/Inspecteur/Toezichthouder WABO)

Utrecht - YER

Voor ons Traineeship RO zijn wij op zoek naar young professionals uit heel Nederland, die zich willen ontwikkelen binnen het ruimtelijk domein. Het ruimtelijk domein in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen leiden tot een steeds veranderende aanpak. In 2018 zal de Omgevingswet in werking treden. Deze invoering beoogt het aanvragen van vergunningen te vergemakkelijken en zal van de (lokale) overheid een andere manier van werken vragen; veel meer als regisseur van ruimtelijke vormgeving, in contact met de omgeving (aanvragers, betrokkenen, aannemers enz.). Bovendien zal de invoering van de Wet op de Kwaliteitsborging ook een stevige impact hebben op de bestaande werkwijze. De bouwsector zal zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bouwtechnische toets. Tijdens het Traineeship leer je alle facetten van het vak als bouwplantoetser en/of inspecteur bouw- en woningtoezicht kennen. Werken bij een gemeente of omgevingsdienst betekent een gevarieerde baan, waarin je jezelf verder kunt ontwikkelen. Jouw taken bestaan onder andere uit het toetsen van aanvragen voor een bouwvergunning, het uitvoeren van ontvankelijkheidstoetsen en het uitvoeren van de welstandtoets, vaak in nauwe samenwerking met andere collega’s binnen de gemeente of aanvragers zelf. Als inspecteur BWT voer je eerst onder begeleiding en later bouwinspecties uit en maak je daarvan een rapport op. Ook in deze rol zul je veel contact hebben met collega’s en derden. Het informeren en adviseren van aanvragers vormt een belangrijk onderdeel van jouw dagelijkse werkzaamheden.

5 Juli 2017 - lees meer ...

Medewerker toezicht bij Woningcorporatie

Zeeland - Solid People

Namens een ambitieuze woningcorporatie zijn wij actief met de werving van een Medewerker Toezicht. Je bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden in het dagelijks onderhoud. Tevens heb je de verantwoording voor het beheer van de woonomgeving. Werkzaamheden: Je houdt toezicht op de kwaliteit en uitvoering conform afspraken. - Signaleren van meer- en minderwerk. - Contact met uitvoerders omtrent het niet nakomen van afspraken en eventuele onvolkomenheden. - Bewoners informeren omtrent voortgang en uitvoering. - Het uitvoeren van eindinspecties. - Verslaglegging in de systemen. Beheer woonomgeving: - Inspecteren van het woningbezit. - Overlastsituaties signaleren. - Communicatie met bewoners over diverse situaties. - Registreren en beantwoorden van klantvragen.

31 Mei 2017 - lees meer ...

EPA-W Inspecteur

EIndhoven - DEMT-flex

- Het uitvoeren van EPA-W inspecties - U wordt zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties op het gebied van EPA-W.

26 Mei 2017 - lees meer ...

Teamleider Productie

Utrecht - Logisch i.o.v. Stiho

Stiho is leverancier van bouwmaterialen met 15 vestigingen door heel Nederland. De bouwwereld verandert en Stiho verandert mee en loopt daarin voorop. In het Distributiecentrum van Stiho Utrecht hebben ze hun eigen afdeling machinale houtbewerking om de klanten van nog volledigere service te kunnen voorzien. Om meer structuur te bieden aan deze afdeling en het proces verder te optimaliseren is Logisch werving en selectie exclusief op zoek naar een ervaren: Teamleider Productie In deze rol geef je leiding aan een team van machinale houtbewerkers, experts op dit gebied. Dit team bestaat uit 10 personen met hart voor de zaak en werken vrij zelfstandig. Het is aan jou de taak om het maximale uit het proces en uit de medewerkers te halen. Daarnaast heb je ook contact met externe partijen als klanten en leveranciers. Je verdeelt je tijd evenredig aan het direct aansturen en motiveren van het team/ initiëren, presenteren en uitvoeren van (optimalisatie) projecten/ het maken van de personeels- en productieplanning. Jij bent bezig met: • voortgang van het productie proces te bewaken; • facilitaire zaken op orde te hebben; • het team te begeleiden en verder te ontwikkelen; • verzuim- en functioneringsgesprekken te houden; • borgen van veiligheidsmaatregelen.

24 Mei 2017 - lees meer ...

Bent u een kei in het controleren van bouwwerken van uit de kant van de opdrachtgever en bent u op zoek naar een vacature als directievoerder of bouwkundig toezichthouder? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Op deze website zijn vele werkgevers op zoek naar goede mensen in de toezicht / directievoering. Zij laten dit zien door hun vacatures te plaatsen in onze vacaturebank. Via dit zoekformulier kunt u de voor u ideale baan boven water halen. Ook zijn de werkgevers actief met het zoeken naar interessante CV's in onze CV-databank. Wilt u ook gevonden worden in deze database? Laat dan hier uw CV achter en wacht rustig af. U kunt uw CV ook anoniem plaatsen. Wanneer werkgevers uw CV interessant vinden, nemen ze direct contact met u op. Gemakkelijker kan bijna niet.

Bent u hier echter niet op zoek naar een vacature als directievoerder of in de toezicht, maar bent u juist een werkgever? Klik dan hier voor de verschillende mogelijkheden om in contact te komen met uw doelgroep.

Filteren