Vacatures toezicht / directievoering


20 vacatures gevonden

Toezichthouder Bouw

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring als bouwkundig toezichthouder of handhaver en ben jij op zoek naar een gemeente waarbij jij jouw ervaring kan gaan toepassen? Voor een aantal gemeentes in de omgeving Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Bouwkundig Toezichthouder / Handhaver. Jij houd toezicht op de realisatie van vergunde bouwwerken en het gebiedsgericht opsporen en rapporteren van illegale situaties. Jij bent bekend met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning (WABO) en kan deze toepassen op de onderdelen bouwen, slopen en asbest. Verder heb jij een klantgerichte instelling en kan jij goed zelfstandig te werk gaan. Verder ben jij communicatief vaardig en denk je in oplossingen.

Vandaag - lees meer ...

Bouwinspecteur

Arnhem - Maandag

Wil jij als Bouwinspecteur aan de slag bij diverse gemeenten? Maandag® Arnhem is op zoek naar ervaren bouwinspecteurs. Of je nu liever in loondienst bent of als ZZP'er, tijdelijke duur of onbepaalde tijd: Bij Maandag® is alles bespreekbaar. De werkzaamheden van een Bouwinspecteur: Je controleert de naleving van de wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen op samenhangende terreinen van WABO (focus op bouw). Je inspecteert ter plaatste de bouwkundige voorzieningen, signaleert illegale bouwactiviteiten, zegt zo nodig bestuursrechtelijke sanctiemiddelen aan en stelt schriftelijke controlerapporten op. Je bent in staat zelfstandig brieven op te stellen richting uitgaande bedrijven of burgers. Naast inspecterende taken, ben je ook in staat voorlichting te geven en informatie te verstrekken aan derden. Tot slot draag je zorg voor de afstemming, prioritering en afhandeling van projecten en dossiers.

Vandaag - lees meer ...

Toezichthouder Grond Weg en Waterbouw

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op projecten in de grond-, weg- en waterbouw? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc.

Vandaag - lees meer ...

Bouwinspecteur

Breda - Maandag

Gezocht: Bouwinspecteur! Heb jij in deze rol ervaring? En sta je open voor leuke, nieuwe opdrachten? Neem dan snel contact op! Als Bouwinspecteur ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de naleving van vergunningen en gemeentelijke regelgeving. Denk hierbij onder andere aan toezichthoudende en handhavende werkzaamheden op het terrein van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. Ook controleer je bouw- en sloopwerkzaamheden en heb je te maken met het bouwbesluit en met bestemmingsplannen. Daarnaast onderhoud je als Bouwinspecteur contacten met burgers en bedrijven, en daarbij neem je verschillende rollen aan; soms adviserend, dan weer handhavend. Tenslotte moet je als Bouwinspecteur handhavend optreden bij illegale bouw en bij bouwen in afwijking van de verleende vergunning.

Vandaag - lees meer ...

Inspecteur bouw-en woningtoezicht

Groningen - Bouwselect

Als toezichthouder vanuit deze gemeente doe je o.a. de volgende taken: – Je houdt toezicht op de bouwwerkzaamheden aan de hand van de verleende omgevingsvergunning – Je signaleert mogelijke overtredingen op het gebied van illegaal bouwen en het gebruik van verkeerde gronden – Het vastleggen van bevindingen in het SQUIT systeem, ook doe je de juridische afwikkeling hiervan Uiteraard zijn er nog meer taken voor jou weggelegd, dit hangt ook van jouw eigen wensen!

13 Januari 2018 - lees meer ...

EVS-2 Inspecteur

Groningen - Or-Quest

Voor een gerenommeerde opdrachtgever zijn wij op zoek naar een EVS-2 Inspecteur. Als EVS-2 inspecteur voer je uitgebreide inspecties uit in het aardbevingsgebied in Groningen. In deze dynamische functie combineer je kantoor- en buitenwerkzaamheden. Je stelt een inspectieplan op en voert het contact met de bewoners. Je beoordeelt de constructieve staat van de gebouwen en je stelt een basisrapport op met de conclusies van de inspectie zodat er een versterkingsadvies opgesteld kan worden. Je werkt samen met constructeurs en andere inspecteurs in teamverband. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie tot bijvoorbeeld bouwcoach. Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer direct bij Wouter.

12 Januari 2018 - lees meer ...

Inspecteur aardbevingsschade

Groningen - Bouwselect

Als schade inspecteur ben jij de medewerker die bij schade melders in het aardbevingsgebied de gemelde schade opneemt.  Je doet dit door een uitgebreide fotoreportage die je uitwerkt in een inspectierapport. Een (externe) schade commissie zal zich vervolgens buigen over het dossier en de schade beoordelen. 

12 Januari 2018 - lees meer ...

Opzichter Planmatig Onderhoud

Enschede - Maandag

Als Opzichter Planmatig Onderhoud richt jij je op de voorbereiding en aanbesteding van het planmatig en groot onderhoud binnen de woningcorporatie en houd je toezicht op de uitvoering. Je bewaakt de voortgang van de werkzaamheden, controleert de kwaliteit en beoordeling van de budgetrealisatie. Tevens lever je als opzichter input voor het actualiseren van het (meerjaren)onderhoudsplan en de meerjaren onderhoudsbegroting. Je bent aanspreekpunt voor bewoners vooraf, tijdens en na de uitvoering van het onderhoud. Door de grote diversiteit aan werkzaamheden op hetzelfde moment en de nauwe aansluiting van deze werkzaamheden is veelvuldig afstemming en coördinatie nodig. Maandag® Enschede zoekt een energieke en gemotiveerde opzichter die zorgvuldig, oplossingsgericht en innovatief kan handelen. Het is belangrijk dat je goed kan analyseren, doelgericht werkt en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

9 Januari 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Groningen - Maandag

Ben jij een bouwkundige die er niet zomaar vanuit gaat dat alles volgens de regels voorloopt? Check en controleer jij liever alles eerst? Heb jij gemeentelijke ervaring? Dan ben jij de juiste persoon voor de functie Toezichthouder Bouw bij Maandag®! Instappen met een vast dienstverband waarbij je gedetacheerd wordt bij verschillende gemeentes. De werkzaamheden Als Toezichthouder Bouw ben je namens de gemeente werkzaam op de meest uiteenlopende locaties; van grote bouwterreinen in de buitenlucht tot een gezellig dorpscafé in aardbevingsgebied. Hierbij check jij met jouw bouwkundig oog of de voortgang van het pand en project conform bouwbesluit, vergunning en bestemmingsplan verloopt. Je rapporteert je bevindingen en maakt melding van overtredingen.

6 Januari 2018 - lees meer ...

Junior inspecteur bouw

Zwolle - Maandag

Als junior inspecteur zie je er op toe dat bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden conform vergunning, bouwbesluit en bestemmingsplan. Het zal hierbij voornamelijk gaan om laag of gemiddeld complexe bouwwerken. je signaleert overtredingen en start de handhavingsprocedure op waar nodig, je beoordeelt of deze gelegaliseerd kunnen worden en indien nodig spreek je de overtreder aan. In dat geval denk je mee in oplossingen en ga je het gesprek aan. Je draagt zorg voor goede afhandeling van klachten en meldingen op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening. Je stelt rapportages op van de bevindingen en koppelt deze terug aan jouw collega's (denk aan bouwkundig adviseurs en juridisch medewerkers). In deze functie werk je integraal samen met collega's en teams binnen de organisatie. Als persoon ben je iemand met een klant- en oplossingsgerichte instelling en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

6 Januari 2018 - lees meer ...

Medewerker Toezicht en Handhaving B

Cuijk - Werkorganisatie CGM

Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving Het team Veiligheid, Vergunningverlening en handhaving (VVH) is verantwoordelijk voor de advisering over, verlening en handhaving van alle vergunningen op het gebied van bouwen, milieu en bijzondere wetten. Ook is het team verantwoordelijk voor de openbare orde en het integraal veiligheidsbeleid. Het team VVH heeft als standplaats Cuijk. Werkorganisatie CGM heeft voor het team VVH per direct een vacature voor een enthousiaste collega voor de functie van Medewerker Toezicht en Handhaving B 36 uur per week Wat ga je doen als Medewerker Toezicht en Handhaving? Als medewerker toezicht & handhaving B speel je een sleutelrol binnen het vergunningsgericht en objectgebonden toezicht en handhaving. Je bent vraagbaak voor burgers en collega's en werkt integraal binnen meerdere disciplines zoals Wabo, milieuwetgeving, brandpreventie en APV. Je onderhoudt technisch inhoudelijke contacten met vergunninghouders en andere belanghebbenden. Verder bewaak je of er niet in afwijking of zonder vergunning wordt gebouwd. Je signaleert en treedt op tegen ongewenste en onveilige situaties en strijdigheden met het bestemmingsplan. Zo nodig leg je een bouwstop op en zorg je voor toepassing van bestuursdwang. Ook behandel je klachten binnen je werkterrein.

22 December 2017 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Den Haag - Maandag

Voor een gemeente in de regio met meer dan 100.000 inwoners zijn wij op zoek naar een bouwinspecteur. Als Bouwinspecteur houd je zelfstandig toezicht op de naleving van regelgeving binnen het fysieke domein. Hiernaast verstrek je informatie aan burgers en adviseer je over binnengekomen klachten en handhavingsverzoeken.

20 December 2017 - lees meer ...

Civiel- en Cultuurtechnisch Toezichthouder

Gorinchem - Gemeente Gorinchem

De gemeentelijke organisatie van Gorinchem bestaat uit vijf afdelingen, een tweetal stafeenheden en een tweehoofdige directie. Eén van de afdelingen is de afdeling Beheer, onderhoud & Realisatie. Hier is bij het team Voorbereiding & toezicht vacatureruimte ontstaan van een Civiel- en Cultuurtechnisch Toezichthouder36 uur per week | Gorinchem Het team:Bij het team Voorbereiding & toezicht werken 13 medewerkers. Zij houden zich voornamelijk bezig met het voorbereiden van en toezichthouden op de werkzaamheden in de openbare buitenruimte. De functie:Als toezichthouder Civiel- en Cultuurtechnische werkzaamheden ben je belast met de volgende taken:  Je houdt dagelijks toezicht bij de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische werken. Daarbij werk je nauw samen met de directievoerder en/of projectleider en de collega toezichthouders; Informeren van en rapporteren aan de directievoerder; Je bent betrokken bij de bestekvoorbereiding van werken. Bijhouden van een adequate projectadministratie (dagboek, week- en termijnstaat e.d.); Eerste aanspreekpunt voor uitvoeringstechnische zaken, inclusief meldingen/klachten van burgers en bedrijven en de afhandeling daarvan; Coördineren van de dagelijkse werkzaamheden van de aannemer, nutsbedrijven en derden; Mede zorg dragen voor technische (deel)opleveringen en overdracht aan de beheerder; Het leveren van een bijdrage aan het actueel houden van een kwaliteitssysteem en de werkprocessen; Je communiceert in- en extern. Daarbij verstrek je inlichtingen aan burgers, bedrijven en instanties. De communicatie is gericht op het verkrijgen van medewerking; Daarnaast verricht je overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van de afdeling.

20 December 2017 - lees meer ...

Mutatie opzichter

Amsterdam - Maandag

De divisie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het realiseren en in stand houden van het technische kwaliteitsniveau van alle objecten in vastgoedportefeuille, zoals vastgelegd in het strategisch voorraadbeleid. Binnen deze divisie dragen de afdelingen o.a. zorg voor de voorbereiding en uitvoering van onderhoud aan objecten conform portefeuilledoelstellingen, financiële kaders, jaarplanning en het beschreven technisch beheer proces. De uitvoering van het onderhoud en de controle op de uitvoering is verdeeld over een viertal geografische Regio's welke worden aangestuurd door een manager Dagelijks Onderhoud Regio. Binnen een specifieke Regio houdt de opzichter mutatieonderhoud toezicht op de uitvoering van mutatieonderhoud en zorgt dat deze binnen de planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid, en budget wordt uitgevoerd, met als doel de woning te transformeren naar het niveau overeenkomstig het vastgoedbeleid. De opzichter mutatieonderhoud is verantwoordelijk voor de doorlooptijd van het mutatieonderhoud (om leegstandsderving te minimaliseren). De opzichter mutatieonderhoud wordt zowel hiërarchisch als functioneel aangestuurd door de manager van de betreffende Regio. Je werkzaamheden bestaan uit: - Uitvoering van mutatieonderhoud; - Communicatie en afstemming; - Rapportages opstellen en administratie.

20 December 2017 - lees meer ...

WABO inspecteur 9056

Rotterdam - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor de handhaving van het beleid, de bestuurlijke aanpak en regelgeving op het gebeid van bouwen, wonen en slopen. U controleert en houdt toezicht op de uitvoering van bouwplannen, bouwplaatsen, gebouwen en terreinen en op de naleving van vergunningen, wet- en regelgeving en beleid. U spoort illegale activiteiten op en handelt deze correct af. De focus ligt op handhaving. De opdracht is voor minimaal 6 maanden met een optie tot verlenging.

9 December 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Overveen - Gemeente Bloemendaal

Ben jij een ervaren bouwkundige, die een belangrijke bijdrage wil leveren aan de bouwprojecten in onze gemeente? Is een kantoorbaan niets voor jou en werk jij het liefst buiten? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor het team Inwoners en Ondernemers Vergunningen zoeken wij een: Toezichthouder Bouw 32-36 uur/ schaal 9 Door jouw kennis en kunde draag je bij de aan de veiligheid en optimalisatie van de leefomgeving. Als geen ander begrijp je de processen, de eisen die gesteld moeten worden, de mogelijkheden en de beperkingen bij bouwprojecten. Je kan dit uitleggen aan zowel inwoners en ondernemers als aan bestuurders en je collega’s. Je schakelt met alle betrokken partijen. Je gaat voor duidelijkheid en veiligheid en je schat goed in wanneer je handhavend moet optreden. Wij zijn dus op zoek naar een bouwinspecteur die niet alleen de regels kent, maar ook de regels goed en duidelijk kan communiceren en uitleggen. Wat worden jouw taken? Als toezichthouder bouw en sloop ben je verantwoordelijk voor het toezien en adviseren van alle in uitvoering zijnde en bestaande bouwwerken. Je controleert en rapporteert of de bouw voldoet aan het Bouwbesluit en de verleende omgevingsvergunning. Je wordt betrokken bij het vooroverleg met alle betrokken partijen. Je treedt handhavend op als er wordt afgeweken van de verleende bouwvergunning of het Bouwbesluit. Om je werk buiten goed te kunnen voeren, zorg je dat de verschillende werkprocessen binnen de afdeling op orde zijn. Tevens werk je nauw samen (zowel thematisch als ad-hoc) met de toezichthouder illegale bouw en gebruik. Tenslotte geef je op woon- en bouwtechnisch gebied informatie aan inwoners, bedrijven en instellingen. Hoe ziet het team eruit? Je werkt in een hard werkend en ambitieus team met collega’s, die van elkaar leren en taakverantwoordelijk zijn. Er is een goede informele werksfeer met korte interactieve lijnen tussen de medewerkers en het management. Binnen deze uitdagende functie is voldoende ruimte voor je eigen inbreng en je creativiteit wordt op prijs gesteld.

1 December 2017 - lees meer ...

EPA-W Inspecteurs

Zeeland & Noord-Brabant - DEMT-flex

• Wij zijn op zoek naar 7 EPA-W inspecteurs in heel Noord-Brabant/Zeeland. De verdeling is als volgt: o 2 EPA-W inspecteurs voor regio Midden- en Oost-Brabant o 5 EPA-W inspecteurs voor provincie Zeeland met een werkgebied t/m de westkant van Breda • Het uitvoeren van EPA-W inspecties • Je wordt zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van de inspecties op het gebied van EPA-W.

29 November 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Inspecteur 8859

Heemskerk - Centerpoint

In de functie van inspecteur verzorgt u, voor derden, de inspecties van onroerend goed. Ten behoeve van renovatie- en onderhoudsprojecten stelt u de staat van de objecten vast. In overleg met de opdrachtgever stelt u het PvE op wat als uitgangspunt dient. U bepaalt het plan van aanpak, stuurt collegae inspecteurs aan en u stemt met de verschillende afdelingen de werkzaamheden af.

24 November 2017 - lees meer ...

Directievoerder infra voor herontwikkeling

Enschede - Kracht Recruitment

In de functie van directievoerder infra voor een herontwikkelingsproject begeef jij je op het brede speelveld van kwaliteit, tijd, financien en contract en bewaakt deze facetten scherp. Je speelt van nature een controlerende en leidende rol waarin je aannemers ruimte voor initiatief geeft maar ook aanstuurt c.q. aanspreekt op gemaakte afspraken. Vanuit je expertise en ervaring speel je een leidende rol tijdens de realisatie van het project. Voor complexe civiele vraagstukken fungeer je als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, de overheid en uitvoerende partijen. Je stuurt het project zelfstandig aan en je bent verantwoordelijk voor de oplevering van het project binnen tijd en budget.

13 November 2017 - lees meer ...

Bouwinspecteur Zuid-Nederland

Breda - YER

Jouw ambitie is onze uitdaging! Ben jij de Bouwinspecteur die het verschil maakt bij onze opdrachtgevers? YER Public biedt je de kans jouw kennis en ervaring uit te breiden binnen de Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Civiele Techniek bij gemeenten in Zeeland, Brabant en Limburg. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Controle op naleving van de relevantie wet- en regelgeving van vergunningen en beschikkingen (WABO) Inspecteren van de bouwkundige voorzieningen Inzetten van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Opstellen van schriftelijke controle rapporten Geven van voorlichting aan burgers en betrokken partijen

2 November 2017 - lees meer ...

Bent u een kei in het controleren van bouwwerken van uit de kant van de opdrachtgever en bent u op zoek naar een vacature als directievoerder of bouwkundig toezichthouder? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Op deze website zijn vele werkgevers op zoek naar goede mensen in de toezicht / directievoering. Zij laten dit zien door hun vacatures te plaatsen in onze vacaturebank. Via dit zoekformulier kunt u de voor u ideale baan boven water halen. Ook zijn de werkgevers actief met het zoeken naar interessante CV's in onze CV-databank. Wilt u ook gevonden worden in deze database? Laat dan hier uw CV achter en wacht rustig af. U kunt uw CV ook anoniem plaatsen. Wanneer werkgevers uw CV interessant vinden, nemen ze direct contact met u op. Gemakkelijker kan bijna niet.

Bent u hier echter niet op zoek naar een vacature als directievoerder of in de toezicht, maar bent u juist een werkgever? Klik dan hier voor de verschillende mogelijkheden om in contact te komen met uw doelgroep.

Filteren