Vacatures bouw jurdisch


11 vacatures gevonden

Contractmanager/ Projectleider

Ameland - Or-Quest

Als contractmanager/ projectleider geef je leiding aan de projectorganisatie. Daarbij waarborg je de veiligheid en veiligheidscultuur binnen het project. Andere taken in deze functie zijn het beheren van contracten en het signaleren en correct afhandelen van de contractafwijkingen. Ook bewaak en verbeter je processen en systemen.

19 September 2017 - lees meer ...

Adviseur Contractmanagement

Zuid Holland - Kracht Recruitment

De Adviseur Contractmanagement werkt binnen een projectteam aan de aanleg en het beheer van droge en natte infrastructuur. Je realiseert projecten in samenwerking met een intern dan wel extern projectteam, in opdracht van voornamelijk Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Je bent werkzaam binnen het contractteam dat aangestuurd wordt door een Contractmanager. Dit team schrijft in de voorbereidingsfase contracten en controleert en beheerst de scope van deze contracten gedurende de realisatiefase. Het signaleren en tackelen van risico’s en het aansturen van andere adviseurs hierin is van groot belang in deze functie. Jij bent de spil tussen Contractmanager en het contractteam, waarbij afstemming en terugkoppeling van en naar beide centraal staat.

14 September 2017 - lees meer ...

Bedrijfsleider Manager Contracting Infra

Zuid-Holland - Kracht Recruitment

Je geeft leiding aan en coacht het team en je stuurt de operationele organisatie aan. Het team bestaat uit projectmanagers, projectleiders, uitvoerders, calculatoren en werkvoorbereiders. Je hebt de financiële eindverantwoordelijkheid over de projecten. Je formuleert en realiseert het marktgroepbeleid met accent op de techniek en op calculatie- en uitvoeringsmethoden. Het realisatieproces stuur je aan, inclusief het risicomanagement en contractmanagement, zodat het Programma van Eisen kan worden vertaald in technisch verantwoorde projecten en de oplevering hiervan voldoet aan uitvoeringsspecificaties. Je houdt je bezig met verandermanagement, afgestemd op ontwikkelingen in de markt en het nieuwe werken. Je vergroot de synergie met andere afdelingen en bewaakt de efficiëntie en kwaliteit van administratieve- en werkprocessen. Je levert een bijdrage aan het verhogen van het kennisniveau.

13 September 2017 - lees meer ...

Contractmanager Design & Construct Infra Utrecht

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Contractmanager Design & Construct Infra heb je als doel contract doel klanteisen te vertalen in eenduidige contractteksten voor UAV-GC contracten. Aan een betere beheersing van het aanbiedings- en uitvoeringstraject door consequente inventarisatie en evaluatie van risico’s levert contractmanagement een belangrijke bijdrage. Het is een zeer diverse functie waarbij je veel vrijheid hebt om zelfstandig te werk te gaan binnen een ambitieus team. Deze functie biedt de uitdaging om samen te werken een team met vele technische disciplines

13 September 2017 - lees meer ...

Projectmanager Integrale Bouwcontracten Amsterdam

Amsterdam - Kracht Recruitment

Als Projectmanager integrale bouwcontracten krijg je verantwoordelijkheid over het uitvoeren van grote bouwprojecten bij opdrachtgevers. Je organiseert, coördineert en stuurt projecten aan voor een tijdige en goede oplevering van het project, zowel intern als op locatie bij de opdrachtgever. Je bent regelmatig aanwezig op de werkvloer zodat je de situatie ter plaatse kan bekijken en bespreken. Je onderhoud sterke banden met je klanten en streeft altijd naar een zo goed mogelijke voldoening van de klantenwens. De commerciële focus is bij deze functie van groot belang. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig projecten en klanten weet binnen te halen. Een Projectmanager integrale bouwcontracten heeft de volgende taken: • Zelfstandig leidinggeven aan, coördineren, realiseren en evalueren van projecten in de tender-, uitvoerings- en/of realisatiefase• Toezicht op inkoop, projectkosten en andere project gerelateerde financiële zaken • Coördineren van klachtenafhandeling • Communiceren met alle betrokken stakeholders, van uitvoerder tot opdrachtgever • Zorg dragen voor de personele planning • Verrichten van daadkrachtige commerciële taken

13 September 2017 - lees meer ...

Projectleider Integrale Infra Contracten Utrecht

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Projectleider integrale contracten infra weet jij het project in goede banen te leiden. Dit wordt gedaan aan de hand van kennis, ervaring en uitstekende communicatie vaardigheden. Klantgerichtheid en commercieel inzicht zijn belangrijke kenmerken van een Projectleider integrale contracten infra. Hiertoe verricht jij de volgende taken:- Werken volgens systeem gerichte werkmethodieken, Lean commuincatie en planning, binnen tijd en budget - Deelnemen in Tenderteams en uitdokteren van uitvoeringmethodieken- Leidinggeven aan projectgroep uitvoering- Verbeteringen aanbrengen in diensten en kwaliteit- Bijdrage leveren aan besluitvorming binnen projecten- Aansturen managementprocessen tijdens project

13 September 2017 - lees meer ...

Contractmanager Integrale Contracten Infra Nijmegen

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Contractmanager integrale contracten infra beheers je het gehele proces van contractvoorbereiding, -aanbesteding en uitvoering richting verschillende partijen. De aanbestedingsstrategie en de contractvorm worden door jou bepaald. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het inkoopplan. Vervolgens begeleid en stuur je de daadwerkelijke contractering.

13 September 2017 - lees meer ...

Contractadviseur noord-nederland

Groningen - Voort

Als contractadviseur pas je jouw specifieke expertise van de marktbenadering, contractbeheersing en contractering gevraagd en ongevraagd zelfstandig toe in projecten. Hierbij ondersteun je het projectteam in het proces en je zorgt voor de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten. Hierbij lever je ook advies in en fungeer je als vraagbaak voor alle contractzaken. Je bent in staat om de verwachtingen vanuit de opdrachtgever en/of klant te analyseren en daardoor de contractteksten (mede) kan opstellen en beoordelen om zo goed mogelijk in alle behoeften te voorzien. Hierbij ben je altijd op zoek naar mogelijke verbeteringen. Risico's inschatten en beoordelen is ook een belangrijk onderdeel. Naast zelfstandig werken is het ook van belang goed kan samenwerken en ook bezit over overtuigingskracht. Andere competenties die van belang zijn, zijn: flexibel, innovatief, doelgericht, plannen en analyseren.  

1 September 2017 - lees meer ...

Contractmanager integrale infraprojecten

Zuid Holland - Kracht Recruitment

Onze opdrachtgever zoekt een enthousiaste Contractmanager integrale infraprojecten met werkervaring. Als Contractmanager integrale infraprojecten ben je verantwoordelijk voor het inhoudelijke advies met betrekking tot contracten, waarbij de kwaliteit van het advies het verschil kan maken. Daarnaast. Je taken als Contractmanager integrale infraprojecten bestaan uit:• Adviseren met betrekking tot integrale contracten• Je analyseert en beoordeelt af te sluiten contracten als Contractmanager integrale infraprojecten in de tenderfase en ondersteunt de Tendermanager tijdens onderhandelingen over contractuele condities• Je ondersteund projectteams op zowel juridisch als commercieel gebied

30 Augustus 2017 - lees meer ...

Jong professional moderne contractvormen weert

Weert - Voort

Zo ziet jouw programma eruit Het Jong professional programma duurt één jaar. Het bestaat uit 12 opleidingsdagen. Deze bestaan uit vakinhoudelijke trainingen (7 dagen), en persoonlijke trainingen (5 dagen). De inhoud van het programma is toegespitst op recente ontwikkelingen in de markt. Zo ga jij je razendsnel verder ontwikkelen op het gebied van Moderne contractvormen. ·Bouworganisatievormen, aanbesteden en contracteren (1 dag) De samenhang tussen de fases in het bouwproces en de uit te voeren acties in het kader van aanbesteden en contracteren wordt tijdens deze dag uitgelegd. ·Risicomanagement (1 dag) Aan de hand van de stappen van RISMAN leer je werken met risicomanagement. Ook wordt er uitgelegd waarom je risicoanalyses doet en hoe deze zich verhouden ten opzichte van risicomanagement. ·UAV-gc (3 dagen) Je leert in drie dagen meer over het toepassen van de UAV-gc. De belangrijkste punten in het contract worden toegelicht, en wat de verantwoordelijkheden en principes zijn tijdens het beheersen van een UAV-gc contract. ·EMVI in de theorie en praktijk (1 dag) Er wordt ingegaan op hoe je moet aanbesteden op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). En over hoe de juiste toepassing de potentiële meerwaarde tot uitdrukking laat komen. ·Omgevingsmanagement (1 dag) Strategisch omgevingsmanagement staat deze dag centraal. Zo komen onder andere de doelen en werkvelden aan bod. Maar ook de rol van de manager, relatiebeheer en projectcommunicatie. ·Systems Engineering (1 avond) Bij grote en complexe projecten hebben de betrokken partijen veel informatie nodig. Tijdens de training leer je deze informatie effectief vast te leggen aan de hand van Systems Engineering.

10 Augustus 2017 - lees meer ...

Bouwplantoetser / Vergunningverlener

Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht groeit, ontwikkelt en is in beweging. Ben jij een ervaren allround Bouwplantoetser / Vergunningverlener die hier een bijdrage aan wil leveren, solliciteer dan bij ons! Bouwplantoetser / Vergunningverlener Hendrik-Ido-Ambacht | 36 uur Je plek in de organisatie Hendrik-Ido-Ambacht is een dynamische gemeente. Ruim 100 medewerkers zetten zich voortdurend in voor onze inwoners, ondernemers en instanties. Met de verdere realisatie van de uitbreidingslocatie De Volgerlanden hebben we inmiddels ruim 30.000 inwoners. Met behoud van onze eigen identiteit werken wij intensief samen in Drechtstedenverband. De organisatie bestaat uit de afdelingen Bestuurszaken, Beheer Openbare Ruimte, Beleid en Ontwikkeling en projectbureau De Volgerlanden. Binnen de afdeling Beheer Openbare Ruimte is het team Vergunningverlening & Handhaving verantwoordelijk voor het hebben en voeren van regie op alle vergunningen bouw, ontheffingen en APV. Daarnaast hebben ze handhaving en toezicht op het bouwdomein, en verzorgen het eigen (uitvoerings)beleid op de fysieke leefomgeving. Je werkzaamheden In de ontwikkelingen rond publieke dienstverlening, heeft de gemeente in het algemeen en de afdeling in het bijzonder, een initiërende en (bege)leidende rol. Naast de kerntaken als Bouwplantoetser / Vergunningverlener, wordt van je verwacht dat je ook relevante bijdragen zal gaan leveren aan onder andere de ontwikkelingen rond de invoering van de Omgevingswet. Je bent in staat om te kunnen schakelen tussen nieuwe en huidige wet- en regelgeving. Je adviseert over beleidsuitvoering aan bestuur en management en voert het vergunningenbeleid uit. Je stelt jaarverslagen en jaarplannen op voor de verschillende beleidsterreinen van de afdeling en ondersteunt het afdelingshoofd in de P&C-cyclus vanuit je werkveld. Je toetst plannen aan het bestemmingsplan en de bouwregelgeving, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven kader. Je handelt verzoeken en aanvragen af in het kader van wet- en regelgeving. Je bent casemanager voor complexe vergunningaanvragen en fungeert als projectleider voor projecten. Je bent een teamspeler en in voorkomende gevallen ben je een vraagbaak. Je verdedigt standpunten en behartigt de belangen van de gemeente en/of vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en beroepszaken.

18 Juli 2017 - lees meer ...

Filteren