Vacatures bouw jurdisch


9 vacatures gevonden

Vergunningverlening Bouw Complex

Veendam - Omgevingsdienst Groningen

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt sinds november 2013 de uitvoering van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de 20 Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen). Bij de Omgevingsdienst is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger overheden samengebracht. Belangrijk doel van de organisatie is het verhogen van de kennis, waardoor zowel de kwaliteit van de uitvoering van haar taken als ook een hoge productie geborgd worden. Bij de Omgevingsdienst Groningen werken circa 190 medewerkers in een jonge en ambitieuze organisatie met als standplaats Veendam. De ambities richten zich op de kwaliteit van het primaire proces. De Omgevingsdienst kent verschillende teams op gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Advies en Ondersteuning. In verband met uitstroom in het team Vergunningverlening Bouw zijn wij op zoek naar een: Vergunningverlening Bouw Complex Medewerker beleidsuitvoering II locatie: Veendam, 36 uur De Vergunningverlener Bouw complex is verantwoordelijk voor een integrale planbegeleiding vanaf vooroverleg tot en met het opstellen van de beschikking. De vergunningverlener heeft naast kennis van de huidige wetgeving goede communicatieve vaardigheden, is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkelde sensitiviteit voor datgene dat speelt op het terrein van Bouwen/ RO en milieu. Taken Het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor onder ander het bouwen van een bouwwerk omvat: Controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud (inclusief berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten Toetsen van bouwaanvragen aan bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit (idem blad 2 voor uitwerking bijbehorende kritieke massa). Toetsen van bouwaanvragen aan bouwbesluit en bouwverordening. Opstellen conceptvergunning en bepalen voorwaarden op basis van (eventuele) bijdragen jurist en specialisten. Indien van toepassing: verlenen van ontheffing of het toepassen van de gelijkwaardigheidbepaling van het Bouwbesluit / bouwregelgeving. Beoordelen en afwegen legalisatiemogelijkheden bij afwijking van de vergunning. Toetsen van een aanvraag aan het bestemmings- of inpassingsplan en het beoordelen van ontheffingsmogelijkheden. Maken van een keuze voor het geëigende juridische/planologische instrument per initiatief (afwijkingsbesluit of een andere planvorm/besluit op basis van de Wabo of Wro). Voorbereiden, motiveren, opstellen en laten nemen van een afwijkingsbesluit.

16 Mei 2018 - lees meer ...

Adviseur Contractmanagement

Utrecht - Kracht Recruitment

De Adviseur Contractmanagement werkt binnen een projectteam aan de aanleg en het beheer van droge en natte infrastructuur. Je realiseert projecten in samenwerking met een intern dan wel extern projectteam, in opdracht van voornamelijk Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Je bent werkzaam binnen het contractteam dat aangestuurd wordt door een Contractmanager. Dit team schrijft in de voorbereidingsfase contracten en controleert en beheerst de scope van deze contracten gedurende de realisatiefase. Het signaleren en tackelen van risico’s en het aansturen van andere adviseurs hierin is van groot belang in deze functie. Jij bent de spil tussen Contractmanager en het contractteam, waarbij afstemming en terugkoppeling van en naar beide centraal staat.

15 Mei 2018 - lees meer ...

Adviseur aanbesteden contracteren

Arnhem - Voort

Onze opdrachtgever wil ook in de toekomst hét kennisplatform van Nederland zijn op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren. Daarom zijn zij op zoek naar een junior of ervaren adviseur contracteren en aanbesteden. Ga jij hun helpen aan sterke toekomst?

13 Mei 2018 - lees meer ...

Senior adviseur aanbesteden en contracteren

Apeldoorn - Voort

In deze rol werk je aan uiteenlopende projecten binnen de disciplines van deze organisatie. Je beschikt over uitgebreide kennis van aanbestedingsprocedures en contractvormen. Deze kennis draag je uit binnen de organisatie naar de medioren en junioren. Dit doe je door het geven van trainingen en cursussen. Daarnaast heb je een marktgerichte rol en adviseer en begeleid je opdrachtgevers en projectteams bij het aanbestedings- en contractvormingsproces. Vanuit je expertise adviseer je de opdrachtgever. Dit doe je door de behoeften te analyseren en te vertalen naar een advies over aanbestedingsvorm, het opstellen van de aanbestedingsleidraad en het inrichten van TenderNed. Tijdens de procedure begeleid je het proces. Het is in deze rol belangrijk dat je bezig blijft met de ontwikkelingen op dit vlak en dat je het een uitdaging vind om de rest van de organisatie maar ook je opdrachtgevers hierin mee te nemen. Je hebt hier echt een voortrekkersrol in en deze pak je op met verve. 

13 Mei 2018 - lees meer ...

Contractmanager Civiele Techniek

Amsterdam - Maandag

Als contractmanager Civiele Techniek richt jij je vooral op contract creatie, aanbesteding en contract beheersing. Je vind het uitdagend om de juiste contractvorm te kiezen en daarnaast ook om deze te realiseren. Je bent trots op je werk en straalt dit uit, lopende projecten volg je op de voet. Je weet wat er speelt en anticipeert op ontwikkelingen op contractmanagement. Als contract manager civiele techniek ben je een geboren leider. Het motiveren van de mensen die werken binnen het project en de behandeling in de verkeerscommissie, WIOR, wenstraceprocedure en WWU, BLVC  kost jou geen enkele moeite.

7 Mei 2018 - lees meer ...

Contractmanager Civiele Techniek

Amsterdam - Maandag

Als contractmanager Civiele Techniek richt jij je vooral op contract creatie, aanbesteding en contract beheersing. Je vind het uitdagend om de juiste contractvorm te kiezen en daarnaast ook om deze te realiseren. Je bent trots op je werk en straalt dit uit, lopende projecten volg je op de voet. Je weet wat er speelt en anticipeert op ontwikkelingen op contractmanagement. Als contract manager civiele techniek ben je een geboren leider. Het motiveren van de mensen die werken binnen het project en de behandeling in de verkeerscommissie, WIOR, wenstraceprocedure en WWU, BLVC  kost jou geen enkele moeite.

4 Mei 2018 - lees meer ...

Jurist wabo/ apv

Utrecht - Voort

Voor het team omgevingskwaliteit zijn wij op zoek naar een Jurist op het gebied van onder andere Wabo en APV/ bijzondere wetten. Als Jurist ben jij verantwoordelijk voor de volgende taken: • Juridische ondersteuning aan de vergunningverlener (Wabo en APV/Bijzondere wetten), buitengewoon opsporingsambtenaar, toezichthouder, planoloog; • Je kijkt met een juridisch oog mee met de omgevingsvergunning en neemt in een voorkomend geval de aanvraag van een omgevingsvergunning over en/of behandelt een vooroverlegplan. • Je voert samen met de vergunningverlener uitgebreide Wabo procedures en behandelt zienswijzen. • Je stelt (vooraankondigingen) bestuursdwangbeschikkingen op en werkt hierbij samen met de toezichthouder. • Je geeft juridische ondersteuning binnen jouw werkgebied bij het cluster APV en bijzondere wetten. • Je behandelt planschadeverzoeken. • Je behandelt verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur. • Je voert overleggen met aanvragers/overtreders en de wethouder. Je staat de wethouder bij tijdens de raadsbehandeling van een plan. • Je vertegenwoordigt het gemeentebestuur bij gerechtelijke instanties. • Je levert een bijdrage aan het opstellen van beleid ten behoeve van het team Omgevingskwaliteit.

2 Mei 2018 - lees meer ...

Vergunningverlener (WABO)

Dordrecht - Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid

Beschik jij over bouwkundige kennis en vind je het leuk om dit toe te passen op diverse (aan-)vragen vanuit de maatschappij en heb je daarnaast affiniteit met de Omgevingsdienst? Dan voegen we jou graag toe aan ons team! Vergunningverlener (WABO)36 uur | Dordrecht Wat ga je bij ons doen?Binnen de Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid houdt de Vergunningverlener zich in hoofdzaak bezig met het tijdig en adequaat afhandelen van procedures inzake omgevingsvergunningen, onderdeel bouw en aanverwante procedures. Daarnaast adviseert hij of zij integraal bij bouw gerelateerde vraagstukken, neemt deel aan (multidisciplinaire) projecten en heeft een initiërende rol bij beleids- en productontwikkeling. De kerntaken van de vergunningverlener zijn: Toetsen en beoordelen van omgevingsaanvragen (deelactiviteit(en) bouw, planologisch afwijken, enz.), sloopmeldingen, principeverzoeken, enz.;Het toetsen aan relevante wet- en regelgeving, zoals bestemmingsplantoets, Bouwbesluit en voorleggen aan de welstandscommissie;Adviseren van burgers en bedrijven bij hun bouwinitiatieven;Verlenen van technische, dan wel juridische ondersteuning betreffende legalisatieonderzoeken;Voert taken uit in de frontoffice (het beantwoorden van vragen aan burgers en bedrijven) bij één of meerdere gemeente(s) in de regio.

18 April 2018 - lees meer ...

Junior Specialist Vergunningen

Gouda - BAM Infra Nederland

Ben jij (bijna) afgestudeerd en wil je een bijdrage leveren aan de totstandkoming van grote infrastructurele projecten? Heb jij oog voor verschillende belangen en kan je deze samenbrengen? Word junior adviseur bij BAM Infra en los complexe vraagstukken op in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie in de bouwkeet! Wat ga je doen? Omgevingsmanagement is steeds vaker een belangrijke competentie die nodig is om grote, vaak complexe projecten succesvol tot een goed einde te brengen, en in goede samenwerking met alle betrokkenen. Als starter word je ingezet als adviseur met betrekking tot alle vergunningen op de infrastructurele projecten waaraan BAM werkt en ben je uiteindelijk medeverantwoordelijk voor een juiste en efficiënte verzorging van alle vergunningen op het project. Het aantal vergunningen hangt af van de grootte van het project (de diversiteit aan werken varieert van 2 tot 400 miljoen euro) en loopt van tientallen tot zelfs honderden. Zonder deze vergunningen kunnen werkzaamheden niet worden uitgevoerd, moeten plannen worden gewijzigd en zorgt dit uiteindelijk voor onnodige kosten. Je speelt daarom een belangrijke rol in de realisatie van deze projecten! Onze afdeling bestaat uit 16 gedreven specialisten, die verspreid over het land voor verschillende projecten werken, waar je kennis en ervaring haalt en brengt. Dit team verzorgt de onderdelen omgevingsmanagement en vergunningen voor grote infrastructurele projecten van BAM (zoals Rotterdamse Baan, Sluis Terneuzen, Uithoflijn Utrecht, Zeesluis IJmuiden en Utark). Een greep uit je werkzaamheden: Je bent medeverantwoordelijk voor het verzorgen van alle, voor de realisatie van het project, benodigde vergunningen en toestemmingen; Je maakt onderdeel uit van het omgevingsteam en je verricht in voorkomende gevallen ook advies werkzaamheden op het gebied van omgevingsmanagement; Je regisseert, in eerste instantie onder begeleiding, het gehele proces van het verzorgen van de vergunningen, het tijdig verkrijgen van de juiste aanvraagdocumenten en het voeren van het vooroverleg met stakeholders, tot aan het zorgdragen voor de implementatie van de vergunning en bijbehorende eisen in de projectorganisatie; Je onderhoudt de relatie met de juiste personen m.b.t. de vergunningen. Daarnaast stem je de benodigde vergunningen af met de uitvoeringsorganisatie en met de overige omgevingsaspecten op het project. Onze projecten worden gerealiseerd onder een doorgaande tijdsdruk, waarbij er uitdagende ad hoc situaties optreden waar je goed op moet in spelen.

9 April 2018 - lees meer ...

Filteren