Vacatures architect - ontwerp - architectuur


97 vacatures gevonden

Technisch Ontwerper

Rotterdam Centrum - V8 architects

Vanwege een groeiend aantal mooie ambitieuze projecten zoekt V8 architects een Technisch Ontwerper om ons huidige team te versterken. Ben je afgestudeerd aan HTS en/of TU, heb je in je bagage een aantal jaren ervaring en zoek je een plek waar jouw ambities tot een prachtig gebouw leiden, dan zijn wij benieuwd naar jouw CV en portfolio!

12 September 2017 - lees meer ...

Emvi redacteur

Midden Nederland - Prostruct

Voor een aannemer in midden Nederland zijn we op zoek naar een EMVI Redacteur. Functie-inhoud:  Als EMVI Redacteur ben je mede verantwoordelijk voor maken van de “Economisch Meest Voordelige Inschrijving”. Je bent "realisatie" gericht, dit wil zeggen dat je uitvoeringsgericht denkt. Je doorgrondt de klantvraag en je collega`s in het Tenderteam (Kostprijsdeskundige, Projectleider, Tendercoördinator etc.). Met de vrijgekomen informatie weet jij een "winnend" plan van aanpak te produceren. Je voert als EMVI Redacteur Infra onder andere de volgende werkzaamheden uit:  Bewaken en structureren van de contractinformatie; Uitwerken van de inschrijving; Kansen en risico’s verkennen; Je bent verantwoordelijk voor een goede en heldere overdracht naar het projectteam.

Gisteren - lees meer ...

Verkeerskunde starter heijmans

Noord-Brabant - Voort

Bij Heijmans werk je mee aan de aanpak van verkeersknelpunten en het beperken van de overlast bij de uitvoering van diverse complexe projecten. Je bent verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen vanaf de ontwerpfase t/m de voorbereidingsfase. In die projecten zorg je voor een omgevingsscan, breng je doelgroepen in kaart (samen met de verkeersmanager), inventariseer je risico’s op het gebied van veiligheid en draag je omleidingsroutes en verkeerstechnische oplossingen aan. Je onderbouwt deze voorstellen in een BLVC-plan en presenteert dit. Je laat tekeningen (in Autocad) maken en beoordeelt tekeningen van derden t.b.v. bestek, omleidingsroutes, bebordingsplannen etc. Je voert de werkzaamheden uit in diverse vaste projectteams, waarin je samenwerkt met o.a. projectleiders en werkvoorbereiders. 

Gisteren - lees meer ...

Projectcoördinator k&l heijmans

Rosmalen - Voort

Om de bovengrondse infrastructuur van nu en de toekomst te laten functioneren is ondergronds transport en distributie van energie, vloeistoffen, gassen en data onontbeerlijk. Voor de complexe ondergrondse infrastructuur heeft Heijmans een aantal disciplines in huis op het gebied van: Duurzame energie Kabels en leidingen Boringen Rioolinspectie en -renovatie  Het omvat de volgende activiteiten; Montages 10 kV, 10-25 kV;Aanleg ondergrondse en bovengrondse infra kabelwerken 10-25 kV; Aanleg ondergronds leidingwerk; Solo gasleiding- en kabelwerken; Civiele aanleg kabelwerken, 10-380 kV; Aanbrengen kunststofleidingen boven- en ondergronds; Maken huisaansluitingen nutsvoorzieningen; Coördinatie van kabels en leidingen van derden bij grote infrastructurele projecten;Voor de afdeling Kabels en Leiding coördinatie zoeken wij een coördinator Kabels en leidingen.

Gisteren - lees meer ...

Projectcoördinator ondergrondse infra heijmans

Apeldoorn - Voort

Als projectcoördinator verzorg en bewaak je de nodige planningen voor de juiste uitvoering van het project. Je stelt tijdschema’s en tekeningen/behoefteschema’s op, maakt personeelsplanningen en neemt zo nodig corrigerende maatregelen. Je levert een bijdrage aan de kostenbewaking en aan het opstellen en onderbouwen van meer- en minder werk. Je ondersteunt de projectmanager op het gebied van de juiste processtromen en contractuele documentstromen. Ook zorg je voor de documentering van de juridische/contractuele aangelegenheden op de projecten. Verder adviseer je tijdens prijsvorming/tenders medewerkers werkverwerving en neem je eventueel deel aan tenderoverleg/tenderteams. Naast het onderhouden van interne contacten, onderhoud je extern contact met opdrachtgevers, vergunningverlenende instanties, overheden, netbeheerders en K&L eigenaren.

Gisteren - lees meer ...

Jong professional programma

Weert - Voort

Je bent net afgestudeerd. Je wilt groeien. En als jong professional van Voort ga jij jezelf verder ontwikkelen in Moderne contractvormen. Dit betekent dat je het Jong professional programma van technische en persoonlijke trainingen volgt. Ondertussen doe je werkervaring op bij één van onze opdrachtgevers. Maar wat ga je leren?  

21 September 2017 - lees meer ...

Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling

Groningen - Bouwselect

Als beleidsmederwerk R/O heb je o.a. de volgende taken: – Je vindt het leuk om te netwerken namens de gemeente bij verschillende bijeenkomsten – Je bent een sparringspartner voor je collega’s en bent tevens een adviseur – Je hebt veel kennis van de Omgevingswet en je bent hier zeer bedreven in en weet hoe je de wet moet toepassen – Je gaat vraagstukken op het gebied van R/O omzetten in concrete beleidsstukken – Je kunt bewoners/collega’s en ondernemers betrekken bij jouw plannen en je gaat ze enthousiasmeren  

21 September 2017 - lees meer ...

Project Leader

Gasselternijveen - YER

Ben jij een enthousiaste en ervaren Project Leader? Heb je aantoonbare ervaring in het werken met multidisciplinaire projecten en ben je pragmatisch ingesteld? Dan zijn wij voor onze opdrachtgever AVEBE op zoek naar jou. Als Project Leader ben je verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen. Je initieert, plant en organiseert multidisciplinaire projecten. Vervolgens coörineer je deze, voert ze uit en zorg je voor de implementatie en borging. Dankzij jou worden de projecten uitgevoerd volgens de gestelde kwaliteit-, tijds- en budgetafspraken. Daarbij verlies je een veilige werkomgeving niet uit het oog. De projecten zijn grotendeels in te schalen als nieuwbouwprojecten of life extension projecten (verbouwing en/of vervanging) en meestal zijn deze projecten multidisciplinair. Kerntaken en verantwoordelijkheden: Je definieert projectopdrachten en -doelstellingen in overleg met de (interne) opdrachtgever, dit alles afgestemd op doel, resultaat, output, de benodigde mensen en middelen. Ook organiseer en presenteer je de business case Je stelt het projectplan op, je maakt voorstellen en zorgt ervoor dat de benodigde tijd, mensen, middelen en instrumenten beschikbaar zijn Dit projectplan voer je uit, je monitort dit en stuurt bij waar nodig. De projectvoortgang en gewenste resultaten stem je af met het projectteam en de opdrachtgever De projectresultaten implementeer en borg je in de organisatie. Je evalueert de uitgevoerde projecten op kwalitatief en kwantitatief gebied en draagt de projectresultaten over aan de (interne) opdrachtgever In overleg met de afdeling Inkoop stel je specificaties op, inventariseer, beoordeel en selecteer je de inkoop van producten en diensten bij uitvoerende partijen Je informeert stakeholders over het project en zorgt voor commitment Je neemt deel aan overlegstructuren en stelt projectvoortgangsrapportages en kostenoverzichten op en bespreekt deze Dankzij jou zijn er goed samengestelde teams. In overleg met de opdrachtgever stuur je de teams en betrokken (externe) partijen functioneel en vakinhoudelijk aan Je blijft op de hoogte van relevante projectmanagementmethoden en past deze toe Je identificeert veiligheidsissues en risico’s, stelt mitigerende maatregelen voor en zorgt voor borging in de organisatie bij de projectuitvoering

20 September 2017 - lees meer ...

Ontwerper kabels en leidingen

Utrecht - Voort

Als ontwerper kabels en leidingen ben jij bezig om uit te zoeken hoe de ondergrondse infrastructuur vervangen of aangelegd kan worden. Dit doe je door te kijken naar alle bestaande infrastructuur en met inachtneming van alle kwaliteits- en veiligheidseisen die gelden. Vervolgens ben jij degene die het ontwerp en de berekeningen maakt voor de aan te leggen ondergrondse kabels en leidingen. Jouw belangrijkste taken op een rijtje: Het opstellen van technische constructiedossiersHet maken van ontwerpen en/of schetsen in AutocadHet uitwerken van (detail)tekeningen voor de aanleg van kabel en leiding tracés of horizontaal gestuurde boringenHet onderhouden van contact met de opdrachtgevers, leveranciers en particulierenOpvragen van offertes, in samenwerking met een senior engineer

19 September 2017 - lees meer ...

Allround bouwkundige

Groningen - Bouwselect

Het is een allround functie waarbij je te maken krijgt met alle facetten van een architectenbureau. Je zal tekenwerk gaan controleren, bouwkundige vraagstukken uitwerken, contact onderhouden met opdrachtgevers en vanaf het begin tot oplevering bij diverse projecten betrokken zijn. Het is een uitdagende functie waarbij je zowel je bouwkundige kennis als je tekenvaardigheden kan ontwikkelen. 

19 September 2017 - lees meer ...

Emvi planschrijver

Groningen - Bouwselect

Je bent verantwoordelijk voor het maken van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Het is een mooie vervolgstap in je loopbaan als je inmiddels circa 2 à 3 jaar werkervaring hebt opgedaan bij een aannemer of een ingenieursbureau tijdens de aanbestedingsfase. Je bent “realisatie” gericht en dat wil zeggen. dat je uitvoeringsgericht denkt. Je doorgrondt de klantvraag. Het doel is dat je met de vrijgekomen informatie een winnend plan van aanpak weet te produceren.

19 September 2017 - lees meer ...

Hbo toppers voor in de bouw

Drenthe - Bouwselect

Voor diverse opdrachtgevers in de regio Groningen / Drenthe zijn wij op zoek naar enthousiaste startende bouwkundigen. Wij hebben onder andere vacatures bij toonaangevende architecten, de grotere aannemers en andere bekende bouwgerelateerde bedrijven. 

19 September 2017 - lees meer ...

Wabo vergunningverlener

Drenthe - Bouwselect

Als WABO vergunning verlener doe je o.a. de volgende taken: – Het toetsen en controleren van (omgeving en bouw) aanvragen – Het beoordelen en zelfstandig afhandelen van de aanvragen – Het verlenen van reguleren en uitgebreide omgevingsvergunningen – Overleggen met bedrijven en bewoners aangaande de aan te vragen omgevingsvergunningen – Je fungeert als sparringpartner voor je collega’s – Het leveren van een bijdrage aan bezwaar- en beroepsprocedures

19 September 2017 - lees meer ...

Medewerker gebouwenbeheer

Groningen - Bouwselect

Als medewerker gebouwenbeheer doe je o.a. de volgende taken: reen “open” Als medewerker gebouwenbeheer doe je o.a. de volgende werkzaamheden: – Je adviseert aan leidinggevenden en ook aan het college van Burgemeester en Wethouders – Je bent een vraagbaak voor andere afdelingen en voor burgers die gebruik maken van de openbare gebouwen – Je bewaakt de planning van de werkzaamheden en houdt rekening met de tijd – Wordt er een cultureel centrum verbouwd? Jij bent vanuit de gemeente de projectleider! – Je vraagt diverse offertes op en deze kun je beoordelen o.b.v. jouw opgedane kennis Een zeer afwisselende functie!

19 September 2017 - lees meer ...

(assistent) wegenbouwtechnoloog heijmans

Rosmalen - Voort

Als (assistent) technoloog houd je je bezig met onderzoekwerkzaamheden t.b.v. de wegenbouw en onderhoudt contacten met de uitvoerder,  collega technologen en overige adviseurs. Op locaties voer je de bedrijfscontroles uit van onderbanen en asfaltverhardingen waaronder dichtheidsmetingen en het nemen van boorkernen. Je treft voorbereidingen voor het lab en werkt rapportages uit voor de uitvoering. Tijdens realisatie begeleid je de asfaltploegen en stuurt daar waar nodig bij tezamen met de (asfalt)uitvoerder.

18 September 2017 - lees meer ...

Omgevingsmanager heijmans

Rosmalen - Voort

Als omgevingsmanager ben je de schakel tussen het project en alle stakeholders. Je zorgt voor een juiste en actuele informatievoorziening en zorgt dat de belanghebbende gehoord worden en waar nodig worden zaken binnen het project aangepast. Belangrijk is dat je draagvlak creërt, dit doe je door zorgvuldige communicatie en samenwerking met de omgeving. Dat een project hinder geeft is onvermijdelijk. Jij zorgt er echter voor dat dit zoveel mogelijk beperkt blijft en dat er goed samengewerkt wordt met de omgeving.  Een aantal taken: - bekend zijn met de eisen en wensen van de omgeving; - geven en nemen van allerhande informatie over het project; - conditionerende voorwaarden (k&l, vergunningen, verkeer, flora en fauna etc.) - voeren van overleg en onderhandelingen met stakeholders - verder brengen van het specialisme binnen de gehele organisatie.

18 September 2017 - lees meer ...

Asfaltcoördinator heijmans

Rosmalen - Voort

Je verricht technische en/of organisatorische werkzaamheden ter ondersteuning van de productie van asfalt zodat de asfaltcentrales goed, op tijd en tegenminimale kosten aan de slag kunnen gaan. Je werkt mee aan een optimale en efficiënte voorbereiding en je zorgt dat alles in de juiste systematiek wordt opgetuigd. Je werkt samen met de mengers. Je onderhoudt contacten en maakt afspraken op projecten door heel het land. Daarnaast zorg je voor complete dossiers, calculeren van mengsels en het factureren van grondstoffen etc.  

18 September 2017 - lees meer ...

Trainee

Goor - Voort

Als trainee wordt je ingezet op de werkvoorbereiding maar ook op het gebied van BIM/Revit. Voor verschillende projecten doe je de voorbereiding en begeleiding. Je leest en ontwerpt projecten in Revit, leest technische tekeningen en vertaalt dit naar de bouw. Je zet verschillende planningen op en bewaakt deze. Verder houdt jij je bezig met het beoordelen van offertes van onderaannemers en leveranciers, bereidt je de inkoop voor en signaleer je meer- en minderwerk. 

17 September 2017 - lees meer ...

Architect

Utrecht - Voort

Bij onze opdrachtgever maak je als architect deel uit van of geef je leiding aan ontwerpteams die per opgave anders zijn. Samen met junior architecten vertaal je programma’s naar concrete ontwerpconcepten. Je creëert, verdiept en realiseert unieke opgaven. Vraagstukken van iedere omvang en complexiteit komen op je pad, van stedenbouwkundige- en massastudies, via nieuwbouw en renovatie, tot interieuropgaves en meubilair. Je wordt verder opgeleid tot allround architect die zelfstandig iedere ontwerpopgave kan doorgronden, communiceert met klanten en bouwpartners en aansprekende ontwerpresultaten behaalt in gerealiseerde projecten.

17 September 2017 - lees meer ...

Ontwikkelmanager

Apeldoorn - Voort

Als ontwikkelmanager ben je ongeveer 1,5 dag bezig met acquisitie om nieuwe projectlocaties te werven. De overige tijd ben je bezig met het ontwikkelen van nieuwe projecten. Je bent dus verantwoordelijk voor het totale ontwikkelproces van een project en voor je eigen orderportefeuille. Het zwaartepunt in deze rol ligt in het voortraject. Je geeft leiding aan een projectmanager en de verkoop- en communicatiemanager. Verder ben je verantwoordelijk voor het verwerven van geschikte ontwikkellocaties en zorg je voor een tevreden klant tijdens de oplevering van het project.

17 September 2017 - lees meer ...

Manager Bouwkundig Onderhoud & Beheer

Zuid-Holland - Seven Oaks

Als Manager Bouwkundig Onderhoud & Beheer ben je verantwoordelijk voor het commerciële succes van onze opdrachtgever. Je onderhoudt als Manager Bouwkundig Onderhoud & Beheer contacten met bestaande opdrachtgevers, waaronder veel woningcorporaties, maar je ontwikkelt ook nieuwe doelgroepen. Je brengt alle marketingactiviteiten tot stand, zoals mailingen, brochures, het geven van presentaties etc. Verder ontwikkel je nieuwe, concrete trajecten en innovatieve concepten op het gebied van onderhoud en renovatie en geef je leiding aan Gebouwservices en heb je ook affiniteit met installatietechniek. Het bijzondere van deze afdeling is dat deze geen dagelijks onderhoud doet, het zogenaamde 'bonnetjes' werk, wel vallen alle nazorgactiviteiten vanuit de nieuwbouw van de groep binnen deze afdeling. De onderhoudsprojecten gaan tot een grootte van ca. € 1 mln. Als Manager Bouwkundig Onderhoud & Beheer heb je de volgende verantwoordelijkheden: het maken van een strategisch plan en omzet- en winstdoelstellingen; coördineren van de bouwkundige onderhoudsactiviteiten; planning, voortgangsbewaking en bewaking resultaten van de onder hem vallende medewerkers; toezicht op het beheer en archivering van documenten vanaf het eerste contact tot en met de overdracht aan de uitvoering; ontwikkelingen tot stand brengen, al of niet met medewerking van partners; onderhoudt van het relatienetwerk en uitbreiding hiervan om zo tot nieuwe offerteaanvragen te komen; acquisitie voor renovatie- en onderhoudsprojecten in de regio; het inschatten van risico's per aanbieding en deze vastleggen en een plan van aanpak daarvoor laten opstellen; voeren van prijsonderhandelingen met de opdrachtgever; vaststellen van de projectorganisatie; toezicht houden op de financiële bewaking van projecten; behandeling van klachten op managementniveau; de terugkoppeling bewerkstelligen van gerealiseerde projecten, zodat hier lering uit kan worden getrokken voor de toekomst; verantwoordelijk voor de werving, selectie, beoordeling en het aannemen van personeel.

16 September 2017 - lees meer ...

Trainee Bouw

Midden-Nederland, Randstad - Seven Oaks

De Trainee Bouw is werkzaam in de Randstad. Als Trainee Bouw ben je echt de topper van je opleiding en doorloop je binnen een gerenommeerd bouwbedrijf alle stappen tot een volwaardige werknemer in de bouw en maak je in brede zin kennis met alle aspecten van het bedrijf. Naast opleiding is er over het algemeen voldoende mogelijkheid tot doorgroei naar hogere functies in het bedrijf. Kortom, een optimale voorbereiding en goede opstap voor je verdere carrière!

16 September 2017 - lees meer ...

Hydrografisch surveyor

Noord Nederland - Prostruct

Onze opdrachtgever is een aannemer gespecialiseerd in waterbouwkundige projecten. Voor deze organisatie zijn wij op zoek naar ervaren hydrografisch Surveyor ter versterking van de Survey-afdeling. Functie-inhoud Als surveyor ben je verantwoordelijk voor online data acquisitie, offline data processing, volume calculaties, kalibratie van schepen en kranen en navigatie & positionering, vanaf de voorbereiding tot en met de afronding van het project.  Je werkt hierin nauw samen met ons bedrijfsbureau, projectleiding, uitvoerders en overige collega's op de projecten. De werkzaamheden worden zowel op het water als op het land uitgevoerd. Je voert de werkzaamheden uit op onze projectlocaties in Nederland en Noord-Duitsland en ons kantoor te Delfzijl.

15 September 2017 - lees meer ...

Assistent Integraal Ontwerpmanager

Groningen - Or-Quest

Als Assistent Integraal Ontwerpmanager ondersteun je de Integraal Ontwerpmanager bij de aansturing van het ontwerpteam. In deze functie coördineer je de algehele planning, het gehele ontwerpproces en bewaak je de processen. Daarnaast heb je een ondersteunende functie bij de bewaking van het budget/prognose, de contracten en de planning.

15 September 2017 - lees meer ...

Trainee baan en spoor

Utrecht - Voort

Voor een groot ingenieurs- / adviesbureau zijn wij op zoek naar trainee baan en spoor. Je leert als trainee het ontwerpproces kennen en doorgronden. Jouw uitdaging is om de klantvraag goed te vertalen naar een oplossing. Wat is de vraag achter de vraag die de klant stelt? Hoe pak je het ontwerp op en hoe ga je zorgen voor de integraliteit van het ontwerp? Je werkt hierbij veel samen met nationale en internationale collega’s, dus het is belangrijk dat je het leuk vindt om internationale contacten te onderhouden. Daarnaast zijn we continu bezig om ons ontwerpproces te verbeteren. We werken steeds meer met BIM (Bouwwerk Informatie Model) en automatiseren het ontwerpproces maximaal door middel van Systems Engineering. Je werkzaamheden bestaan uit: ▪ Maken van ontwerpen ▪ Maken van opname rapportages (buiten) ▪ Opstellen van contractdocumenten voor diverse contractvormen ▪ Onder begeleiding van een ervaren collega integraal afstemmen van het ontwerp

15 September 2017 - lees meer ...

Ontwerper civiele techniek

Goes - Voort

Een ontwerper civiele techniek maakt (deel)ontwerpen voor bijvoorbeeld bruggen, viaducten of wegen en ontwerpt de bijbehorende staal- of betonconstructies. Voorbeelden van werkzaamheden: berekent het gewenste gewicht van de wapening, berekent de afmetingen van een constructie, lost technische vraagstukken op, begeleidt tekenaars die het ontwerp uitwerken en controleert of dat correct gebeurt overlegt met opdrachtgevers en aannemers en leest vakliteratuur en documentatiemateriaal.

15 September 2017 - lees meer ...

Bent u op zoek naar een vacature van architect of van een andere job binnen de architectuur of ontwerp? Dan bent u hier aan het juiste adres. Dit is een online vacature- en CV-bank gericht op kaderfuncties binnen de bouw.

HIer vindt u een actueel en compleet overzicht van verschillende beschikbare banen binnen de architectuur en ontwerp. Via onze zoekfunctie kunt u gemakkelijk de juiste vacature vinden. Zo vindt u bijvoorbeeld gemakkelijk alle vacatures van architect in uw regio. Klik hier om direct te starten met het zoeken naar uw perfecte baan. Daarnaast kunt u ook dagelijks op de hoogte gehouden worden van de nieuwste functies die passen bij uw profiel. Klik hier om u aan te melden voor de jobagent en ontvang maximaal één keer per dag een e-mail.

Een groot aantal werkgevers heeft een abonnement op de CV-databank. Als u uw CV in deze databank plaatst (eventueel anoniem), kunnen werkgevers direct contact met u opnemen. Dan draaien de rollen eens om.

Voor vacatures van architect of andere functies binnen de architectuur en ontwerp, bent u bij hier aan het juiste adres.

Filteren