Vacatures bouw Emmen


75 vacatures gevonden

Mutatie opzichter

Zwolle - Kracht Recruitment

Als mutatieopzichter ben jij verantwoordelijk voor het mutatieproces van de woningen in portefeuille van de corporatie. Dit betekent dat jij er voor zorgt dat woningen in goede staat worden overgedragen aan de nieuwe bewoners. Voor een goede uitvoering ga jij het volgende doen: - Inspecties uitvoeren en het maken van inspectierapporten; - Beoordelen van de uit te voeren reparaties voor het opleveren van een woning; - Beoordelen in hoeverre de huurder verantwoordelijk is voor de aanpassingen; - Onderhouden van contact met de aannemer op uitvoeringsniveau; - Afstemmen met de directievoerder of projectleider omtrent de vorderingen van het bouwproces; - Deelnemen aan bouw-, werk- en coördinatievergaderingen; - Afstemmen van de werkuitvoering met de uitvoerende partijen; - Registreren van eventueel meer- of minderwerk.

Vandaag - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider Renovatie

Zierikzee - Kracht Recruitment

Doordat het team uit 30 medewerkers bestaat krijg je veel verantwoordelijkheid in je rol. Hierbij word je ondersteund door je collega werkvoorbereiders die al een ruime tijd werkzaam zijn binnen deze organisatie. Werkzaamheden waarmee je bezig gaat zijn: - Kwaliteitssysteem beheersen; - Opstellen en afstemmen van tijdschema's en planningen; - Signaleren meer- en minderwerk of afwijkingen op contract met de opdrachtgever; - Continu evalueren en bewaken van projectfasen; - Uittrekken, inkopen en bestellen van materialen; - Onderhouden van contact met leveranciers; - Verrichten van nacalculatie; - Verantwoordelijk voor de kosten- en projectbewaking.

Vandaag - lees meer ...

Planontwikkelaar Woningbouw

Rotterdam - Building Heroes

Voor de (technische) begeleiding is er een planontwikkelaar nodig. Iemand die samen met de kostendeskundige de projecten begeleid. Dit doe je tot en met de contractvorming. Jouw proactieve en creatieve inzet is hierbij de sleutel tot succes. Zo worden de projecten binnen de afgesproken ambities gerealiseerd. Naast de projecten wordt je actief betrokken bij innovaties in techniek en proces die vanuit de organisatie aandacht krijgen.Binnen de rol van planontwikkelaar houd jij je bezig met het:Organiseren van vergaderingen. Ook stem je alles af met de opdrachtgever;Aansturen en coördineren van het ontwerpteam;Afstemmen van de prijsvorming met de kostendeskundigen;Vastleggen en definiëren van de technische uitgangspunten;Bewaken en optimaliseren van de maakbaarheid van het ontwerp;Afstemmen van het BIM-model met de BIM-coördinator;Overdragen van het technische ontwerpdossier naar productie.

Vandaag - lees meer ...

Projectleider Restauraties

Nieuwegein - Kracht Recruitment

Als Projectleider Restauraties ben je ben jij verantwoordelijk voor jouw projectteam(s). Al voordat daadwerkelijk de contracten worden getekend heb jij als Projectleider al input in het ontwikkelproces om het plan van aanpak af te stemmen en jouw optimalisaties door te voeren. Nadat de overeenkomst gesloten is stap jij als leider naar voren en stuur jij jouw team aan. Jij draagt zorg voor een gedegen en georganiseerde voorbereiding en een strakke uitvoeringsfase. Daarnaast ben jij creatief in het oplossen en voorkomen van problemen. Daarnaast ben jij als Projectleider verantwoordelijk voor: - Het uitwerken, voorbereiden en realiseren van diverse complexe restauratieprojecten binnen het budget en gestelde kwaliteit; - Het bewaken van en bijsturen op budgetten en planningen; - Het aansturen en coachen van jouw projectteam(s); - Het integraal aansturen van alle betrokken interne en externe partijen; - Het contact onderhouden met de opdrachtgever(s).

Vandaag - lees meer ...

Constructeur Waterbouwkundige Constructies

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Constructeur houdt jij je bezig met herberekeningen en berekeningen van nieuw te bouwen waterbouwkundige constructies. Dit doe je in samen met je collega's in team Waterbouw, bestaande uit constructeurs, constructief modelleurs, geotechnisch adviseurs, technisch managers en ontwerpleiders. Je voert overleg met de opdrachtgever en vertaalt een abstracte vraag naar een concreet plan. Je hebt een adviserende rol in tenders en een specialistische rol in de diverse ontwerpfasen (SO, VO, DO en UO). Daarnaast ben je bezig met: - Je participeert en geeft leiding aan projectteams in de voorbereiding en uitvoering; - Je staat zowel interne als externe partijen te woord; - Je beoordeelt berekeningen en ontwerpen; - Je analyseert risico's en bedenkt alternatieven.

Vandaag - lees meer ...

Bouwkundig Projectleider Corporatie

Arnhem - Kracht Recruitment

Als Bouwkundig Projectleider ben je contractueel, technisch en financieel verantwoordelijk voor een diversiteit aan projecten. Jij bepaalt met je projectteam de uitgangspunten van het project en vertaalt dit naar een PvE. Daarna zorg je dat de juiste bouwparticipanten worden geselecteerd die onder jouw leiding het PvE op de juiste wijze naar een ontwerp en de best passende contractvorm vertalen. Na gunning wordt het project op hoofdlijnen begeleid waarin je alle bouwparticipanten laat doen waar hun kracht ligt. Jij hebt als projectregisseur de touwtjes in handen. Het einddoel is dat alle project uitgangspunten aantoonbaar worden gerealiseerd. Op basis van projectvoorraad, organisatiedoelstellingen en jouw kwaliteiten en interesses, ontferm jij je over nieuwbouw, renovatie, onderhoudsprojecten. In deze projecten speelt verduurzaming en de energieprestatie een zeer belangrijke rol. Jouw communicatie en houding is toegespitst op de doelgroep, of dat nu een bewonersgroep of een aannemer is. Als Projectleider bij deze woningbouwvereniging verricht jij het volgende takenpakket: - Uitwerken Programma van Eisen of het opstellen projectuitgangspunten - Haalbaarheidsonderzoeken - Contract op projectcriteria afstemmen - Selecteren van bouwparticipanten - Begeleiden van tendertrajecten - Coördineren van de ontwerp- en engineersfase van bouwprojecten - Regisseren van bouwprojecten in uitvoering - Projectbeheersing op basis van GOTIK criteria (incl. Contract en risicomanagement)

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider Nederlandse Antillen

Nederlandse Antillen - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider op de Nederlandse Antillen zorg jij zelfstandig dat materiaal en materieel perfect op het project zijn afgestemd. Daarnaast ondersteun je de projectleiders ten behoeve van de werkplanning en de haalbaarheid van projectdoelen. Als Werkvoorbereider infra werk je direct samen met de calculator(s). Hiertoe verricht je o.a. de volgende taken: - Aansturen en opzetten van de werkvoorbereiding voor een project; - Omzetten calculatiebegroting naar werkbegroting; - Opzetten en uitvoeren van eenvoudige kostprijscalculaties en/of kostenvergelijkingen; - Werkadministratie en documentbewaking; - Afstemmen met projectteam en leveranciers/onderaannemers; - Opstellen en beheersen tijdschema's en planningen; - Maken van AutoCad tekeningen ten behoeve van de uitvoering; - Opstellen en beheersen van financiële overzichten voor de administratie; - Inkoop voorbereiden; - Het maken van werkplannen ten behoeve van de uitvoering.

Vandaag - lees meer ...

Huisvestingsadviseur

Ede - Kracht Recruitment

Ben jij die energieke Huisvestingsadviseur die op strategisch niveau meedenkt, adviseert en op projectniveau de processen effectief kan managen? Dan ben jij de huisvestingsadviseur die wij zoeken! Ben jij nog niet zo ervaren maar wel energiek, bevlogen en kundig? Geen probleem, ze helpen jou graag op weg om snel je eigen projecten te draaien en laten je zeker niet 'zwemmen op open zee'. In dit hechte team met informele omgangsvormen vind jij als professional makkelijk je weg als je leergierig bent en vraagt waar nodig. Tevens wordt er verwacht dat je zelfkritisch bent maar ook kritische vragen durft te stellen aan collega's, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Je denkt van nature integraal en ziet weinig over het hoofd, daarnaast stuur jij de projecten op hoofdlijnen en verzand je niet in details. Het schakelen tussen projecten, niveaus en verschillende fases van het bouwproces geeft jouw energie. Eenmaal bekent bij de klant bouw je makkelijk een band op en heb je gevoel voor commercie. Je haalt op den duur zelf ook opdrachten binnen.  

Vandaag - lees meer ...

Projectleider Kleinbouw

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Projectleider Kleinbouw ben jij verantwoordelijk voor meerdere projecten. Vanaf de initiatieffase ben je al betrokken en adviseer jij de opdrachtgever en collega's. Vervolgens pak jij het stokje over en zorg je voor een efficiënt en goed georganiseerd proces waarbij je team weet waar het aan toe is. Als Projectleider Kleinbouw bestaan je taken onder andere uit: - Het samenbrengen van alle ideeën, de tekeningen van de architect en de input van adviseurs; - Het meewerken aan een passend ontwerp; - Het zorgen voor een juiste budgetbewaking; - Het selecteren van afspraken met leveranciers; - Het opstellen van een (overall) planning; - Het afstemmen van de werktekening; - Het verzorgen van een goede communicatie en juiste afstemming tussen de opdrachtgever en jouw projectteam

Vandaag - lees meer ...

Bouwkundig Calculator

Emmen - Voort

Als calculator speel je een cruciale rol in binnen de organisatie door het nauwkeurig en efficiënt berekenen van de kosten van bouwprojecten. Daarnaast ben je onder meer verantwoordelijk voor: Verantwoordelijk voor het uitvoeren van gedetailleerde berekeningen van de kosten voor bouwprojecten, inclusief materialen, arbeid, apparatuur en onderaannemers;Samenwerken met verschillende belanghebbenden, zoals projectmanagers, inkopers en engineers, om nauwkeurige schattingen te maken en te zorgen voor een goed begrip van de projectvereisten;Analyseren van bouwtekeningen, specificaties en andere documentatie om de benodigde hoeveelheden materialen en arbeid te bepalen;Het opstellen van offertes en kostenramingen op basis van de berekeningen en het verzorgen van de benodigde documentatie voor de aanbesteding;Onderhouden van contacten met leveranciers en onderaannemers om prijsinformatie en andere relevante gegevens te verkrijgen;Actief bijdragen aan het optimaliseren van het calculatieproces en het identificeren van mogelijkheden voor kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen.

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider

Emmen - Voort

Als Werkvoorbereider in de bouw ben je verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en voorbereiden van bouwprojecten. Je coördineert de benodigde middelen en materialen en communiceert met het projectteam en externe partijen om een efficiënte uitvoering van het project te waarborgen. Je hebt een cruciale rol in het optimaliseren van het bouwproces en zorgt voor accurate documentatie en rapportage. Verantwoordelijkheden: Projectplanning en -organisatie: Opstellen van gedetailleerde planningen, coördineren van middelen en bewaken van voortgang.Inkoop en leveranciersbeheer: Selecteren van leveranciers, plaatsen van bestellingen en beheren van relaties.Technische ondersteuning: Analyseren van technische documenten, ondersteunen bij technische vraagstukken en bijdragen aan probleemoplossing.Documentatie en rapportage: Bijhouden van nauwkeurige documentatie, opstellen van rapportages en archiveren van relevante gegevens.

Vandaag - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider

Hoogezand - Voort

Een gerenommeerd aannemingsbedrijf is op zoek naar een ervaren en enthousiaste Senior Werkvoorbereider om hun team te versterken. Als Senior Werkvoorbereider speel je een cruciale rol in het succesvol plannen en voorbereiden van industriële bouwprojecten. Je zult verantwoordelijk zijn voor het coördineren van diverse werkzaamheden en het bewaken van de voortgang van projecten van begin tot eind. Functieomschrijving: Verantwoordelijk voor het opstellen van gedetailleerde werkplanningen en het bewaken van de projectvoortgangCoördineren en afstemmen van werkzaamheden met diverse interne en externe belanghebbenden, zoals projectmanagers, onderaannemers en leveranciersHet opstellen en beheren van de projectplanning, inclusief het in kaart brengen van mijlpalen, deadlines en benodigde resourcesZorgen voor een correcte calculatie van materialen, kosten en benodigde mankracht voor projectenVerrichten van technische en bouwkundige analyses en het oplossen van eventuele knelpunten in het projectToezien op de naleving van kwaliteits- en veiligheidsnormen en het bijdragen aan het waarborgen van een veilige werkomgevingRapporteren aan de projectleider en het managementteam over de voortgang, problemen en mogelijke verbeteringen

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider Bouw In Appingedam

Appingedam - Voort

Bij ons moderne bouwbedrijf in Emmen krijg je als werkvoorbereider de verantwoordelijkheid om bouwprojecten optimaal voor te bereiden en te plannen. Jij zorgt ervoor dat alle benodigde materialen, tekeningen en vergunningen tijdig beschikbaar zijn, waardoor de uitvoering vlekkeloos kan verlopen. Met jouw expertise en nauwkeurigheid zorg je ervoor dat projecten binnen de gestelde kaders van tijd, budget en kwaliteit worden gerealiseerd. Taken en verantwoordelijkheden: Opstellen van gedetailleerde planningen en werkmethoden voor diverse bouwprojecten.Coördineren en bewaken van de inkoop van materialen, en tijdig bestellen ervan.Controleren van tekeningen en specificaties op juistheid en volledigheid.Onderhouden van contacten met leveranciers, onderaannemers en andere betrokken partijen.Opstellen van werkinstructies en aansturen van het uitvoerende team op locatie.Bewaken van voortgang, kosten en kwaliteit van de projecten.Signaleren van afwijkingen en proactief aandragen van oplossingen.

Vandaag - lees meer ...

BIM Modelleur Bouw

Emmen - Voort

Als BIM-modelleur breng jij inhoudelijke en technische kennis van je vakgebied mee en hebt in deze functie inmiddels de nodige ervaring opgedaan in de bouw of bouw gerelateerde organisaties. Je bent gedreven en continu op zoek naar verbetering. We geven je de mogelijkheid om mee te groeien met de ontwikkeling van dit snelgroeiende en jonge bedrijf. In deze functie ben je verantwoordelijk voor: Omzetten van het architectonisch ontwerp van de architect naar een BIM-model;Het BIM-model vertalen naar bouwaanvraag documenten, situatietekeningen en indien nodig verkoopdocumenten;Genereren van calculatie- en uitvoeringstekeningen en BIM-model voor productie en assemblage;Verantwoordelijk voor bouwkundige tekeningen en BIM-modellen.

Vandaag - lees meer ...

Projectmanager Bouwmanagement

Veldhoven - Kracht Recruitment

Als projectmanager ben je bedreven in het vinden van een uitgebalanceerde aanpak, waarbij je evenwichtig aandacht schenkt aan de opdrachtgever, jouw projecten en het team. Je toont flexibiliteit door het ene moment aan tafel te zitten met een opdrachtgever en het volgende moment een vakinhoudelijk gesprek te voeren met een aannemer over zaken als meer- of minderwerk. Je beheert het gehele project volgens de principes van GOTIK. Daarnaast omvat jouw rol de volgende verantwoordelijkheden: - Volledige verantwoordelijkheid voor het realiseren van projecten, vanaf het opstellen van het Programma van Eisen; - Actief klantcontact onderhouden en relaties onderhouden met diverse stakeholders; - Leidinggeven aan het projectteam en afstemmen met de opdrachtgever; - Beheren van contracten, rapporteren, plannen en controleren, en het tijdig signaleren van afwijkingen; - Waarborgen van kwaliteit en veiligheid; - Sturing geven aan de GOTIK-aspecten.

Gisteren - lees meer ...

BIM Modelleur Installatietechniek

RIJSSEN - Kracht Recruitment

Als BIM Modelleur Installatietechniek ben jij verantwoordelijk voor het ontwerpen en uitwerken van technische installaties in BIM-modellen. Jouw taken omvatten onder andere: - Het creëren en beheren van gedetailleerde 3D BIM-modellen voor elektrotechnische installaties; - Het integreren en coördineren van verschillende disciplines in het BIM-model; - Het toetsen en controleren van de BIM-modellen op kwaliteit en clashes; - Het bijdragen aan het optimaliseren van BIM-werkmethodieken en -standaarden; - Het onderhouden van contacten met interne en externe stakeholders en het afstemmen van technische vraagstukken; - Het signaleren van verbetermogelijkheden en proactief bijdragen aan innovatieve oplossingen.

Gisteren - lees meer ...

Productie Coördinator Unieke Projecten

Gorinchem - Kracht Recruitment

In jouw nieuwe rol fungeer je als cruciale schakel tussen de afdeling productie en de projectteams. Je bent betrokken vanaf de start van een project tot en met de oplevering hiervan. Jij draait aan de knoppen en verzorgt een soepel verloop samen met je team. Als schakel tussen binnen en buiten ben je bezig met: - Overleggen met projectteamleden verantwoordelijk voor engineering om de uitvoering van werkzaamheden door de afdeling Productie te bepalen; - Vaststellen van productiemethoden in overleg met de Manager Productie; - Zorgen voor tijdige beschikbaarheid van materialen en productiemiddelen (just-in-time) en toezicht houden op efficiënte productie-uitvoering; - Zorgen voor opvolging van voortgang en volledigheid van producten via het productiebureau en voormannen, en afstemmen van benodigde capaciteit; - Toezicht houden op efficiënte uitvoering, wijzigingen en afwijkingen verwerken om productiestoringen te minimaliseren en deze doorgeven aan de projectmanager; - Bewaken van de kwaliteit van het te leveren product en oplossen van problemen die tijdens de productie op de werkvloer ontstaan; - Rapporteren van afwijkingen en progressie aan Projectleiders, MT, Productieleiders en belanghebbende.

Gisteren - lees meer ...

Werkvoorbereider restauratie

Utrecht - Building Heroes

Je wordt samen met een collega verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding voor dit prachtige project. Als Junior Werkvoorbereider Restauratie met passie voor de bestaande bouw zit je bij deze aannemer wel goed. Je gaat je namelijk verdiepen in de gaafste restauratieprojecten. Als Junior Werkvoorbereider Restauratie krijg je direct een allround rol. Dus het opzetten van planningen zoals logistieke plannen. Ook de inkoopvoorbereiding, uitzoekwerk, afstemmen en informeren onderaannemers en leveranciers behoort tot je werkzaamheden. Je zoekt details uit, houdt meer- en minderwerk bij en stemt alles goed af met de opdrachtgever en collega's, etc.

Gisteren - lees meer ...

Medior Planvoorbereider | Ontwikkelende aannemer

Heerhugowaard - Building Heroes

Als Planvoorbereider Bouw ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van de bouwplaatsinrichting, het opstellen van uitvoeringsplanningen en het begroten van de kostprijs. Binnen de rol van Planvoorbereider Bouw heb je nauw contact met onder andere onderaannemers en leveranciers om offerteaanvragen mee af te stemmen. Verder schakel je in de rol van Planvoorbereider Bouw veel met de projectorganisator en werkvoorbereider, mo ervoor te zorgen dat het tekenwerk dat jij hebt ontworpen, definitief wordt afgerond. Als Planvoorbereider Bouw heb je een veelzijdige functie, want naast je verantwoordelijkheden tijdens de uitwerkingsfase leg jij ook de basis voor een soepel verloop in de uitvoeringsfase. 

27 September 2023 - lees meer ...

Lead Engineer Installatietechniek

Horst - Kracht Recruitment

Als Lead Engineer Installatietechniek bij de nieuwe vestiging in Horst krijg je een veelzijdige en uitdagende baan. Je speelt een belangrijke rol in de tenderfase en denkt mee over (alternatieve) installatieconcepten, waarbij kostenberekeningen en doorrekenen van alternatieven aan bod komen. In de engineersfase leid je het technisch uitwerken van de installaties en denk je van grof naar fijn. Als technische vraagbaak ben je betrokken bij het gehele engineeringsproces en werk je nauw samen met collega's, inclusief BIM Coördinator, om modellen goed op elkaar af te stemmen. Je gaat dus onder andere aan de slag met: - Meedenken over installatieconcepten en alternatieven in samenwerking met het team; - Opstellen van kostenberekeningen in samenwerking met de kostendeskundige en doorrekenen van alternatieve concepten; - Leiden van het technisch uitwerken van installaties, van schetsontwerp of voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp; - Denken van grof naar fijn en samen met het team onder jouw technische aansturing het installatieconcept verder uitwerken tot een volledig installatiemodel; - Signaleren van risico's en denken in kansen en oplossingen om technische vraagstukken aan te pakken.

27 September 2023 - lees meer ...

Junior Werkvoorbereider Bouw

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Junior Werkvoorbereider vervul je een cruciale rol in het bouwteam. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en voorbereiden van diverse bouwprojecten. De diverse bouwprojecten zijn: preventief- en collectief onderhoud, aanbouwingen en verbouwingen. In samenwerking met het projectteam zorg je ervoor dat alles soepel verloopt. Daarnaast draag je bij aan het optimaliseren van onze processen. Verder zijn je teken- een verantwoordelijkheden: - Regisseren van verschillende bouwprojecten; - Scherpe inschatting maken van het werk door het doen van warme opnames; - Controleren van kwaliteit op het werk; - Het opstellen van niet-gedetailleerde begrotingen en calculaties; - Het maken en bewaken van planningen en deadlines; - Het coördineren en afstemmen van werkzaamheden met interne en externe partijen; - Het inkopen van materialen en het onderhouden van contacten met leveranciers; - Diverse baan met zowel kantoorwerk in Nijmegen als externe klussen in de omgeving van Nijmegen. .

27 September 2023 - lees meer ...

Projectleider Klimaat

Emmen - Kracht Recruitment

In de rol als Projectleider Klimaat ben je verantwoordelijk voor het tijdig opleveren van de projecten, lettend op kwaliteit en passend binnen de begroting. Je werk is je passie en draagt dit ook over aan je collega's. De verantwoordelijkheden als Projectleider Klimaat bestaan onder andere uit: - Verantwoordelijk voor de realisatie van gebouwgebonden installaties; - Verzorgen van de calculatie; - Opstellen van de projectplanning; - Begeleiden van de uitvoering; - Communiceren met directie, opdrachtgevers en uitvoeringsteam; - Toezien op het naleveren van afspraken en kwaliteitsnormen.

26 September 2023 - lees meer ...

Werkvoorbereider Elektrotechniek S&O

Breda - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider Elektrotechniek S&O ben je verantwoordelijk voor: - Het maken van planningen en het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden; - Het voorbereiden van werkopdrachten, zoals het maken van calculaties en tekeningen; - Het bestellen van materialen en het afstemmen van levertijden met leveranciers; - Het onderhouden van contacten met klanten en het afhandelen van vragen en klachten; - Het coördineren van de werkzaamheden van servicemonteurs en het aansturen van onderaannemers; - Het bijhouden van administratie en het opstellen van rapportages.

26 September 2023 - lees meer ...

Medior Werkvoorbereider Utiliteitsbouw

Breda - Building Heroes

Jij gaat als Medior Werkvoorbereider Bouw op hoog niveau meebouwen aan de meest prestigieuze bedrijfsruimten.Jij bent de Medior Werkvoorbereider Bouw die als brug tussen de ontwerp- en realisatiefase alles samenbrengt tijdens de voorbereiding. De werktekeningen van de (interne) architect, de input van de constructeur, de mogelijkheden van de leveranciers met het bouwbesluit en de bouwvergunning komen bij jouw samen. Samen met de projectleider heb jij een belangrijke rol bij de inkoop en de bijpassende leveranciers. De leveranciers/onderaannemers zijn vaste ketenpartners, waar al jarenlang mee samengewerkt wordt. Dit zorgt voor strakke en betrouwbare planningen en jij weet wat je kunt verwachten van de partners! Jij zorgt voor een kosten check en de administratieve afhandeling hiervan. In jouw strakke planningen staan onder andere een scherpe kostenbewaking, planning, inkoopschema en facturatie. Daarnaast zorg jij als Medior Werkvoorbereider Bouw ook voor:Het tijdig verstrekken van gegevens (zoals BIM modellen, leveranciers etc.) aan de uitvoerder;Het signaleren van meer- en minderwerk, het afprijzen hiervan en het afstemmen met de opdrachtgever, na overleg met de projectleider;De juiste spullen op de juiste tijd op de bouw (dmv. pullplanningen);Regelmatige overleggen op de bouwplaats om de vorderingen/kwaliteit te zien en te coördineren.

26 September 2023 - lees meer ...

Senior werkvoorbereider bouw

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als senior werkvoorbereider bouw ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden van verschillende projecten. In het voortraject stap je in vanaf VO en je werkt tot de oplevering aan de projecten. Daardoor krijg je de kans om de eventuele fouten nog in het ontwerpproces te corrigeren. Een innovatieve werkwijze waardoor je ook veel leert over het voortraject. Het werken met Lean en BIM speelt daarbij een belangrijke rol binnen jouw functie. Je voert onder andere de volgende taken uit zonder de wensen en behoeften van de opdrachtgever uit het oog te verliezen: - Op een kostenbewuste manier inzicht creëren in de behoefte van materialen; - Het bestellen van de materialen en het opstellen van het inkoopoverzicht; - Het adviseren van projectleiders omtrent de mogelijke leveranciers/onderaannemers; - Bouwplannen werk je uit tot gedetailleerde werkschema's; - Afstemmen van de planning met het bouwteam, onder andere in de bouwvergadering; - Beoordelen van de tekeningen op maatvoering en realiseerbaarheid.

25 September 2023 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm