Vacatures bouw Gelderland


395 vacatures gevonden

Auditor SIKB/BRL 2506 / Dak & Gevel / Beton

Culemborg - SGS INTRON Certificatie

SGS INTRON Certificatie, gevestigd te Culemborg, zoekt ter versterking en uitbreiding van haar activiteiten op de vakgebieden SIKB/BRL 2506, Daken & Gevels en Beton een Auditor. SGS INTRON Certificatie B.V. is een erkende certificatie-instelling die certificaten en kwaliteitsverklaringen afgeeft in de bouw. Jouw taak als Auditor hierin is als volgt: Het correct uitvoeren van audits, inspecties en het verslag leggen hiervan; • Tijdig afhandelen van non-conformiteiten; • Bijwonen van vakgroep overleggen; • Draagt kwaliteitsborging een warm hart toe; • Je werkt nauw samen met de planning, procesondersteuning en certificatiemanager. OVER DE BUSINESS LINE SGS INTRON Certificatie B.V. is een erkende certificatie-instelling die certificaten en kwaliteitsverklaringen afgeeft in de bouw. Deze certificaten en verklaringen hebben een bouwkundige, milieukundige of installatietechnische invalshoek. Zie ook www.sgs.com/intron-certificatie.

8 Mei 2019 - lees meer ...

Manager Real Estate and Expansion

Culemborg / Landelijk - ELLBRU Professionals B.V.

De Manager Real Estate and Expansion is verantwoordelijk voor alle zaken rondom het vastgoed binnen het eigen werkgebied. Dit houdt onder andere in het verwerven van nieuwe locaties, het verplaatsen dan wel optimaliseren van het huidige filialennet en het beheer en onderhoud van de huidige en toekomstige panden. Vaak gaat dit door middel van een wijziging van het bestemmingsplan. In deze functie rapporteer je aan de Managing Director en de Managing Director Real Estate and Expansion en geef je leiding aan de Manager Constructing and Engineering. Het doel van de functie is het creëren van een optimaal filialennet binnen het eigen werkgebied door middel van het verwerven van panden en gronden die geschikt zijn als verkooppunt. Daarnaast het verkopen en verhuren van ruimtes aan derden en het beheren van bestaande huurcontracten en alle projecten. Dit alles passend binnen het financiële beleid van ALDI. Kernactiviteiten Marktinformatie en deelname managementteam: - Verdiepen in relevante interne en externe ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied; - Aangaan en benutten van interne en externe contacten (zoals beleidsmakers, projectontwikkelaar, makelaars en gemeentelijke overheden); - Het voorbereiden, toelichten en motiveren van beleids- en optimalisatievoorstellen in het managmentteam en participeren in de besluitvorming;- - Het ontwikkelen van lange termijn visie op eigen vakgebied en opstellen, verdedigen en in overleg met de Managing Director bijstellen van de meerjaren- en jaarstrategie; - Fungeren als business partner van Managing Director, (on)gevraagd adviseren. Kernactiviteiten Projectontwikkeling: - Het zoeken naar locaties en onderzoeken van eigenschappen van een locatie op commerciële kwaliteit, financiële haalbaarheid en planning; - Het beoordelen en beïnvloeden van (wijzigingen op) bestemmingsplannen en detailhandelsvisie; - Het beoordelen en beïnvloeden van procedures met betrekking tot Ruimtelijke Ordening; - Het beoordelen van en beslissen over contractstukken en juridische vraagstukken; - Het afsluiten van contracten in overleg met de Managing Director of binnen gegeven kaders; - Het vaststellen van de projectdefinitie, programma van eisen, projectbudget en tijdsplanning; - Het coördineren en sturen van het ontwikkelingstraject binnen de gegeven randvoorwaarden; - Het nemen van projectbeslissingen; - Het aanbesteden en maken van afspraken met aannemers, architecten, coöperaties, beleggers, makelaars en overige (samenwerkende) partijen. Kernactiviteiten Projectvoorbereiding en realisatie: - Het verzorgen, als eerste aanspreekpunt, van de interne en externe coördinatie van bouwplanontwikkelingen; - Het zorgdragen voor de juiste bestemmingsplannen en vergunningen; - Het opstellen van faseverslagen en haalbaarheidsanalyses; - Het overdragen van het project aan de projectleider, vastleggen van afspraken; - Het bewaken van de (overall-)planning en financiële uitgangspunten, evalueren van gerealiseerde werken. Kernactiviteiten Contractbeheer: - Het voorbereiden van het sluiten van (ver)huur- en (ver)koopcontracten; - Toezicht houden op de panden met betrekking tot algemene toestand en naleving van contractuele verplichtingen; - Onderhandelen met eigenaar om tot verdere opties en contractverbeteringen te komen.

19 Mei 2019 - lees meer ...

Manager Acquisition Real Estate

Culemborg / Landelijk - ELLBRU Professionals B.V.

De Manager Real Estate and Expansion is verantwoordelijk voor alle zaken rondom het vastgoed binnen het eigen werkgebied. Dit houdt onder andere in het verwerven van nieuwe locaties, het verplaatsen dan wel optimaliseren van het huidige filialennet en het beheer en onderhoud van de huidige en toekomstige panden. In deze functie rapporteer je aan de Managing Director Real Estate and Expansion en geef je leiding aan de Manager Constructing and Engineering. Het doel van de functie is het creëren van een optimaal filialennet binnen het eigen werkgebied door middel van het verwerven van panden en gronden die geschikt zijn als verkooppunt. Daarnaast het verkopen en verhuren van ruimtes aan derden en het beheren van bestaande huurcontracten en alle projecten. Dit alles passend binnen het financiële beleid van ALDI. Kernactiviteiten: - Verdiepen in relevante interne en externe ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied; - Aangaan en benutten van interne en externe contacten (zoals beleidsmakers, projectontwikkelaar, makelaars en gemeentelijke overheden); - Zoeken naar locaties en onderzoeken van eigenschappen van een locatie op een commerciële kwaliteit, financiële haalbaarheid en planning; - Beoordelen en beïnvloeden van (wijzigingen op) bestemmingsplannen en detailhandelsvisie.

17 Mei 2019 - lees meer ...

Tendermanager wegenbouw

Midden Nederland - bouwhuysch

Als tendermanager leid en organiseer je het tenderproces van één of meerdere grote multidisciplinaire en complexe contracten. Het tenderproces wordt zowel procesmatig als inhoudelijk geleid vanaf de ontvangst van de uitnodiging van de aanbesteder tot en met het indienen van de aanbieding. In de tenderfase ben je het primaire aanspreekpunt voor de klant waar je een duurzame relatie mee opbouwt. Je weet de juiste vragen te stellen en bent in staat de klant te begrijpen. Het tenderteam stel je als tendermanager zelf samen en als een echte people manager ben je verantwoordelijk voor een goede werksfeer binnen het opgestelde tenderteam, waarin projectmedewerkers worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

15 Mei 2019 - lees meer ...

Bim coördinator

Groenlo - Voort

Dit ga jij doen als BIM coördinator: Jij bent verantwoordelijk voor het totale coordinatie model middels Solibri. Hierin zijn alle deelmodellen de staalconstructie, beton casco, het installatietechnische model etc. op elkaar afgestemd. Jij clasht de verschillende modellen en zorgt dat ze zowel intern als extern opgelost worden, jij houdt alles scherp in de gaten. Regelmatig zit je om tafel met de comakers, spreek je je verwachtingen uit en zorg je dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Je maakt de vertaalslag van de modellen naar de uitvoerbaarheid op de bouwplaats en houdt de uitvoeringsmodellen op de bouwplaats up to date. Kortom: jij zorgt ervoor dat alle modellen technisch gezien goed op elkaar aansluiten. Dit ben jij als BIM coördinator: Jij bent klaar voor de volgende stap in je carrière. Het vak wervoorbereiden heeft voor jou geen geheimen meer en je bent toe aan een nieuwe uitdaging/prikkel in je werk. Jij hebt een helicopter view en weet hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden. Jouw werk kenmerkt zich door nauwkeurigheid en je bezit goede communicatieve vaardigheden om op die manier het beste uit de samenwerking met de verschillende partijen te halen.

15 Mei 2019 - lees meer ...

Traineeship voor Civiele starters

Arnhem - bouwhuysch

Voor 3e jaars of net afgestudeerde civiele techneuten heeft bouwhuysch de vraag gekregen voor het werven en begeleiden van ambiteuze starters. De traineeship zal worden vorm gegeven door jouw wensen en persoonlijkheid. Aan de hand van persoonlijke coaching via het Insights Model wordt er samen met jouw gekeken hoe wij het traject aanvliegen. Misschien ben jij op je plek buiten dicht bij de de realisatie of pas jij meer bij de kant van projectbeheersing. Onze opdrachtgever is zowel actief in de wegenbouw als de beton- en waterbouw.

14 Mei 2019 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Gelderland - Zinwabo

Je wordt als Toezichthouder Bouw gedetacheerd aan een gemeente. Je houdt je bezig met toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, sloop en planologisch strijdig gebruik. Je inventariseert risico’s en rapporteert over oplossingen. Daarbij signaleer je overtredingen in procedures of uitvoering. Als je een overtreding signaleert ben jij medeverantwoordelijk voor een juiste oplossing. Dit kan zijn ‘een goed gesprek’ maar ook het opleggen van een bouwstop of het toepassen van bestuursdwang. Tenslotte geef je op woon- en bouwtechnisch en milieukundig gebied informatie aan burgers, bedrijven en instellingen.

14 Mei 2019 - lees meer ...

Uitvoerder beheer en onderhoud

Zwolle - Maandag

Als uitvoerder beheer en onderhoud heb jij de dagelijkse leiding op de bouwplaats van de te onderhouden gebouwen. Jij bent als modern bouwplaatsmanager verantwoordelijk voor de technische en organisatorische begeleiding van één of meerdere projecten. Je geeft op een motiverende en inspirerende manier leiding aan het personeel dat werkzaam is op de bouwplaats. Als uitvoerder beheer en onderhoud houd jij contact met onderaannemers en leveranciers en signaleer je meer- en minderwerken. Je realiseert projecten binnen de gestelde normen voor kwaliteit, budget en planning. Daarnaast stel je weekrapporten op en voert de bouwadministratie. Je bent de voorzitter bij werkbesprekingen en neemt deel aan bouwvergaderingen. Nogmaals, ben jij verantwoordelijk voor de uren- en kostenbewaking van het project zodat alles binnen budget blijft. Bij onze opdrachtgever staat ontwikkeling voorop. Zo krijg jij voldoende kans om je als professional te ontwikkelen. De projecten waar je aan gaat werken vinden veelal plaats in Midden-Nederland. Het is van belang dat je goed in team verband kunt werken en waarde hecht aan je relatienetwerk. Bij alle werken wordt er gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardig eindproduct. In deze functie werk je 40 uur in de week en je salaris ligt tussen de €2800,- en €4000,- bruto per maand. Je salaris is afhankelijk van je opleidingsniveau en/of werkervaring.

9 Mei 2019 - lees meer ...

Projectvoorbereider

Lichtenvoorde - Voort

Jij bent verantwoordelijk voor het begeleiden van diverse projecten. Je leest tekeningen en past deze aan als dat nodig is, bestelt materialen en stemt hierop de productie af. Je werkt in een grote ruimte met de rest van je collega's in een zelfsturend team. Jullie pakken gezamenlijk problemen op en je kunt goed omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.

8 Mei 2019 - lees meer ...

Calculator infra (< 20 miljoen)

Apeldoorn - bouwhuysch

Als Calculator infra bepaal je op basis van beleidslijnen en voor een deel volgens procedures en richtlijnen kostprijs en ramingen aan de hand van beschikbare gegevens. Je rekent zelfstandig bestekken en Design and Construct (D&C) werken uit met een maximum van € 20 miljoen. Je beschikt over een technisch HTS denk- en werkniveau en hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring. Je hebt kennis van besteksystematieken, uitvoeringstechnieken en automatisering met name MS-office en calculatieprogramma’s. Je bent in staat problemen te signaleren en op te lossen, kan anderen overtuigen van een bepaald standpunt en door middel van de juiste argumenten en methodes instemming verkrijgen bij collega’s. Verder ben je stressbestendig, nauwkeurig, hebt een snelle beeldvorming en kan zelfstandig en aan de hand van werkvoorschriften taken vervullen die ruimte bieden voor eigen interpretatie. Je hebt een drive om zelfstandig te willen werken, komt snel tot de kern van een project en hebt een scherp oog voor detail maar verzandt daar niet in. Je herkent jezelf in de gedragskenmerken durf, innovatief, inlevend en initiatief en beschikt over een gezonde hands-on mentaliteit.

8 Mei 2019 - lees meer ...

Calculator civiel infra - Flevoland

Almere - bouwhuysch

Als calculator civiel infra Flevoland heb je kennis van besteksystematieken en uitvoeringstechnieken en ben je verantwoordelijk voor het calculeren van RAW bestekken en UAV-gc contracten. Het bestek beoordelen en deze bevindingen overleggen met hoofdcalculatie. Je draagt zorg voor de benodigde documenten in de aanbestedingsfase. Waarnaast jij je ook bezig zal houden met het controleren van de hoeveelheden aan de hand van bouwtekeningen. Je bent in staat problemen te signaleren en op te lossen, kan anderen overtuigen van een bepaald standpunt en door middel van de juiste argumenten en methodes instemming verkrijgen bij collega’s.

6 Mei 2019 - lees meer ...

Uitvoerder openbare ruimte

Zwolle - Maandag

Als uitvoerder openbare ruimte ben jij direct verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten in de buitenruimte. Je bent een soort teamleider voor de medewerkers die het werk uitvoeren. In deze functie is het van belang dat je een echte verbinder bent en kan spiegelen met al je medewerkers. Je werkt namelijk met een zeer diverse groep medewerkers en onder andere met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is dan ook van belang dat je sociaal vaardig bent, het vertrouwen weet te winnen van je collega's en geduldig bent in de uitleg. Als uitvoerder openbare ruimte heb jij al enige ervaring in het uitvoeren van projecten in de openbare ruimte. Jij weet je technische en groene kennis over te brengen op je collega's en motiveert en stimuleert hen waar nodig. De projecten die zij vooral uitvoeren zijn integraal. Ik zal een voorbeeld schetsen. Rondom een verzorgingstehuis moet de openbare ruimte aangepakt worden. Jij bent dan verantwoordelijk voor de voorbereiding van al het groen, de bestrating en de aanleg van een nieuwe parkeerterrein. Je bent dus bezig met de volledige terreininrichting bij verschillende projecten.

6 Mei 2019 - lees meer ...

Engineer ondergronds infra

Zwolle - Maandag

Net afgestudeerd... Je hebt misschien je eerste werkervaring er al op zitten en je bent nu toe aan je eerste of volgende stap. Onze opdrachtgever is één van de grootste aannemers van Nederland. Om in voetbaltermen uit te drukken, je gaat direct spelen in de Champions League! De startersfunctie engineer ondergronds infra ben jij verantwoordelijke voor een groot aantal werkzaamheden. Ik hoor je nu bijna denken, 'zoveel verantwoordelijkheid als ik pas ben afgestudeerd?' Maak je geen zorgen, je wordt goed begeleid door ervaren engineers. Als engineer ondergrondse infra begeleid je engineersopdrachten op het gebied van kabel- en leidinginfrastructuren. Je focus komt te liggen op verschillende projecten door heel Nederland. Jouw kennis en ervaring is vooral bepalend tijdens de bestek- en offertefase. Als engineer ondergrondse infra ben je verantwoordelijk voor het adequaat vervaardigen, reviseren en archiveren van tekeningen van begin- tot eindfase. Je komt te werken bij een gedreven aannemer met een familiaire sfeer. Ze realiseren projecten door gedrevenheid en toewijding, op basis van betrouwbaarheid en wederzijdse waardering. Bij onze opdrachtgever werken vakmensen in een vast team, met korte lijnen die constant meedenken met de opdrachtgever. De startersfunctie engineer ondergrondse infra is voor 40 uur in de week en de werklocatie is centraal gelegen in de provincie Gelderland. Ook een goed salaris is niet meer dan logisch, je word betaald naar je opleidingsniveau en je werkervaring.

6 Mei 2019 - lees meer ...

Tendermanager beton en waterbouw

Apeldoorn - bouwhuysch

Als tendermanager leid je en organiseer je het tenderproces van één of meerdere grote multidisciplinaire en complexe (Design Build Finance & Maintain) contracten. Het tenderproces wordt zowel procesmatig als inhoudelijk geleid vanaf de ontvangst van de uitnodiging van de aanbesteder tot en met het indienen van de aanbieding. Bij een succesvolle aanbesteding leiding nemen en het organiseren van de opvolging van de contractonderhandelingen en zorgdragen voor de overdracht van het contract aan het uitvoeringsteam. Zorg dragen voor de evaluatie van het tenderproces. Als echte people manager ben je verantwoordelijk voor een goede werksfeer binnen het opgestelde tenderteam, waarin projectmedewerkers worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Dit doe je oa door het houden en organiseren van brainstormsessies, ontwerp- en uitvoeringsreviews.

5 Mei 2019 - lees meer ...

Projectleider Sloopwerken

Zwolle - Maandag

Als projectleider sloopwerken ben jij operationeel verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele sloopproces van meerdere projecten. Je houd je bezig met de projectplanning, bewaakt de voortgang, de klanttevredenheid, de kwaliteit en het resultaat van de projecten die aan jou zijn toegewezen. Daarnaast ben je ook financieel en budget verantwoordelijk. In jouw positie als projectleider sloopwerken heb jij een sterke focus op het efficiënter maken van de interne en externe processen. Op deze manier ben je altijd in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Veiligheid staat hoog in het vaandel, als projectleider sta jij voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers op jouw projecten. Het is belangrijk dat je dit goed monitort. Jij bent een echte verbinder. Betrokken en gemotiveerde medewerkers hebben een groot aandeel in het succes dat jij wil bereiken. Je werkt voornamelijk vanuit de verschillende projectlocaties die verspreid zitten door het hele land. Je wordt ondersteund door de afdeling werkvoorbereiding en rapporteert aan de directie. Aangezien de functie een brede verantwoordelijkheid kent, is ervaring in een soortgelijke functie een harde eis.

3 Mei 2019 - lees meer ...

Calculator Sloopwerken

zwolle - Maandag

Voor onze opdrachtgever in regio Zwolle ben ik op zoek naar een calculator voor sloopprojecten. In deze uitdagende rol als calculator ben jij verantwoordelijk voor juiste kostencalculaties. Samen met het team ben jij bezig met het berekenen en beoordelen van alle projectkosten. Als calculator ben jij nauwkeurig in het bestuderen van projecttekeningen. Zodra jij een tekening ziet weet jij al welke kosten er mogelijk gemaakt gaan worden. Jij gaat direct aan de slag. De projectleider en werkvoorbereider vertellen je graag meer over het project waardoor jij precies weet welke projectonderdelen berekend moeten worden. Het eindresultaat is geweldig! Door jouw kloppende kostenraming weten alle betrokkenen wat de projectkosten zijn. Jij zorgt ervoor dat verassingen uitgesloten zijn. Als calculator bij onze opdrachtgever is elke dag anders. Regelmatig doe jij een projectbezoek met projectleiders, want jij wilt meer weten over het project. Nieuwsgierigheid naar meer informatie is dan ook typerend voor jouw karakter. Als calculator ben jij  het verlengstuk van de directie

3 Mei 2019 - lees meer ...

EMVI-schrijver

Zwolle - Maandag

Als EMVI-schrijver ben jij verantwoordelijk voor het gehele aanbestedingstraject. Samen het jouw team bepaal jij de juiste strategie voor het schrijven van de EMVI-plannen. Jij weet als geen ander hoe je de winnende aanbesteding moet schrijven. Jouw EMVI-plannen zijn SMART, overtuigend en duidelijk. Opdrachtgevers weten met jouw plannen precies wat er verwacht kan worden. Jij hebt een coachende rol in je team en weet goed hoe je het maximale uit je collega's kan halen. Winnende aanbestedingen moeten samen met het team gevierd worden. Belangrijk in deze rol is jouw creatieve en innovatieve werkwijze. Door jouw ervaring ben jij de verbindende factor tussen de theorie, kennis en de praktijk. Collega's, opdrachtgevers en andere betrokken weten dat elke inhoudelijke vraag door jou beantwoordt kan worden en voelen door jouw betrokkenheid de ruimte om hierover te sparren. Ervaring in het ‘groene' werkveld is belangrijk. Jij weet als geen ander dat ruimtelijke buitenprojecten een positief effect hebben op het welzijn van de mens. 

3 Mei 2019 - lees meer ...

Bouwkundig constructief modelleur

Apeldoorn - Voort

Als gedreven Bouwkundig Constructief Modelleur ga je werken binnen het Revit team. Hierbinnen ben je verantwoordelijk voor het modelleren, meedenken en uitwerken van projecten met behulp van Revit. Daarnaast werk je als Bouwkundig Constructief Modelleur mee binnen het BIM team waar je meewerkt aan BIM activiteiten. Voor vragen vanuit de klant ben jij het eerste aanspreekpunt, het is dan ook belangrijk dat je klantgericht bent en dat voor jou kwaliteit altijd voorop staat. Binnen het Revit team is het jouw verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen en medewerkers te ondersteunen en te coachen.

2 Mei 2019 - lees meer ...

Bouwkundig constructeur

Apeldoorn - Voort

Als Bouwkundig Constructeur maak je deel uit van het ervaren constructeurs-team. Jij wordt verantwoordelijk voor diverse woning- en utiliteitsbouw projecten, welke je in goede banen dient te leiden. Naast het maken van constructief rekenwerk, stuur je collega constructeurs en constructief tekenaars aan. Je taken zijn onder andere het verzorgen van sterkte berekeningen ten behoeve van beton-, staal-, hout- en funderingsconstructies. Tevens heb je regelmatig overleg met de overige leden van het team en directie. Deze functie is passend voor zowel starters als ervaren Constructeurs.

2 Mei 2019 - lees meer ...

Combinatie rol van werkvoorbereider uitvoerder

Apeldoorn - Centerpoint Utrecht

In de rol van werkvoorbereider/uitvoerder ben jij van A-Z betrokken bij het project.  U bent verantwoordelijk voor de complete projectvoorbereiding en voert dagelijkse leiding op de bouwplaats.  U draagt zorg voor een goede planning, projectadministratie, veiligheid en kwaliteit op de bouwplaats. Als mensgerichte werkvoorbereider/uitvoerder weet u het bouwteam goed aan te sturen en te coachen en bent u klantgericht naar onze klant. U signaleert tijdig uitvoeringsproblemen en gaat hier adequaat mee om.

30 April 2019 - lees meer ...

Projectleider kabels en leidingen

Zwolle - Maandag

Als projectleider kabels en leidigen ben jij verantwoordelijk voor een goede begeleiding en afronding van diverse FttH projecten op zowel operationeel als financieel vlak. Je bent de eindverantwoordelijke voor de planning, de werkvoorbereiding, de uitvoering, de oplevering en het resultaat van het werk. Tijdens het werk onderhoudt je contact met de klanten in de uitvoering en nieuw te verwachten werken. Je coördineert en instrueert jouw projectmedewerkers bij het verrichten van uiteenlopende taken. Als projectleider kabels en leidingen zorg je voor een goede communicatie tussen collega's, klanten en andere interne afdelingen. Ook het KAM-beleid is een groot deel van je takenpakket. Je bent er verantwoordelijk voor dat interne en externe processen correct en tijdig worden uitgevoerd. Ook horen commerciële activiteiten tot één van je taken. Je moet hierbij denken aan het onderhouden van contacten met bestaande klanten en het aangaan van nieuwe contacten om het werkaanbod op peil te houden.

30 April 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Calculator GWW

Gelderland - bouwhuysch

Onze opdrachtgever is al ruim 30 jaar een grote naam in Nederland in de GWW-sector. Als werkvoorbereider / calculator GWW ben je verantwoordelijk voor het opstellen scherpe kostprijsbegrotingen op en geef je advies op prijstechnisch gebied. Risico’s zie je als kansen en die weet je goed te verdedigen. Na de gunning bereid je de projecten voor en ondersteun je de uitvoerder en projectleider waar nodig. Verder vraag je prijzen en offertes aan, maak je meer- en minderwerkbegrotingen, beheerst de projecten qua tijd, inzicht en repporteert hierover aan het aan het hoofd bedrijfsbureau. Je bent nauwkeurig, excellent in cijfermatig analyseren en bent als werkvoorbereider / calculator GWW in staat creatieve oplossingen te bedenken.

29 April 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Techniek

zwolle - Maandag

Als werkvoorbereider civiele techniek heb je verschillende verantwoordelijkheden. Zo zorg jij er bijvoorbeeld voor dat de ontwerpen worden omgezet naar civieltechnische tekeningen en RAW bestekken. Jij bent binnen alle fasen inzetbaar en jij kan zowel zelfstandig als in  teamverband werken. Waar nodig adviseer jij de opdrachtgever over alternatieven. Daarnaast ben jij erg sociaal omdat jij ook verantwoordelijk bent voor het onderhouden van de contacten met de opdrachtgever. Als werkvoorbereider civiele techniek heb jij veel doorzettingsvermogen. Daarnaast is ervaring met AutoCAD en Civil-3D een pré. Als werkvoorbereider ben je ook in staat om de uitvoering te ondersteunen. Jij bent een ondernemende alleskunner op het gebied van verkeer, infrastructuur en mobiliteit.  

29 April 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider Openbare Ruimte/Groen

zwolle - Maandag

Als werkvoorbereider openbare ruimte ben jij verantwoordelijk voor de kleinere projecten. Denk bij deze projecten bijvoorbeeld aan het ontwerpen en maken van daktuinen, terreininrichting en tuinindeling. De opdrachtgevers zijn divers, van een verzorgingstehuis tot gemeenten bijvoorbeeld. De bestrating, het groen, het aanplanten en verplanten van bomen zijn voorbeelden van de werkzaamheden binnen de projecten. Het betreft de volledige terreinindeling. Op termijn ben jij ook in staat om ook de grotere projecten te doen. Doordat de uitvoerders een groot netwerk hebben komen er regelmatig projecten binnen. Als werkvoorbereider ben jij in staat om met de verkregen informatie van de uitvoerder het plan uit te werken. Door de verschillende aanvragen kan jij aan meerdere projecten tegelijk werken, een baan met veel afwisseling dus. Als werkvoorbereider openbare ruimte houd jij van een informele sfeer en vind jij het niet erg om af en toe een uur later naar huis te gaan. Daarnaast heb jij ambitie om door te groeien en vind je het niet erg om alleen te werken. Hierbij staat er natuurlijk wel altijd een team voor je klaar. Jij vindt het fijn om binnen een laagdrempelige organisatie te werken waar veel aandacht is voor jou als persoon.

29 April 2019 - lees meer ...

Lead Engineer Werktuigbouwkunde

zwolle - Maandag

Als engineer werktuigbouwkunde ben jij in staat een programma van eisen op te stellen, dit doe in overleg met de opdrachtgever. Jij berekent, ontwerpt en begroot installaties. Daarnaast draag jij de verantwoordelijkheid over meerdere (deel)projecten. Ook heb jij een coachende rol naar de medewerkers op de afdeling.   Als engineer werktuigbouwkunde ben je regelmatig in overleg met andere afdelingen. Dit overleg gaat bijvoorbeeld over de coördinatie van de uitvoering en het ontwerp. Offerteaanvragen, planningen, aanvragen voor goedkeuringen bij nutsbedrijven, opstellen van werkbegroting en het verzorgen van de materiaalplanning, een greep uit de taken waar jij verantwoording voor draagt.   Als engineer werktuigbouwkunde heb jij ook leidinggevende kwaliteiten. Zo geef jij bijvoorbeeld leiding aan engineers, CAD-engineers en werkvoorbereiders. Ook ben jij verantwoordelijk voor de gestelde budgetten in de werkbegroting, tijdsduur van het project en uitvoering van de vastgestelde personeels-, Arbo- en kwaliteitsbeleid. Kortom jij bent een alleskunner! 

26 April 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider groen (beheer)

Zwolle - Maandag

Als werkvoorbereider groen werk jij twee dagen in de week ter vervanging van een langdurig zieke medewerker. Je komt in deze functie terecht op de afdeling beheer en zal je dus bezig gaan houden met de beheerkant van het stedelijk groen. Er wordt van je verwacht dat je je vooral gaat bezig houden met kleine beplantingsplannen, een bomenlaan die aangepakt moet worden en het beheer van verscheidene speelplaatsen. Als werkvoorbereider groen houd jij je dus bezig met wat kleinschaligere projecten. Daardoor is je ervaring minder van belang. Je bent niet veel bezig met ontwerpen maar houd je meer bezig met het organiseren van onderhoudsmaatregelen. Je bestelt de benodigde materialen en zorgt dat alles tijdig op de juiste plek staat. Het is wel van belang dat je de technische tekeningen en bestekken kunt lezen zodat je de juiste stappen kunt nemen om een project te laten slagen. Deze functie valt in schaal 8 en dat betekent dat het loon, afhankelijk van ervaring, tussen de 2593,63 euro bruto per maand en 3750,91 euro bruto per maand is.

25 April 2019 - lees meer ...

Bent u woonachtig in de provincie Gelderland en weet u van aanpakken? Dan is een baan in de bouw misschien een uitgelezen functie voor u. Bouwjobs.nl is een jobboard speciaal gericht op het midden en hoger kader in de bouw. Werkvoorbereiders, tekenaars, projectleiders, etc. zijn allemaal mensen die wij nodig hebben om bouwprojecten van de grond te krijgen. Al vaker naar vacatures gezocht in de provincie Gelderland? Bouwjob.nl heeft zeker genoeg banen om een keus uit te maken.

Zoeken naar vacatures bij Bouwjobs.nl

Met één klik bent u op de hoogte van de functies en kunt u zicht daarop inschrijven of solliciteren. Zoekt u een job in de renovatie of juist in de nieuwbouw? Bouwjobs.nl heeft een breed netwerk van bedrijven waar u spoedig aan de slag kunt. Het zoeken gaat snel en eenvoudig:
- Zoek op functiegroep
- Zoek op branche
- Zoek op regio
- Zoek op uw ervaring in de bouw
Wanneer dit allemaal is ingevoerd kunt u zoeken naar de baan die bij u past.

CV plaatsen

U kunt ook uw CV plaatsen op deze website. Werkgevers die naar iemand op zoek zijn kunnen zo in één oogopslag zien of de juiste personen voor een baan te vinden zijn. Op deze manier kunt u vlot een goede baan hebben.

Vacature alert

Met de vacaturealert ontvangt u éénmaal per dag de nieuwste vacatures die bij uw profiel passen. Dit is geheel gratis en u wordt elke dag weer op de hoogte gehouden. Is er iets voor u bij dan kunt u direct reageren.

Opleidingen

U kunt ook via Bouwjobs.nl aan de juiste opleiding beginnen om uw kennis uit te breiden en zo eerder kans op een baan te hebben. U bent breder inzetbaar en meer gespecialiseerd in een bepaalde functie. Kijk voor meer informatie op de website.

Filteren