Vacatures projectontwikkelaar / projectontwikkeling


17 vacatures gevonden

Projectontwikkelaar

Amsterdam - Solid People

- Een afgeronde (bouwtechnische) opleiding op HBO- of academisch niveau. - Minimaal 5 jaar ervaring met het zelfstandig aansturen van ontwikkelingstrajecten. - Woonachtig in (de omgeving van) Amsterdam. - Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. - Een nuchtere en pragmatische instelling. - Een gedreven en ambitieuze persoonlijkheid met een gezonder dosis humor.

Gisteren - lees meer ...

Project ontwikkelaar bouw

Rotterdam - Voort

Ben jij een ervaren ontwikkelaar bouw en wil je aan de slag met middelgrote en grootschalige projecten in de randstad? Dan zoeken wij jou! Je komt terecht bij een vastgoedmaatschappij in de randstad. Samen met een team van ontwikkelaars pakt ieder geheel zelfstandig een aantal projecten op. Vanaf voorlopig ontwerp stap je in en pak je dit traject geheel beet tot de uitvoeringsfase. Je draagt het zorgvuldig over aan de aannemer en blijft daarna nog sparringspartner. Projecten zijn binnen stedelijk en buitenstedelijk. Denk aan projecten zoals: Appartementen, Woonzorgcentra en Nieuwbouw wijken.

Gisteren - lees meer ...

Technisch Ontwikkelaar / Planvoorbereider

Zuid-Holland, Utrecht - Seven Oaks

Als Technisch Ontwikkelaar / Planvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de multidisciplinaire projectvoorbereiding van het bouwproject. Daarnaast houd jij je ook bezig met het optimaliseren van de projectdoelstellingen. In de functie van Technisch Ontwikkelaar / Planvoorbereider werk je vanaf het plan tot en met het contract. Je draagt zorg voor een gedegen overdracht aan de uitvoering en werkvoorbereiding. Verder ben je verantwoordelijk voor: het uitvoeren van inventariserende en voorbereidende werkzaamheden; het opstellen van het projectmanagementplan; het opstellen van efficiënte, tot in detail uitgewerkte, planningen en tijdsschema's; het uitwerken van effectieve, gedetailleerde werkmethoden, werkplannen en (specifieke) werkinstructies; het opstellen en verzorgen van de inkoopvoorbereiding van contracten inclusief termijnregeling, met adviseurs, ketenpartners en eventuele andere onderaannemers; het verzorgen van de coördinatie van tekeningenschema's en gegevensbehoefteschema's en het opstellen van processchema's met bijbehorende fasedocumenten; het organiseren van overleg met onderaannemers om de verschillende disciplines op elkaar af te stemmen; het oplossen van knelpunten gedurende het proces zowel in- als extern; het onderhouden van contact met diverse partijen, waaronder de opdrachtgever en architect.

19 September 2017 - lees meer ...

Technisch Ontwikkelaar Woningbouw

Zuid-Holland, Randstad - Seven Oaks

Voor onze opdrachtgever ben ik op zoek naar een Planvoorbereider / Technisch Ontwikkelaar. Als Planvoorbereider / Technisch Ontwikkelaar ga jij je bij dit bedrijf bezighouden met woningbouwprojecten. Jij bent het aanspreekpunt voor de klanten. Verder ben je verantwoordelijk voor het voortraject, de begrotingen en offertes. Je voert nauwkeurige controles uit op de uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid van de woningbouwprojecten. Als Planvoorbereider / Technisch Ontwikkelaar ziet jouw takenpakket er als volgt uit: je geeft leiding aan het projectteam in de engineeringsfase; je benoemt de risico's binnen het project en schakelt eventueel (externe) deskundigen in; je voert inventariserende en voorbereidende werkzaamheden uit; je stelt een projectmanagementplan op en bewaakt dit plan; je bent aanspreekpunt en deskundige op het gebied van kosten, bouwmethodiek, planning en logistiek; je stelt efficiënte, tot in detail uitgewerkte, planningen en tijdsschema's op; je onderhoudt contact met de opdrachtgever, leveranciers en adviseurs; je bewaakt de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang van het tekenwerk en legt daarbij de afspraken vast.

16 September 2017 - lees meer ...

Projectontwikkelaar

Zuid-Holland - Seven Oaks

Wij zoeken een geschikt persoon voor onze vacature Projectontwikkelaar. Als Projectontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het organiseren, coördineren en optimaliseren van projecten. Jij controleert, als Projectontwikkelaar, of de projectdoelstellingen nagestreefd worden. Verder bestaan je taken uit: je schrijft en bewaakt het projectmanagementplan; je onderhoudt in- en externe relaties; je maakt contractstukken; je werkt de werkmethoden, -plannen en -instructies uit; je bent verantwoordelijk voor de procedures en financiën van het project; je controleert de voortgang van tekenwerk op kwaliteit en kwantiteit; je lost knelpunten binnen het project op.

16 September 2017 - lees meer ...

Hoofd Commercie en Projectontwikkeling

Noord-Holland, Utrecht - Seven Oaks

In de functie Hoofd Commnercie en Projectontwikkeling Bouw ben je werkzaam in Midden-Nederland. Als Hoofd Commercie en Projectontwikkeling Bouw ben je medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het verkoopbeleid binnen de onderneming. Het Hoofd Commercie en Projectontwikkeling Bouw heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: het maken van een strategisch plan en omzet- en winstdoelstellingen; het onderhoudt van het relatienetwerk en uitbreiding hiervan om zo tot nieuwe offerteaanvragen te komen; koude acquisitie voor de bouwproductie in de regio; het inschatten van risico's per aanbieding en deze vastleggen en een plan van aanpak daarvoor laten opstellen; voeren van prijsonderhandelingen met de opdrachtgever; vaststellen van de projectorganisatie in het voortraject; coördineren van de bouwkundige activiteiten binnen een bouwteam; planning, voortgangsbewaking en bewaking resultaten van de onder hem vallende medewerkers; toezicht op het beheer en archivering van documenten vanaf het eerste contact tot en met de overdracht aan de uitvoering; (concept-) ontwikkelingen tot stand brengen, al of niet met medewerking van partners; toezicht houden op de financiële bewaking van projecten; behandeling van klachten op managementniveau; de terugkoppeling bewerkstelligen van gerealiseerde projecten, zodat hier lering uit kan worden getrokken voor de toekomst;

16 September 2017 - lees meer ...

Technisch Ontwikkelaar Woningbouw

Zuid-Holland, Rotterdam-Rijnmond - Seven Oaks

Onze recruiter Richard Hol zoekt een Technisch Ontwikkelaar. Als Technisch Ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de multidisciplinaire projectvoorbereiding van het project en het optimaliseren van de projectdoelstellingen. Jij verzorgt aan het eind van het proces, als Technisch Ontwikkelaar, de overdracht naar realisatie. Verder ben je als Technisch Ontwikkelaar verantwoordelijk voor: het coördineren en realiseren van de ontwerp- en engineeringsfase in bouwprojecten binnen het budget en de planning; het opstellen van het projectmanagementplan, met doelstellingen en uitwerkingen t.a.v. voorbereidingsplanning, uitvoerings- en deelplanningen, werk- en uitvoeringsbegroting, uitvoeringsontwerp en risicomanagementplan en het bewaken hiervan; het samenwerken met en tussen de ketenpartners, overige onderaannemers en toeleveranciers in deze fase van het project en ben jij het aanspreekpunt en deskundige op het gebied van kosten, bouwmethodiek, planning en logistiek; het uitwerken van effectieve, gedetailleerde werkmethoden, werkplannen en (specifieke) werkinstructies; het onderhouden van contact met de diverse partijen, waaronder de opdrachtgever; het verzorgen van interne afstemming tussen de verschillende projectteamdisciplines.

16 September 2017 - lees meer ...

Planvoorbereider/Technisch Ontwikkelaar

Zuid-Holland, Utrecht - Seven Oaks

De Planvoorbereider/Technisch Ontwikkelaar Bouw is verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de multidisciplinaire projectvoorbereiding van het project en het optimaliseren van de projectdoelstellingen. De Planvoorbereider/Technisch Ontwikkelaar Bouw werkt hierbij van plan tot en met contract en draagt zorg voor een gedegen overdracht aan de uitvoering en werkvoorbereiding. Als Planvoorbereider/Technisch Ontwikkelaar Bouw ben je werkzaam in de regio Zuid-Holland - Rotterdam- Utrecht Als Planvoorbereider/Technisch Ontwikkelaar Bouw ben je verantwoordelijk voor: de onderhanden projecten voor de technische, logistieke en financiële maakbaarheid van het integraal ontwerp en het benoemen van de risico's en het inschakelen van evt. (externe) deskundigen; de uitvoering van inventariserende en voorbereidende werkzaamheden; het opstellen van het projectmanagementplan, met doelstellingen en uitwerkingen t.a.v. voorbereidingsplanning, uitvoerings- en deelplanningen, werk- en uitvoeringsbegroting, uitvoeringsontwerp en risicomanagementplan en het bewaken hiervan; samenwerking met en tussen de ketenpartners, overige onderaannemers en toeleveranciers in deze fase van het project en ben jij het aanspreekpunt en deskundige op het gebied van kosten, bouwmethodiek, planning en logistiek; het opstellen van efficiënte, tot in detail uitgewerkte, planningen en tijdsschema's, teneinde binnen het contractuele tijdspad levering van materieel, goederen, diensten te waarborgen en de uitvoering optimaal te ondersteunen. In het bijzonder: algemeen tijdschema, gegevensbehoefteschema, inkoopschema, personeelsplanning, bouwplaatsinrichting, materieel/materiaalschema, 3-maandenplanning, manurenplanning en onderaannemers- en leveranciersplanning inclusief tekenschema's; het uitwerken van effectieve, gedetailleerde werkmethoden, werkplannen en (specifieke) werkinstructies; het opstellen en verzorgen van de inkoopvoorbereiding van contracten inclusief termijnregeling, met adviseurs, ketenpartners en eventuele andere onderaannemers; het verzorgen van de coördinatie van tekeningenschema's en gegevensbehoefteschema's en het opstellen van processchema's met bijbehorende fasedocumenten; het organiseren van overleg met onderaannemers om de verschillende disciplines op elkaar af te stemmen, bewaakt de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang van het tekenwerk van deze partijen en legt daarbij de afspraken vast; verantwoordelijk voor het oplossen van knelpunten gedurende het proces zowel in- als extern; het onderhouden van contact met de diverse partijen, waaronder de opdrachtgever en architect.

16 September 2017 - lees meer ...

Doortastende Projectontwikkelaar

Gelderland - Kracht Recruitment

Als projectontwikkelaar ben je betrokken bij de conceptfase tot en met de realisatie fase van diverse projecten. De projectontwikkelaar zal hierin waakzaam zijn op de werkzaamheden en bijhorende doelen, risico’s beperken, commerciële aspecten tot zich nemen en de daarbij horende financiële kaders in het vizier houden. Het doel is om hiermee het maximale uit een bouwproject te halen, waarbij de visie van de eindgebruiker centraal staat en het besef dat grenzen tussen wonen, werken en ontspannen steeds verder vervagen. Dit betreft dus een vacature waarbij je invloed hebt op alle aspecten van het project met een zeer afwisselend takenpakket.Als projectontwikkelaar verricht je dus de volgende taken:- Zoeken van bouwlocaties;- Ontwikkelen van bouwconcepten; - Opstellen van Programma van Eisen; - Opstellen van Exploitatiebegroting; - Opstellen van haalbaarheidsstudies; - Selecteren van bouwparticipanten en makelaars; - Samenstellen verkoopbrochures; - Toetsen projecten en wet en regelgeving; - Vergunningen regelen; - Bouwcontract vorm; - Aanbesteding; - Ontwerpproces en engineering coördineren; - Bouwbegeleiding; - Aannemers aansturen; - Oplevering; - Voor een deel de verkoop begeleiden i.s.m. makelaars.

14 September 2017 - lees meer ...

Aankomend Projectontwikkelaar Eindhoven

Eindhoven - Kracht Recruitment

Als Projectontwikkelaar ben je betrokken bij de conceptfase tot en met de realisatie fase van diverse projecten. De projectontwikkelaar zal hierin waakzaam zijn op de werkzaamheden en bijhorende doelen, risico’s beperken, commerciële aspecten tot zich nemen en de daarbij horende financiële kaders in het vizier houden. Het doel is om hiermee het maximale uit een bouwproject te halen, waarbij de visie van de eindgebruiker centraal staat en het besef dat grenzen tussen wonen, werken en ontspannen steeds verder vervagen. Dit betreft dus een vacature waarbij je invloed hebt op alle aspecten van het project met een zeer afwisselend takenpakket.Als projectontwikkelaar verricht je dus de volgende taken:- Zoeken van bouwlocaties;- Ontwikkelen van bouwconcepten; - Opstellen van Programma van Eisen; - Opstellen van Exploitatiebegroting; - Opstellen van haalbaarheidsstudies; - Selecteren van bouwparticipanten en makelaars; - Samenstellen verkoopbrochures; - Toetsen projecten en wet en regelgeving; - Vergunningen regelen; - Bouwcontract vorm; - Aanbesteding; - Ontwerpproces en engineering coördineren; - Bouwbegeleiding; - Aannemers aansturen; - Oplevering; - Voor een deel de verkoop begeleiden i.s.m. makelaars

13 September 2017 - lees meer ...

Projectontwikkelaar 8949

Leiden - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor het initiëren en doorontwikkelen van woningbouwprojecten. U voert overleg met diverse partijen, zowel intern als extern. U stelt budgetten op en bewaakt deze. U bent verantwoordelijk voor het (laten) uitwerken van het voorlopig ontwerp. U bent verantwoordelijk voor de verkoop nieuwbouwprojecten. U werkt nauw samen met de directie. U geeft gevraag en ongevraagd advies en u signaleert kansen in de markt.

23 Augustus 2017 - lees meer ...

Projectontwikkelaar

Regio Midden Brabant - Propylon

Als ervaren projectontwikkelaar draagt u zorg voor de ontwikkeling en realisatie van diverse projecten in zowel de woning- als utiliteitsbouw. U voert uw werkzaamheden binnen de daarvoor gestelde doelen en de daarbij horende financiële kaders uit. U vervult een coördinerende en leidende rol tussen alle betrokken partijen. Als projectontwikkelaar bent u mede verantwoordelijk voor de technische uitwerking van het ontwikkelingsplan.

8 Augustus 2017 - lees meer ...

Internationaal Projectontwikkelaars (Junior / Medior)

Schiphol / West-Europa - Solid People

- Ondersteunen van de commercieel manager gedurende de acquisitiefase. - Vaststellen van de kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden voor de projecten. - Selecteren, beoordelen en aansturen van de externe projectteams (architecten, constructeurs en overige adviseurs). - Onderhouden van contacten met opdrachtgevers (veelal internationale beleggers), overheidsinstanties en overige projectbetrokkenen. - Aanvragen van (bouw)vergunningen. - Voorbereiden en (laten) opstellen van aanbestedings- en contractstukken. - Opstellen van Programma’s van Eisen. - Aansturen van Projectteams waaronder het voorzitten Projectgroep en Bouwteam. -(Laten) opstellen en bewaken van (tijds)planningen. - Beoordelen van kostenramingen, stichtingskostenoverzichten en overige financiële (project)overzichten. - Beheersing planning, financiën, projectadministratie en kwaliteit.

17 Juli 2017 - lees meer ...

Technisch Vastgoedbeheerder

Naarden - YER

Ben jij zowel technisch als commercieel onderlegd? Sta je graag in contact met de klant en ben je oplossingsgericht voor vastgoedvraagstukken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als Technisch Vastgoedbeheerder bij Newomij ben je verantwoordelijk voor het technisch beheer van jouw deel van de vastgoedportefeuille. Je bent belast met het dagelijks onderhoud, huurmutaties en opleveringen alsmede herstel- en renovatieprojecten. Je bent commercieel ingesteld en vindt het leuk om met de klant in contact te zijn. We zoeken iemand die communicatief sterk is en de samenwerking met het team opzoekt. Je weet in te spelen op de huidige marktsituatie en op de wensen van de huurders, met name van de woningen maar ook van de commerciële objecten. Je bent een echte kartrekker en denkt mee in de processen.

13 Juli 2017 - lees meer ...

Projectontwikkelaar

Tilburg - Van Leeuwen P&O

In deze functie ben je mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van bestaande posities en van potentiële nieuwbouwlocaties in eigen beheer of in combinatie met andere partijen. Je bent onder andere verantwoordelijk voor alle aspecten die aan bod komen tijdens het ontwikkeltraject. Je bent actief bij het verwerven en initiëren van nieuwe plannen en projecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de intergrale ontwikkeling, verkoop en realisatie van de door jouw ontwikkelde projecten. Vanzelfsprekend ben je hierin een belangrijke schakel tussen de diverse betrokken partijen. Je beschikt over uitstekende commerciële eigenschappen waarmee je je relatienetwerk bijhoudt en uitbreidt.

10 Juli 2017 - lees meer ...

Projectmanager Realisatie (met kennis van BIM, LEAN en ketenintegratie)

Amsterdam - Solid People

Namens een ambitieuze, vernieuwende en zeer actieve ontwikkelingsmaatschappij zijn wij actief met de werving van een Projectmanager Realisatie. Onze opdrachtgever ontwikkelt voor eigen rekening en risico projecten met betrekking tot wonen, werken en winkelen en doet dit op een innovatieve en vooruitstrevende wijze. In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle aspecten van het uitvoeringsproces van (woning)ontwikkelingstrajecten, met behulp van BIM, LEAN en ketenintegratie.

4 Juli 2017 - lees meer ...

Development Manager Logistiek Vastgoed | Delin Capital Asset Management

Rotterdam - Solid People

With the development business expanding rapidly DCAM is looking for a talented development manager who can strengthen the team in the Netherlands. Responsabiliteit: - Developing conceptual designs for standard logistics facilities based on available land plots in consultation with a team of external experts. - Developing conceptual designs and performance specifications for build to suit logistics facilities in consultation with international client teams. - Calculating investment budgets and rental costs using our financial models. - Composition of customized and professional bid documents. - Interaction with clients through participation in introductory meetings pitches and contract negotiations. - Interaction with authorities with a focus on possibilities. - Reporting to Development director on the above

30 Juni 2017 - lees meer ...

Op deze site bent aan het juiste adres als het gaat om vacatures projectontwikkelaar in Nederland. Wij bieden een relevant en structureel overzicht van alle beschikbare banen binnen deze functie.

Op internet zijn er vele websites met iedere vele vacatures en het soms lastig om de juiste vacature te vinden. Echter, ben je werkzaam binnen de bouwkunde of de civiele techniek, dan ben je hier aan het juiste adres. Het is niet alleen zo dat wij alleen maar bouwkundige of civieltechnische vacatures vanaf MTS-niveau hebben, maar je hebt hier ook nog eens de perfecte tools om de juiste vacature te vinden. In ons uitgebreide zoekformulier vult u de gewenste regio('?s), functiegroep(pen) (waaronder projectontwikkeling), branche(s) en ervaringscriteria in, u drukt op Zoeken en binnen enkele seconden staan 100% relevante vacatures op uw scherm.

Wilt u liever solliciteren vanuit uw luie stoel? Plaats dan uw CV (eventueel anoniem) in onze CV-database. Geïnteresseerde werkgevers kunnen dan contact met u opnemen, in plaats van andersom. Plaats nu uw CV in onze CV-database en binnen 24 uur heeft u al de eerste reacties van geïnteresseerde werkgevers.

Heeft u als projectontwikkelaar, ontwikkelende aannemer of andere partij in de bouw een vacature van projectontwikkelaar open staan? Klik dan hier voor de mogelijkheden.

Filteren