Vacatures projectontwikkelaar / projectontwikkeling


18 vacatures gevonden

Technisch beheerder Vastgoed

Arnhem - Maandag

Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Arnhem - Doetinchem zijn we op zoek naar een enthousiaste technische beheerder voor het cluster Vastgoed Facilitair. Dit team richt zich in hoofdzaak op de huisvesting, het beheer en huurdersonderhoud van gemeentelijke gebouwen en technische installaties, de zorg voor de veiligheid van de gebouwen en installaties en de leefbaarheid in de gebouwen. De technische beheerder zal met name regie gaan voeren op het gebruikersonderhoud bij de gemeentelijke gebouwen waaronder een 2-tal brede scholen, gemeentelijke zwembaden, brandweer kazernes en de sportcomplexen. Het betreft tevens operationele werkzaamheden op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Het betreft o.a. de volgende werkzaamheden en taken : - Is verantwoordelijk voor de voorbereiding en/of uitvoering van de gebruikersonderhoud zet daartoe i.s.m. opdrachtgever opdrachten uit naar eigen operationeel medewerkers en/of externe partijen; - Voert regie, coördineert, begeleidt en houdt toezicht op het uit te voeren gebruikersonderhoud en functionele aanpassingen door zowel eigen personeel als derden; - Behandelt en registreert de voortgang van meldingen en onderhoud houdt de object gegevens bij; - Analyseert de binnengekomen meldingen, ontdekt trends en anticipeert daarop door in overleg te treden met betrokken partijen en acties uit te zetten; - Bewaakt namens de huurder de voortgang en afhandeling van onderhoudsmeldingen m.b.t. het eigenaaronderhoud. Signaleert hierbij stagnatie, stemt hierover af en schaalt indien nodig tijdig op; - Is verantwoordelijk voor de opstelling van de Duurzame Meerjarig Onderhoudsplanning (MOP) en een meerjaren investeringsraming en levert hiervoor de gegevens aan ten behoeve van de begroting; - Voert regie op de realisatie van contracten met externe partners/leveranciers en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken nageleefd en uitgevoerd worden; - Voert de regie over of ondersteunt aanbestedingstrajecten; - Signaleert knelpunten, levert een bijdrage aan inspecties en adviseert over het uitvoeren van acties die in het kader van de omgevingsvergunningen, inspecties en RI&E's uitgevoerd moeten worden; - Voert regie, coördineert, begeleidt en houdt toezicht op de uit te voeren acties die in het kader van omgevingsvergunningen, inspecties en RI&E's zijn opgesteld.

Vandaag - lees meer ...

Technisch Beheerder Vastgoed 9130

's-Hertogenbosch - Centerpoint

In de functie van technisch beheerder bent u verantwoordelijk voor een eigen portefeuille, voornamelijk kantoorpanden. Deze panden zijn gelegen in Noord-Brabant. In deze uitdagende functie bent u, in samenwerking met een jong team, verantwoordelijk voor het technisch beheer van deze objecten. Het betreft voornamelijk kantoorgebouwen. Naast uw technische vaardigheden weet u ook uw commerciële vaardigheden aan te spreken. U onderzoekt de wensen en behoefte van de huurders en u handelt hier naar. Daarnaast verzorgt u de meerjaren onderhoudsplannen en doet u voorstellen met betrekking tot renovatie en upgrading van de objecten. Daarnaast bent u de "moderne" technisch beheerder. U bereidt de projecten in zijn geheel voor en stuurt hierbij de verschillende (externe) partijen aan. U zult in deze functie in mindere mate toezicht houden op de uitvoering. U stuurt en controleert het proces en blijft eindverantwoordelijk voor uw projecten. Tijdens de uitvoering van het ene project bent u al bezig met de voorbereiding van het volgende project.

12 Januari 2018 - lees meer ...

Projectontwikkelaar 9125

'S-HERTOGENBOSCH - Centerpoint

Voor onze opdrachtgever zoeken wij een assertieve en dynamische projectontwikkelaar woning- en utiliteitsbouw. Binnen deze functie bent u betrokken vanaf de initiatieffase tot aan het vervaardigen van het voorlopig ontwerp. U beoordeelt kansen en ontwikkelingen op haalbaarheid, risico's en strategie en verzorgt de opzet van projecten. 

12 Januari 2018 - lees meer ...

Projectmanager Onderwijshuisvesting

Utrecht - Solid People

Namens een innovatief, onafhankelijk en sterk groeiend adviesbureau gespecialiseerd in ruimtelijke en bouwkundige projecten zijn wij op zoek naar een ambitieuze en ervaren Projectmanager. De project verschillen van nieuwbouw en renovaties tot aan huisvestingsbeleid. Je opereert in het werkveld 'Maatschappelijk Vastgoed' dit zijn o.a. besturen van onderwijsorganisaties. Je weet altijd de oplossingen te bedenken en je hebt de verantwoordelijkheid om opdrachtgevers tijdens de (complexe) bouwprocessen te begeleiden en ontzorgen. Je bent in staat om gehele processen te begeleiden en aan te sturen, vanaf intiatieffase en ontwerpfase tot en met realisatie. Werkzaamheden: - Verantwoordelijk voor het initiëren en organiseren van projecten. - Zowel extern als intern begeleiden van het ontwerp- en projectteam tijdens de processen. - Verantwoordelijk voor het contractmanagement (UAV-GC). - Verantwoordelijk voor de haalbaarheidsstudies. - Formuleren van de projectdefinities- en kaders. - Je bewaakt de processen, verzamelt en interpreteert projectgegevens en rapporteert hierover. - De klant adviseren over samenwerkingsverbanden en bouworganisatievormen. - Projectmedewerkers aansturen gedurende het traject. - Door middel van jouw kennis, marketing en omzet help je het adviesbureau mee aan hun verdere groei. Functie eisen: - Afgeronde HBO of WO opleiding in de richting van Bouwkunde. - Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie. - Je hebt een groot analytisch vermogen en je kunt schakelen met partijen van diverse niveaus. - Je bent communicatief en sociaal vaardig in Nederlands en Engels. - Je hebt een ondernemende en commerciële instelling. - Je hebt een proactieve houding, bent een echte teamplayer. - Je kunt je uitstekend inleven in de diverse belangen zonder de doelstelling uit het oog te verliezen. - Je kent de markt goed, bent op de hoogte van alle ontwikkelingen, hebt een groot netwerk en het acquireren en verwerven van opdrachten is voor jouw geen probleem.

9 Januari 2018 - lees meer ...

Aankomend Projectontwikkelaar Woningbouw 8699

Hilversum - Centerpoint

U zult betrokken zijn bij de ontwikkeling van woningbouwprojecten. U begeleidt de projecten vanaf initiatief tot en met de bouwvergunningaanvraag. Tevens draagt u zorg voor alle verkoopstukken. U bewaakt de administratieve zaken en u onderhoudt de contacten met alle partijen. Hierbij moet u denken aan architect, de makelaar, Gemeente en verkoopadviseurs. Daarnaast onderhoudt u contact met de afdeling werkvoorbereiding en calculatie.

9 Januari 2018 - lees meer ...

Technisch Vastgoedbeheerder 9105

Rotterdam - Centerpoint

Als technisch manager vastgoed bent u verantwoordelijk voorhet verzorgen van het technisch management van de vastgoedportefeuille. U bentverantwoordelijk voor het preventief, correctief en service-onderhoud van devastgoedportefeuille. U heeft het vermogen structuur aan te brengen in de wijzewaarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.  U contracteert aannemers, installateurs ( W enE) en facilitaire dienstverleners en stuurt deze aan. U ziet toe op de nakomingvan contractuele afspraken en zorgt voor onderhoudsrapportages,inspectierapporten en keuringen. U vervaardigt meerjarenonderhoudsplanningen enbegrotingen en u stelt het onderhoudsbudget op. U geeft gevraagd en ongevraagdadvies aan de directie. Periodiek inspecteert u de objecten. 

3 Januari 2018 - lees meer ...

Projectmanager Ontwikkeling

Haarlem - Solid Recruitment

Namens onze opdrachtgever, een gerenommeerde private belegger en ontwikkelaar, zijn wij actief met de werving van een Projectmanager Ontwikkeling in Noord-Holland. In deze functie ben je verantwoordelijk voor alle aspecten van het uitvoeringsproces van de ontwikkelingstrajecten. De projecten, zowel woningen als commercieel vastgoed, worden voor eigen rekening en risico geïnitieerd. - Als Projectmanager Ontwikkeling ben je in staat om het traject vanaf DO op te pakken. - Je sluit de grotere overeenkomsten met de aannemers. - Je geeft sturing gedurende de bouw aan de directievoerder en de aannemer.

2 Januari 2018 - lees meer ...

Projectontwikkelaar

Regio Midden Brabant - Propylon

Als ervaren projectontwikkelaar draagt u zorg voor de ontwikkeling en realisatie van diverse projecten in zowel de woning- als utiliteitsbouw. U voert uw werkzaamheden binnen de daarvoor gestelde doelen en de daarbij horende financiële kaders uit. U vervult een coördinerende en leidende rol tussen alle betrokken partijen. Als projectontwikkelaar bent u mede verantwoordelijk voor de technische uitwerking van het ontwikkelingsplan.

9 December 2017 - lees meer ...

Senior Projectcontroller | Liandon | Amsterdam

Amsterdam - Liandon

VACATURE: Senior Projectcontroller | Liandon | Amsterdam Ondertitel Ben jij de senior projectcontroller die vol passie, op een vakvolwassen en proactieve manier zorgt voor een adequate planning en sturing op tijdigheid voor de grote en complexe projecten van Liandon? Bedrijfsinformatie Liandon is het expertcentrum van Alliander. Liandon is specialist in duurzame energietechnologie, verduurzaming, technische innovaties en complexe energienetten. Liandon is onderdeel van Alliander N.V. Dit is de holding van onze groepsmaatschappijen, waaronder ook Liander en diverse start-ups. Alliander is een groot Nederlands netwerkbedrijf, dat ervoor zorgt dat miljoenen klanten dagelijks stroom en gas hebben. Voor wonen, werken, vervoer en recreatie. We staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Nu en in de toekomst. Dat is waar wij iedere dag samen aan werken. We bieden onze professionals ruimte voor vernieuwende en slimme ideeën. Ruimte voor jouw energie. Lees hier meer over Alliander als werkgever en onze bedrijfscultuur (https://www.werkenbijalliander.com/onze-organisatie-0) Binnen Liandon ga je het team Projectbeheersing versterken. Deze afdeling verzorgt alle projectbeheersingsaspecten voor de complexe investeringsprojecten. Functieomschrijving Om de investeringsprojecten goed te beheersen, zijn we op zoek naar een proactieve senior projectcontroller die samen met de projectplanner en de projectmanager zorgt voor een adequate sturing op de complexe projecten. Je challenged de projectmanager op de totale voortgang van het project (voor- en nacalculatie, voortgang in tijd, kansen en risico’s, evaluatie). Je hebt een scherpe focus op kwaliteit en efficiëntie en levert een toegevoegde waarde aan de besluitvorming. Je stemt continu af met het projectteam voor de laatste financiële inzichten en rapportages en signaleert, bewaakt en adviseert ten aanzien van project kansen en risico’s. Daarnaast: • Ben je de sparringpartner voor de projectmanager en de business controller • Ben je actief betrokken bij de initiatie van een project (projectvoorstel / business case), waaronder het smart definiëren van de doelstellingen, risico’s, milestones en de opzet van een juiste governance; • Monitor je en geef je inzicht in de financiële stand van zaken van het project. Je bewaakt de kosten in relatie tot de voortgang, de vooraf gedefinieerde scope en rendement van het project. Hierbij werk je actief samen met de afdeling project administratie; • Toets je op het juist naleven van interne richtlijnen en standaarden. (financieel & compliance); • Creëer je inzicht in de contracteisen voor de verschillende projecten; • Ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling/begeleiding/uitvoering/ verder professionalisering van projectbegrotingen, projectplanningen, prognoses en andere project beheersingsrapportages. Functie-eisen Je bent een ervaren projectcontroller, met ervaring in een constructie- of bouwomgeving en interesse in innovatie en duurzaamheid. Je bent slagvaardig, pro actief, risicobewust, positief kritisch, ambitieus en hebt gevoel voor business kansen. Je bent een ondernemende, onafhankelijke, sterke persoonlijkheid en bent in staat hoofd- en bijzaken te scheiden. Je bent daarnaast analytisch zeer sterk en je kunt mondeling en schriftelijk sterk effectief communiceren op verschillende niveaus. Verder breng je het volgende mee: • een afgeronde WO opleiding, economische of bedrijfskundige achtergrond; • minimaal 3 tot 8 jaar aantoonbare relevante ervaring; • ervaring met het opzetten van financiële business cases; • ervaring / affiniteit met projectmanagement-methodieken waaronder Prince2 en Agile; • ervaring/affiniteit met project control methodieken AACE TCM en GPCBOK; • Ervaring in earned value management en trend analyse; • Kennis en aantoonbare ervaring in alle aspecten van de cost engineeringsfacetten als begroten, planning en control; • Technisch en praktisch begrip van engineering, inkoop, constructie werkzaamheden/functies. Arbeidsvoorwaarden Een uitdagende en zeer afwisselende baan bij een organisatie die volop in ontwikkeling is. Uiteraard hoort hier een prima salaris bij in schaal 10 (max. €5438) afhankelijk van je kennis en ervaring. Verder ontvang je een set aan secundaire voorwaarden die je zelf kunt samenstellen. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van extra vrije dagen of mogelijkheden voor ouderschapsverlof. Ook zijn er ruime vergoedingen voor opleidingen & trainingen. Hierbij meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. Contactinformatie Standplaats: Amsterdam Basisweg Voor meer informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Pauline Schilderman, Corporate Recruiter, via nummer 06 31031885 en/of mailadres [email protected] Wil je direct solliciteren, upload dan je curriculum vitae en een duidelijke motivatie via de 'Solliciteer' button. Screeningbeleid Alliander screent alle sollicitanten. Afhankelijk van de functie bestaat de screening uit de volgende stappen: het nagaan van referenties, het toetsen van de authenticiteit van identiteitspapieren en diploma's, een integriteitsonderzoek en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Amsterdam, Business controller, Projectcontroller, Controller.

5 December 2017 - lees meer ...

Technisch Vastgoedbeheerder

Naarden - YER

Wegens uitbreiding zijn we op zoek naar een Technisch Vastgoedbeheerder. Ben jij zowel technisch als commercieel onderlegd? Sta je graag in contact met de klant en ben je oplossingsgericht voor vastgoedvraagstukken binnen de kantorenmarkt? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als Technisch Vastgoedbeheerder bij Newomij ben je verantwoordelijk voor het technisch beheer van jouw deel van de vastgoedportefeuille. Je bent belast met het klein en groot onderhoud, huurmutaties en opleveringen alsmede herstel- en renovatieprojecten. Je bent commercieel ingesteld en vindt het leuk om met de klant in contact te zijn. We zoeken iemand die communicatief sterk is en de samenwerking met het team opzoekt. Je weet in te spelen op de huidige marktsituatie en op de wensen van de huurders en kandidaat huurders. Je bent een echte kartrekker en denkt mee in de processen. Je komt in een team te werken van enthousiaste, gedreven Technisch Vastgoedbeheerders!

2 December 2017 - lees meer ...

Technisch Vastgoedbeheerder VvE

Naarden - YER

Ben jij technisch bouwkundig onderlegd, heb je ervaring met VvE Beheer, kun je goed organiseren en doorgrond je alle aspecten van het technisch beheer voor VvE’s? Dan hebben wij een uitdagende functie voor je en zijn wij op zoek naar jou! Als Technisch Vastgoedbeheerder VvE bij Newomij heb je een adviserende en dienstverlenende rol. Je bent medeverantwoordelijk voor de VvE’s uit de portefeuille waarvoor Newomij het technisch beheer uitvoert. Voor jouw VvE’s van de portefeuille stel je de MJOP op, vraag je offertes op voor groot en klein onderhoud en begeleid je de uitvoering van onderhoud en leg je dit vast in een opleveringsrapport. Samen met de accountmanager neem je deel aan VvE vergaderingen en licht je eventuele technische zaken nader toe. Je komt in een team te werken van zeer enthousiaste en betrokken medewerkers, die iedere dag werken aan kwaliteit en professionaliteit van de dienstverlening. De communicatielijnen binnen de afdeling zijn kort en er heerst een open en informele sfeer. Omdat het aanbieden van technisch vastgoedbeheer een nieuw onderdeel is binnen de afdeling VvE beheer ben je in staat de invulling hiervan mede vorm te geven. Jouw zelfstandigheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid spelen hierbij een grote rol. Je taken omvatten onder andere; Medeverantwoordelijk voor het technische en bouwkundige beheer van VvE's Controle op de technische staat van de objecten Opstellen van MJOP Bestuur en leden adviseren bij vergaderingen van de VvE’s Uitvoeren van aanbesteding en controle op de uitvoering van de technische opdrachten Controle en adviseren over contractwerkzaamheden zoals schoonmaak, liften etc. Actief deelnemen en een belangrijke inbreng leveren aan de ontwikkelingen die Newomij voorstaat met het VvE Beheer, zowel in de dienstverlening aan VvE's als in het vormgeven van de organisatie die daarbij hoort

2 December 2017 - lees meer ...

Projectontwikkelaar 8949

Leiden - Centerpoint

U bent verantwoordelijk voor het initiëren en doorontwikkelen van woningbouwprojecten. U voert overleg met diverse partijen, zowel intern als extern. U stelt budgetten op en bewaakt deze. U bent verantwoordelijk voor het (laten) uitwerken van het voorlopig ontwerp. U bent verantwoordelijk voor de verkoop nieuwbouwprojecten. U werkt nauw samen met de directie. U geeft gevraag en ongevraagd advies en u signaleert kansen in de markt.

24 November 2017 - lees meer ...

Projectontwikkelaar

Regio 's-Hertogenbosch - P&P Werving & Selectie

U bent verantwoordelijk voor de uitwerking en coördinatie van diverse plantrajecten waarbij u sturing geeft aan de projectontwikkelteams. U geeft inhoud aan deze plannen vanaf schetsontwerp tot aan realisatie en onderhoudt daarbij contacten met alle bij het project betrokken partijen en opdrachtgevers. U draagt zorg voor de voortgang en de inhoud van het ontwikkelingsproces. Tot uw taken behoren onder meer: het opstellen van risico analyses, het verrichten van haalbaarheidsstudies, marktonderzoek en het opstellen van programma van eisen. U geeft duidelijk inzicht in de technische, financiële en juridische (on)mogelijkheden.

21 November 2017 - lees meer ...

Aankomend Projectontwikkelaar Eindhoven

Eindhoven - Kracht Recruitment

Als Projectontwikkelaar ben je betrokken bij de conceptfase tot en met de realisatie fase van diverse projecten. De projectontwikkelaar zal hierin waakzaam zijn op de werkzaamheden en bijhorende doelen, risico’s beperken, commerciële aspecten tot zich nemen en de daarbij horende financiële kaders in het vizier houden. Het doel is om hiermee het maximale uit een bouwproject te halen, waarbij de visie van de eindgebruiker centraal staat en het besef dat grenzen tussen wonen, werken en ontspannen steeds verder vervagen. Dit betreft dus een vacature waarbij je invloed hebt op alle aspecten van het project met een zeer afwisselend takenpakket.Als projectontwikkelaar verricht je dus de volgende taken: - Zoeken van bouwlocaties; - Ontwikkelen van bouwconcepten; - Opstellen van Programma van Eisen; - Opstellen van Exploitatiebegroting; - Opstellen van haalbaarheidsstudies; - Selecteren van bouwparticipanten en makelaars; - Samenstellen verkoopbrochures; - Toetsen projecten en wet en regelgeving; - Vergunningen regelen; - Bouwcontract vorm; - Aanbesteding; - Ontwerpproces en engineering coördineren; - Bouwbegeleiding; - Aannemers aansturen; - Oplevering; - Voor een deel de verkoop begeleiden i.s.m. makelaars

13 November 2017 - lees meer ...

Doortastende Projectontwikkelaar

Arnhem - Kracht Recruitment

Als projectontwikkelaar ben je betrokken bij de conceptfase tot en met de realisatie fase van diverse projecten. De projectontwikkelaar zal hierin waakzaam zijn op de werkzaamheden en bijhorende doelen, risico’s beperken, commerciële aspecten tot zich nemen en de daarbij horende financiële kaders in het vizier houden. Het doel is om hiermee het maximale uit een bouwproject te halen, waarbij de visie van de eindgebruiker centraal staat en het besef dat grenzen tussen wonen, werken en ontspannen steeds verder vervagen. Dit betreft dus een vacature waarbij je invloed hebt op alle aspecten van het project met een zeer afwisselend takenpakket.Als projectontwikkelaar verricht je dus de volgende taken: - Zoeken van bouwlocaties; - Ontwikkelen van bouwconcepten; - Opstellen van Programma van Eisen; - Opstellen van Exploitatiebegroting; - Opstellen van haalbaarheidsstudies; - Selecteren van bouwparticipanten en makelaars; - Samenstellen verkoopbrochures; - Toetsen projecten en wet en regelgeving; - Vergunningen regelen; - Bouwcontract vorm; - Aanbesteding; - Ontwerpproces en engineering coördineren; - Bouwbegeleiding; - Aannemers aansturen; - Oplevering; - Voor een deel de verkoop begeleiden i.s.m. makelaars.

13 November 2017 - lees meer ...

Projectontwikkelaar

Zuid-Holland, Utrecht - Seven Oaks

Voor de vacature Projectontwikkelaar zoeken wij een kandidaat met aantal jaar werkervaring binnen de projectontwikkeling. Bij onze opdrachtgever ben je als Projectontwikkelaar van de initiatieffase tot voorlopig ontwerp aan het werk en richt jij je op het ontwikkelen van utilitaire en woningbouwprojecten. Hierbij ben jij ervoor verantwoordelijk dat het project op tijd binnen het budget gerealiseerd wordt. Je werkt nauw samen met de ontwikkelingsmanager en houdt je verder, als Projectontwikkelaar, bezig met: het uitwerken van effectieve, gedetailleerde werkmethoden, werkplannen en (specifieke) werkinstructies; het opstellen en verzorgen van de inkoopvoorbereiding van contracten inclusief termijnregeling, met adviseurs, ketenpartners en eventuele andere onderaannemers; het verzorgen van de coördinatie van tekeningenschema's en gegevensbehoefteschema's en het opstellen van processchema's met bijbehorende fasedocumenten; het maken van analyses, waaronder een kosten/batenanalyse; het oplossen van knelpunten gedurende het proces zowel in- als extern; het aansturen en coördineren van diverse partijen, waaronder architecten, aannemers, etc.; het (intern) adviseren over plannen (waaronder bestemmingsplannen en verkavelingsplannen); het zorgdragen voor een gedegen overdracht aan de uitvoering en werkvoorbereiding.

2 November 2017 - lees meer ...

Projectmedewerker WMS

Utrecht - Logisch i.o.v. Stiho

Heb jij affiniteit met IT en vind je het leuk om jouw opgedane kennis van WMS over te dragen aan een team, zodat zij er met gemak mee kunnen werken? Dan is de functie van Projectmedewerker WMS iets voor jou! Logisch Werving & Selectie is exclusief op zoek naar een Projectmedewerker WMS Wat ga je doen als Projectmedewerker WMS? In deze rol ben je verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw WMS systeem voor de formules Stiho en Baars & Bloemhoff in Zaandam, Utrecht en Zwolle. Als projectmedewerker WMS ben je de schakel tussen de ontwikkelaar en eindgebruiker en ben je van A tot Z betrokken bij de implementatie. Dit houdt concreet in dat je: • ondersteunt bij de inrichting/voorbereidingen; • procedures en werkinstructies schrijft; • eindgebruikers traint te werken met het nieuwe systeem; • je ook na de implementatie nog dagelijks bezig houdt met verbeteringen

26 Oktober 2017 - lees meer ...

Technisch Ontwikkelaar / Planvoorbereider

Zuid-Holland, Utrecht - Seven Oaks

Als Technisch Ontwikkelaar / Planvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het organiseren en coördineren van de multidisciplinaire projectvoorbereiding van het bouwproject. Daarnaast houd jij je ook bezig met het optimaliseren van de projectdoelstellingen. In de functie van Technisch Ontwikkelaar / Planvoorbereider werk je vanaf het plan tot en met het contract. Je draagt zorg voor een gedegen overdracht aan de uitvoering en werkvoorbereiding. Verder ben je verantwoordelijk voor: het uitvoeren van inventariserende en voorbereidende werkzaamheden; het opstellen van het projectmanagementplan; het opstellen van efficiënte, tot in detail uitgewerkte, planningen en tijdsschema's; het uitwerken van effectieve, gedetailleerde werkmethoden, werkplannen en (specifieke) werkinstructies; het opstellen en verzorgen van de inkoopvoorbereiding van contracten inclusief termijnregeling, met adviseurs, ketenpartners en eventuele andere onderaannemers; het verzorgen van de coördinatie van tekeningenschema's en gegevensbehoefteschema's en het opstellen van processchema's met bijbehorende fasedocumenten; het organiseren van overleg met onderaannemers om de verschillende disciplines op elkaar af te stemmen; het oplossen van knelpunten gedurende het proces zowel in- als extern; het onderhouden van contact met diverse partijen, waaronder de opdrachtgever en architect.

19 September 2017 - lees meer ...

Op deze site bent aan het juiste adres als het gaat om vacatures projectontwikkelaar in Nederland. Wij bieden een relevant en structureel overzicht van alle beschikbare banen binnen deze functie.

Op internet zijn er vele websites met iedere vele vacatures en het soms lastig om de juiste vacature te vinden. Echter, ben je werkzaam binnen de bouwkunde of de civiele techniek, dan ben je hier aan het juiste adres. Het is niet alleen zo dat wij alleen maar bouwkundige of civieltechnische vacatures vanaf MTS-niveau hebben, maar je hebt hier ook nog eens de perfecte tools om de juiste vacature te vinden. In ons uitgebreide zoekformulier vult u de gewenste regio('?s), functiegroep(pen) (waaronder projectontwikkeling), branche(s) en ervaringscriteria in, u drukt op Zoeken en binnen enkele seconden staan 100% relevante vacatures op uw scherm.

Wilt u liever solliciteren vanuit uw luie stoel? Plaats dan uw CV (eventueel anoniem) in onze CV-database. Geïnteresseerde werkgevers kunnen dan contact met u opnemen, in plaats van andersom. Plaats nu uw CV in onze CV-database en binnen 24 uur heeft u al de eerste reacties van geïnteresseerde werkgevers.

Heeft u als projectontwikkelaar, ontwikkelende aannemer of andere partij in de bouw een vacature van projectontwikkelaar open staan? Klik dan hier voor de mogelijkheden.

Filteren