Vacatures bouw Amsterdam


336 vacatures gevonden

Assistent uitvoerder

Amsterdam e.o - Bouwbedrijf Zonneveld b.v.

Het ondersteunen van onze mee werkend uitvoerders in het organiseren van de werkzaamheden op bouwplaats. Jij bent dé schakel in de communicatie tussen kantoor, leveranciers, onderaannemers en hoofdaannemer. Het bewaken van de voortgang aan de hand van de planning Het afroepen en bestellen van materiaal, materieel en onderaannemers Kortom een uitdagende job waarin veel ervaring kan worden opgedaan.

8 Oktober 2020 - lees meer ...

Projectleider Gevarieerde Bouw

Abcoude - Centerpoint Amsterdam

Je werkt in de meest voorkomende gevallen vanuit een bouwteam. Je bent zelf verantwoordelijk voor de calculatie, werkvoorbereiding, inkoop en de aansturing van de projecten in uitvoering. je bent niet in een hokje te plaatsen want je zult aan een diversiteit van projecten werken. Dit kan kleinschalige verbouw zijn als uitdagende en unieke nieuwbouw projecten.

Vandaag - lees meer ...

Uitzetter/Tekenaar Asfalt en Riolering

Alkmaar - Centerpoint Amsterdam

Het gaat hier om een dubbelfunctie. Voor 90% van je tijd ben je betrokken bij asfaltprojecten. Dit kan voor nieuw aan te leggen asfalt zijn als het vervangen van bestaand. Je bent verantwoordelijk voor het inmeten van het tracé en geeft aan waar en hoeveel asfalt weggehaald moet worden. Vervolgens maak jij een nieuwe meting waarna jij aangeeft hoeveel asfalt er weer aangebracht moet worden. Het inmeten doe jij met een GPS. In de wintermaanden houd jij je bezig met de revisie van rioleringen. Aan de hand van tekeningen die door de opdrachtgever verstrekt worden voer jij het veldboek in ten behoeve van de GPS. Zodra de bestaande riolering vervangen is of waar nieuwe riolering gelegd wordt zal de buitenploeg de nieuwe inmeet gegevens weer in het veldboek verwerken. Deze gegevens vertaal jij weer naar de autocad tekening zodat de opdrachtgever weer een up to date rioleringsplan heeft.

Vandaag - lees meer ...

Ontwerper Civiele Techniek Amsterdam

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Civieltechnisch Ontwerper vertaal jij de eisen van de opdrachtgever naar een uitvoerbaar ontwerp. Deze opdrachtgevers variëren van aannemers en provincies tot gemeenten en onderwijsinstellingen. Jouw doel is het zo volledig mogelijk ontzorgen van de opdrachtgever. Door aan de voorkant de wensen en eisen zo compleet mogelijk in kaart te brengen zorg je voor een passend ontwerp aan de achterkant. In deze rol speel je tevens een belangrijke rol in de transitie van 2D naar 3D, en in de (nabije) toekomst wellicht ook naar 4D.

Vandaag - lees meer ...

Projectmanager realisatie en civiele constructies

Amsterdam - Matchd

Startdatum: 16-11-2020 Einddatum: 15-11-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 30-10-2020 om 08:00 uur   Functieomschrijving Resultaatgerichtheid en doortastendheid: dat is wat jij levert binnen het team Realisatie van Civiele Constructies. Dankzij jou wordt het geplande groot onderhoudsprogramma dat betrekking heeft op civiele constructies gerealiseerd binnen de gestelde randvoorwaarden. Werkzaamheden Binnen het team Realisatie realiseer je de binnen het weg-geplande groot-onderhoud-programma opgenomen projecten op basis van Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Hiertoe wordt vanuit de ketensamenwerking geacteerd met interne partners zoals het Ingenieursbureau, Stadwerken, Stadregie Waternet etc. Maar ook met externe partijen zoals Ingenieursbureaus en aannemers. Voor deze laatste zijn integrale meerjarige contracten afgesloten; contracten die samen met de contractmanager moeten worden gebruikt om de realisatie te bewerkstelligen. De interne complexiteit op velerlei gebied vraagt om vasthoudende, resultaat- en actiegerichte regievoerders. Je geeft leiding aan het team dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van de groot-onderhoudsprojecten. Als regievoerder ben je tevens verantwoordelijk voor: - Opstellen programma van eisen voor de projecten; - Organiseren van ontwerpbesluitenproces ; - Nemen van ontwerpbesluiten; - Uitvoeren samenwerkingsafspraken voor zowel de voorbereiding als de uitvoering; - Uitvoeren reviews op tussen- en eindproducten; - Afstemming over planning en producten. De regievoerder werkt volgens de samenwerkingsafspraken en doet voorstellen om deze afspraken te verbeteren waar mogelijk. Je rapporteert hierbij aan de Coördinator Realisatie en aan de Assetmanager over de voortgang van de projecten en de mutaties die maandelijks plaatsvinden. De dagelijkse praktijk doet een continu beroep op je aanpassingsvermogen en je doorzettingsvermogen om de gestelde contractuele en politieke doelstellingen te behalen. Tot slot draag je bij aan de doorontwikkeling van het team Civiele Constructies. Samen met je collega's verdiep je de vakkennis en breng je de processen en gebruikte standaarden een stap verder. Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.  De opdrachtgever(s) De Directie Verkeer en Openbare Ruimte (V & OR) staat voor de bereikbaarheid, de veiligheid, de inrichting en de kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. Vanuit V & OR werkt het programma stedelijke logistiek aan de balans tussen de bevoorrading van de stad en de impact op de leefbaarheid in de stad, met lichte, schone en slimme logistiek als belangrijkste doelen. Het programma werkt nauw samen met andere programma's en gemeentelijke onderdelen. Er zijn goede contacten met de logistieke branche en met kennisinstellingen om samen tot goede en haalbare oplossingen te komen. De maatregelen voor stedelijke logistiek zijn opgenomen in de Agenda Autoluw en staan in nadrukkelijke relatie met programma's zoals hubs, luchtkwaliteit, kades en bruggen en touringcar.  Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

Vandaag - lees meer ...

Adviseur Scheepvaart en Vaarwegen

Amsterdam - Matchd

Startdatum: 16-11-2020 Einddatum: 31-01-2023 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 23-10-2020 om 17:00 uur Als adviseur scheepvaart en vaarwegen behartig jij de belangen van Rijkswaterstaat in het hoofdvaarwegensysteem. Zo volg je de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van scheepvaart en vaarwegen op de voet, waarbij je risico’s en kansen voor het hoofdvaarwegensysteem signaleert en analyseert. Ook geef je aan wat de gewenste functionaliteit is van de netwerkschakels, zoals bruggen, sluizen en de vaarwegbak. Daarnaast heb je een duidelijke en inhoudelijke visie op de bewaking van de veiligheid van het waterverkeer, die je naar concrete adviezen en oplossingen vertaalt en soms ook uitvoert. Dit doe je onder meer voor de Staande Mast Route en de Amsterdamse wateren. Zo min mogelijk overlast voor de gebruikers: dat is jouw doel. Jouw takenpakket is heel gevarieerd; van het afhandelen van een publieksvraag tot het adviseren van de directeur. Binnen het organisatieonderdeel West-Nederland Noord spelen er de komende jaren een groot aantal vervangings- en renovatietrajecten. Hierin speel jij een belangrijke rol. Zo adviseer je over scheepvaartontwikkelingen op het gebied van nautische veiligheid, duurzaamheid, de bediening van vaarwegobjecten en informatievoorziening. Deze adviezen en de voorbereiding van bestuurlijke overleggen lever je aan bij het districtshoofd en het directieteam. Je werkt nauw samen met je twee directe collega adviseurs die binnen hetzelfde vakgebied actief zijn. Daarnaast heb je intensief contact met de andere adviseurs binnen het district, maar ook met collega’s van Netwerkontwikkeling en Visie, Handhaving en Vergunningverlening en de dienst Verkeer en Watermanagement. Werk je bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van zee toegang? Dan zoek je regelmatig contact met het Havenbedrijf Amsterdam. Tot slot heb je ook regelmatig contact met de assetmanagers binnen jouw district en met de beleidsafdeling die zorgt voor de langetermijnvisie en de kaders ten aanzien van de vaarwegen. Je hebt kennis van de toekomstige ontwikkelingen op gebied van klimaat en neemt dit mee in je adviezen. Je bent een inhoudelijk gedreven en initiatiefrijke adviseur met oog voor de organisatiebelangen en gevoel gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen. Je gaat je concreet bezig houden met advies voor vergunning verlening, advies en het voorschrijven van klanteisen voor projecten/initiatieven derde partijen, ontwikkeling van werkafspraken en het cyclisch afstemmen met nautisch uitvoerende organisaties, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat, ad hoc vragen van collega’s en vragen vanuit onze diverse interne projecten zoals b.v. de nieuwe Zeesluis. Ook kan je ingezet worden op taken op het gebied van nautische veiligheid, route overleggen, ligplaatsen beleid en droogte beheersing op het aspect van scheepvaart, overeenkomsten e.d. Locatie: Amsterdam, Haarlem, IJmuiden

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider Infrastructuur

Almere - Centerpoint Amsterdam

Jij draagt mede zorg voor het goede verloop van de projecten in uitvoering. Aan de hand van bestek en tekeningen ben jij verantwoordelijk voor de technische- en organisatorische werkvoorbereiding. Het draait niet uitsluitend om de voorbereiding maar ook tijdens de uitvoering begeleid en bewaak je de projecten. Je hebt meerdere projecten onder jouw verantwoordelijkheid en je rapporteert aan de projectleider.

Vandaag - lees meer ...

Constructeur

Amsterdam - Kracht Recruitment

Als Constructeur ben jij de gene die tekent en berekend hoe de constructie van een gebouw eruit moet zien. Samen met een team van 30 Constructeurs collega's ben jij verantwoordelijk voor alle fasen van het bouwproces. Elk project is anders waardoor jij wordt uitgedaagd mee te denken over innovatieve oplossingen. Voorbeelden van toonaangevende projecten zijn ziekenhuizen en zorgcentra. Het taken pakket van de Constructeur Bouw: - Je maakt constructieve berekeningen voor beton- en staalconstructies voor zowel nieuwe projecten als renovatie - Je voert casco funderingsonderzoeken uit - Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers, collega constructeurs en tekenaar - Je neemt deel aan bouwvergaderingen - Je beoordeelt monitoringsprojecten, tekeningen en stelt kwaliteitsrapportages op

Vandaag - lees meer ...

Junior Bouwkundig Ontwerper

Amsterdam - Kracht Recruitment

Deze functie van Junior Bouwkundig Ontwerper is zeer uitdagend en er wordt bijzonder veel geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Bouwkundige objecten ontwerp je op een efficiënte wijze uit in 3D en je maakt architectonische tekeningen. Taken die je uitvoert zijn onder andere: - Het in teamverband onderzoeken en analyseren van technische vraagstukken en dit vertalen naar een technische aanpak / oplossing - Het 3-D modelleren van het bouwkundig ontwerp in Revit - Participeren in BIM-trajecten - Technisch coördineren en verwerken van de door derden verstrekte gegevens in het bouwkundig ontwerp in elke fase - Aanleveren en controleren van (deel)bestekstukken en tekeningen van derden - Overleg met externe partijen (architectenbureau, gemeente, andere adviseurs)

Vandaag - lees meer ...

Constructeur/Projectleider

Amsterdam - Kracht Recruitment

de fasen van het project binnen de gestelde randvoorwaarden. Je voert hiervoor onder andere de volgende werkzaamheden uit: - Je berekend het DO ontwerp met ingang van de besteksfase - Je bent verantwoordelijk voor resultaten van je eigen project, de projectplanning en het leidinggeven aan projectteams - Je onderhoud contact met opdrachtgevers - Je bent verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking en realisatie, oplevering en nazorg - Je optimaliseert en bewaakt de werkmethoden - Je signaleert en doet voorstellen ten aanzien van de capaciteit, budgetten en planning

Vandaag - lees meer ...

Bouwkundig werkvoorbereider / assistent uitvoering in de noordoost polder

Noordoost Polder 8013 Overijssel - Bouwselect

Als Werkvoorbereider / Assistent Uitvoering richt je je op de werkvoorbereiding en assisteer je de uitvoering bij bouwkundige/energetische projecten en planmatig onderhoud. Je beoordeelt de aanvraag van klanten en verzorgt de klantcommunicatie. Je werkt de projecten uit in een goede werkbegroting en planning die je vanuit de calculatie en planvoorbereiding krijgt aangereikt. Je koopt in en je zorgt voor een goede voorbereiding van het project. Samen met de Uitvoerder/Projectleider stel je een uitvoeringsplanning op en ben je per project verantwoordelijk voor de budgettaire en financiële verslaglegging, de nacalculatie en de coördinatie van de projectadministratie. Je bent de rechterhand van de Projectleider en Uitvoerders. Vanuit deze functie is doorgroei mogelijk naar de Uitvoering (Uitvoerder/Projectleider) of (strategische) Planvoorbereiding.

Gisteren - lees meer ...

Toezichthouder

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Jij bent, naast de directievoerder, verantwoordelijk voor het toezicht houden op de projecten in uitvoering. Je controleert het uitgevoerde aan de hand van bestek en tekeningen en je rapporteert aan de directievoerder. Naast jouw dagelijkse werkzaamheden heb je een hands on mentaliteit. Waar nodig spring je bij op de tekenafdeling en het schrijven van besteken en werkomschrijvingen is je niet vreemd.

Gisteren - lees meer ...

Werkvoorbereider Droge Waterbouw

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

In deze functie bent je eindverantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en organisatorische begeleiding van een onderdeel van het project. Enkele taken en verantwoordelijkheden: - Ondersteunen van de tendermanager en projectleider - Voorbereiden van de uitvoeringswerkzaamheden - Opstellen van werkplannen, (deel)planningen, keuringsplannen - Opstellen van afwijkingen en meer/minderwerk overzichten - Het begeleiden, ondersteunen van de begeleiding van de overdracht van werkvoorbereiding naar uitvoering.

Gisteren - lees meer ...

Werkvoorbereider Sloopwerken

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

De planner is verantwoordelijk voor het behalen van de bezettingsgraad van de manuren, auto’s en gereedschappen. Dit doe jij door het optimaal inplannen en naleven van de opdrachten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de mensen op de werkvloer. Jij als planner hebt, in overleg met de directeur en na het ontvangen van de opdracht, contact met de klant. Tijdens dit contact registreer jij nauwkeurig de opdrachtgegevens. Zodra de opdracht is ingepland, stuur jij de opdrachtbevestiging naar de klant. Jij blijft tijdens de uitvoering van het project blijft nauw in contact met de projectleiders. Je verwerkt Eventuele vertragingen direct in de planning en communiceer je, indien nodig, met de klant. Jij zorgt ervoor dat de opdracht door jou of door de directeur wordt opgeleverd.

Gisteren - lees meer ...

Projectontwikkelaar Bouw

Hilversum - Centerpoint Amsterdam

Voor een tweetal vestigingen in het midden van het land zijn wij op zoek naar ervaren projectontwikkelaars. Ben jij de ervaren projectontwikkelaar die verantwoordelijk is om met een totale beheersing van budget en planning een kwaliteitsplan te realiseren. Onze opdrachtgever geeft je de ruimte om, met jou kennis en visie, de kansen en mogelijkheden voor potentiële projecten te onderzoeken. Vanaf ontwerp draag jij zorg voor de projecten tot aan de uitvoering. Acquisitie valt onder een aparte afdeling.

Gisteren - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider | Nieuwbouw

Regio Den Haag - Building Heroes

De technische werkvoorbereiding valt onder jouw verantwoordelijkheid als Senior Werkvoorbereider Nieuwbouw. Door de ervaring die je afgelopen jaren hebt opgedaan weet je als geen ander waarde toe te voegen in het werkvoorbereidingsproces. Je geeft advies, toetst de haalbaarheid van een project en maakt een gedegen planning. Jouw aandacht gaat ook uit naar procesverbetering en heb je een aandeel in de projectevaluatie. Door jouw veelzijdige rol verwachten we dat je instaat bent om actief te schakelen tussen diverse betrokken partijen. Ook speel jij een rol voor het in kaart brengen van de financiële voortgang, deze rapporteer je samen met de administrateur en projectleider maandelijks aan de vestigingsdirectie. Projecten woord je op komt te werken is bijvoorbeeld Park070, Citadel en Houthavens in Amsterdam.  

Gisteren - lees meer ...

Bouwkundig werkvoorbereider / assistent uitvoering in de noordoost polder

Noordoost Polder 8013 Overijssel - Bouwselect

Als Werkvoorbereider / Assistent Uitvoering richt je je op de werkvoorbereiding en assisteer je de uitvoering bij bouwkundige/energetische projecten en planmatig onderhoud. Je beoordeelt de aanvraag van klanten en verzorgt de klantcommunicatie. Je werkt de projecten uit in een goede werkbegroting en planning die je vanuit de calculatie en planvoorbereiding krijgt aangereikt. Je koopt in en je zorgt voor een goede voorbereiding van het project. Samen met de Uitvoerder/Projectleider stel je een uitvoeringsplanning op en ben je per project verantwoordelijk voor de budgettaire en financiële verslaglegging, de nacalculatie en de coördinatie van de projectadministratie. Je bent de rechterhand van de Projectleider en Uitvoerders. Vanuit deze functie is doorgroei mogelijk naar de Uitvoering (Uitvoerder/Projectleider) of (strategische) Planvoorbereiding.

17 Oktober 2020 - lees meer ...

Junior Kostendeskundige Bouw | Verbouw, Onderhoud en Renovatie

Amsterdam - Building Heroes

Als Junior Kostendeskundige Bouw werk je aan projecten (tot +- € 7 miljoen) vanuit standplaats Amsterdam.Hoe krijgt jouw werk hier invulling? Een project begint bij de offerte aanvraag. Deze komen zowel telefonisch als middels bestek en tekeningen bij je binnen. Vervolgens maak jij een afspraak met de klant, en ga je zelfstandig langs om het werk op te nemen en uit te rekenen. Deze begroting bestaat uit een kostprijscalculatie waarbij werkmethoden, planningen, hoeveelheden en prijzen van het materiaal en materieel zijn opgenomen. Een belangrijk punt voor de organisatie is het slimmer maken van gebouwen. Jij kan hieraan bijdragen door bijvoorbeeld alternatieven en besparingen te signaleren zodat de bandbreedte van de kostprijs zo goed mogelijk bepaald kan worden. De door jou op te stellen begrotingen worden in Ibis-Trad gemaakt. In samenwerking met de projectleider of vestigingsmanager bied je de offerte vervolgens weer bij de klant aan.Is de opdracht binnen? Dan bereid je als Junior Kostendeskundige Bouw deze voor middels een overdracht naar de uitvoering. Daarbij loop je soms mee met de werkvoorbereiding/inkoop en draag je de werkzaamheden over aan de uitvoerder. Een zeer belangrijke vaardigheid in deze rol als Junior Kostendeskundige Bouw is communicatie: dit is dan ook jouw sterke kant. Je bent iemand die niet afwacht, maar die uit eigen beweging acties onderneemt met als doel het bereiken van het optimale resultaat. Je vindt het leuk om zelfstandig op pad te gaan, maar je werkt ook graag nauw samen met collega’s. Natuurlijk volg je de laatste ontwikkelingen van jouw vakgebied op de voet.

17 Oktober 2020 - lees meer ...

Medior Werkvoorbereider Utiliteitsbouw

Amsterdam - Building Heroes

Als Medior Werkvoorbereider Utiliteitsbouw werk jij bij deze toonaangevende bouwer aan de allermooiste utilitaire projecten in de regio Amsterdam. Denk hierbij aan mooie kantoortorens aan de zuidas waarbij duurzaamheid en de nieuwste technieken naadloos aan elkaar worden worden gekoppeld.Als Medior Werkvoorbereider Utiliteitsbouw ben je onderdeel van een team en pak je zelfstandig meerdere onderdelen op van de voorbereiding. Er wordt veel vanuit BIM modellen gewerkt en jij draagt zorg voor een goede onderlinge afstemming met de onderaannemers dat deze modellen kloppen. Daarnaast bewaak je de planning, ben je eerste aanspreekpunt voor onderaannemers en leveranciers en zorg je ervoor dat alle informatie om te bouwen buiten aanwezig is.Je bent meestal aan het werk vanuit de bouwkeet, maar je kunt altijd terugvallen op de collega's op kantoor.

17 Oktober 2020 - lees meer ...

Senior Uitvoerder Renovatie Woningbouw

Utrecht - Building Heroes

Je bent verantwoordelijk voor kwaliteit, budget en planning van arbeidsuren en het materieel op de bouwplaats. Als Senior Uitvoerder Renovatie Woningbouw zorg je er voor dat het project soepel verloopt. Werkzaamheden wijs je toe, je voert controles uit en beheert de tekenbestanden voor je eigen project(deel).Veel renovaties zijn in bewoonde staat. En jij bent de schakel tussen bewoners, onderaannemers en je eigen bouwplaats collega's. Je bent besluitvaardig en klantvriendelijk waardoor er in een prettige sfeer gewerkt en geleefd wordt. Jouw projecten pak je structureel en resultaatgericht aan, je bent eindverantwoordelijk voor een goede oplevering van de woningbouwprojecten. En je doet er dan ook alles aan om dit voorspoedig te laten verlopen.

17 Oktober 2020 - lees meer ...

Aankomend Inkoper | Bouw

Amsterdam - Building Heroes

Je hebt al een aantal jaar ervaring als Werkvoorbereider. Het is jou duidelijk dat je de zorg op je neemt an de voorbereiding, planning en begeleiding in zowel het voortraject als de realisatiefase van de projecten. Jij bent de onmisbare schakel in het bouwteam die zijn collega's weet te motiveren. Jij wilt graag doorgroeien naar een inkoopfunctie. Dat is bij deze opdrachtgever mogelijk! Meer weten? Neem contact met Nicole op.

16 Oktober 2020 - lees meer ...

Uitvoerder

Amsterdam - Velox

Weet jij zelfstandig een deel van het project op te pakken? Kan jij in de afbouw prima jouw weg vinden? Heb je daarnaast ervaring op de bouwplaats zelf? Dan zoeken wij jou!Voor een nieuwbouwproject zoeken wij een Uitvoerder die per oktober voor 4 maanden beschikbaar is. Het gaat om de bouw van 156 appartementen met daarbij een parkeergarage met 600 plaatsen. Jij krijgt de verantwoordelijkheid over de afbouw van de appartementen en de bouw van de parkeergarage. In totaal bestaat dit project uit 11 bouwlagen en een oppervlakte van 50.000 m2. Een uitdagend project dus. Zie jij deze uitdaging wel zitten en zie jij jezelf de boel aansturen op dit project van 100 miljoen? Lees dan snel verder!Het eerste aanspreekpunt op de bouwplaats; dat ben jij als Uitvoerder Bouw. Voor je opdrachtgever, de eindklant, jouw collega’s én de onderaannemers. Dankzij jou weet iedereen wat er moet gebeuren. En vooral ook wanneer en hoe. Jouw missie? Zorgen dat alle activiteiten op de bouwplaats goed, veilig en volgens planning verlopen.Dit pak jij professioneel aan door:leiding te geven aan en toezicht te houden op de bouwwerkzaamhedente toetsen of het geleverde werk voldoet aan de bedrijfsprocedures, kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidsnormende onderaannemers aan te sturende deadlines, de planning én de veiligheid op de bouwplaats zorgvuldig te bewaken

16 Oktober 2020 - lees meer ...

Projectmanager Bouw Junior

Amsterdam - Kracht Recruitment

Je bent het gezicht van het bedrijf voor een gedeelte van haar projecten, je houdt actief contact met bestaande en potentiële klanten en kunt met jouw kennis en overtuigingskracht een onderscheidend en van meerwaarde zijn voor het binnenhalen van nieuwe projecten. Taken van de Projectmanager Junior zijn: - Technisch commercieel advies - Beoordelen van projecten en inspecteren projectomstandigheden - Offertetraject, onderhandelingen - Uitvoeringsbegeleiding tot en met de oplevering - Sturen op GROTIK aspecten - Relatiebeheer en klantencontact - Opstarten en beheren bouwproces - Contact met opdrachtgever en betrokken partijen

16 Oktober 2020 - lees meer ...

Calculator Junior

Amsterdam - Kracht Recruitment

Binnen deze functie als Calculator Junior, maak je na een leerperiode zelfstandig kostencalculaties en zorg je voor werk- en kwaliteitsinstructies voor medewerkers. Je zorgt voor terugkoppeling op je calculaties. Taken die onder meer bij de functie van Junior Calculator Bouw behoren zijn: - Maken kostenramingen in alle projectstadia - Deelnemen in bouwteams - Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken en exploitatieoverzichten - Meedenken in projectvoorbereiding en projectplanning - Projecten toetsen op financiële, technische en functionele haalbaarheid - Afhandelen van project gerelateerde administratie

16 Oktober 2020 - lees meer ...

Tendermanager

Amsterdam - Kracht Recruitment

16 Oktober 2020 - lees meer ...

BIM Modelleur

Amsterdam - Kracht Recruitment

Als BIM Modelleur ben je verantwoordelijk voor het maken van tekeningen voor bouwkundige constructies en gebouwen. In deze functie werk je complete panden uit tot een 3D Revit model van casco tot interieur en onderhoud. Naast 3D modelleren is voor de bouwonderneming ook de koppeling naar 4D (de planning) en 5D (de kosten) een noodzakelijke ontwikkeling. Een goede balans tussen werkkwaliteit en efficiëntie is voor jou belangrijk. Taken die je als BIM Modelleur uitvoert: - Het in teamverband onderzoeken en analyseren van technische vraagstukken - Het ontwerpen van bouwkundige 3D tekeningen over alle fasen van het bouwproject - Uitwerken van gebouwen en modelleerwerkzaamheden in Revit Architecture - Het maken van aanvraag-, bestek- en werktekeningen voor projecten - Overleg met externe partijen (architectenbureau, gemeente, andere adviseurs)

16 Oktober 2020 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm